Geen afbeelding

Daar heb je Sjoerd weer, het wordt tijd voor maatschappelijk ondernemen!

30 oktober 2008 corgi 4

Ik heb met belangstelling naar SS zitten luisteren op BNR- radio en ben daar toch weer van geschrokken. SS presenteert zich als de kapitein van het voortgezet onderwijs maar tevens geeft hij ook duidelijk aan dat hij het ook niet meer weet. Telkens als het spannend wordt legt hij de verantwoordelijkheid neer bij de schoolleiders, die moeten met de lokale situatie aan de gang. Hij blijft maar spreken over de verbinding met de samenleving maar wil dan weer niet dat het onderwijs doorgelicht wordt op de wijze waarop de gezondheidszorg doorgelicht is.

Geen afbeelding

Tanker op drift?

12 februari 2008 corgi 4

Ik kan het weer niet volgen. De VO-raad is de werkgever en maakt een deal met de opdrachtgever, de staatssecretaris, over de 1040-uren. De vakbond bestrijdt nu deze afspraak omdat er te weinig geld zou zijn zo kunnen we lezen op de site van het AOB, 3400 handtekeningen hebben ze hiervoor verzameld. Tegelijkertijd leggen ze ook even de discrepantie tussen de rekenmeesters bloot middels een dubieuze enquête, stem even waar je voor bent. Een zeer complex vraagstuk wordt tegelijk opgeroepen als opgelost met een stem. Het AOB is toch een vakbond, waar bemoeien die zich nu mee?

Geen afbeelding

1040 uren

16 november 2007 corgi 46

Op de site van het ministerie van OCW kunnen we de volgende teksten vinden.
1e Het ministerie van OCW telt met 60 dagen vakantie en 8 vrije dagen hetgeen resulteert in 192 lesdagen. Om dan aan de norm te voldoen moet er 5.4 uren les per dag worden gegeven.
Onder ‘onderwijs’ wordt verstaan: begeleid onderwijs dat deel uitmaakt van het door de school geplande en voor alle leerlingen verplichte onderwijsprogramma. Verder moet de activiteit worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een daartoe bekwame leraar.

Geen afbeelding

Commanderij is dom bezig!

21 september 2007 corgi 13

De voorzitters van het college van bestuur en de raad van toezicht scharen zich achter de rector.
Voor mij is dat een beetje dom net als ik de schorsing een beetje dom vind. Het gevolg is nu, verwacht ik, dat de heer Giebels in beroep zal gaan en of hij zal zich moeten verdedigen voor de rechter. Voor beide is hij overigens niet bang. In beide gevallen zal de instelling dan hard moeten maken dat Giebels verkeerde dingen heeft gezegd. De hele gang van zaken binnen het Commanderij komt dan in de openbaarheid en iedereen kan dan zijn eigen mening vormen.

Geen afbeelding

Commotie op het Commanderij College

18 september 2007 corgi 0

Hedenochtend in het Eindhovens Dagblad: “docent Commanderij College geschorst”.
Afgelopen zaterdag verscheen er een kritisch artikel in het Eindhovens Dagblad van docent Giebels over met name de managementsfeer op zijn school. Met name de directeur, dhr. van Diesen moest het ontgelden. De heer van Diesen had een paar dagen eerder zelf ook een artikel geschreven in het ED. In dit artikel liet van Diesen zich zeer denigrerend uit over de commissie Rinnooy Kan en BON.

Geen afbeelding

BON en de emoties

1 juli 2007 corgi 0

De discussie over het modereren legt weer eens een kant van BON bloot waar moeilijk een antwoord op te verzinnen is maar wat ik nu toch maar ga proberen. BON staat voor goed onderwijs en dat is vooral een rationele aangelegenheid. Vandaar dat de discussie hierover ook rationeel gevoerd moet worden en dat is denk ik ook zo.

Geen afbeelding

CGL volgens Fontys

24 april 2007 corgi 1

Het bestuur van Fontys reageert met deze notitie op kritische vragen van de CMR binnen Fontys.
Het is een voornemen en zeker nog geen realiteit. Je kunt niet anders concluderen dan dat het een grote terugtrekkende beweging is van het bestuur. Met name punt 2 en 3 en de 20 lesuren per week staan in schril contrast met de praktijk van het afgelopen jaar.

Competentiegestuurd onderwijs bij Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen heeft gekozen voor competentiegestuurd onderwijs. Deze keuze is het antwoord op de volgende kwesties:
· het veranderende profiel van de student;
· de opdracht tot meer uitdagend onderwijs en verzwaring van opleidingen;