No Image

20/20 – Stupid in America

28 juni 2011 Bart 1

www.youtube.com/watch?v=Bx4pN-aiofw

In deze reportage van 20/20 (ABC) wordt een beeld geschetst van het Americaanse primaire en secundaire onderwijs. Hoewel ik al wist dat het secundaire onderwijs in de USA in het algemeen een povere kwaliteit heeft ben ik toch nog geschrokken van wat ik zag:
– zeer ongemotiveerde leraren
– dealen in de schoolgangen
– enorm groot verschil in score op een internationale test tussen een van de beste publieke high schools in een van de best presterende staten in de USA en een Vlaamse school
– loting voor de plaatsing op een private school
– kleuters die niet leerden hoe ze hun naam kunnen schrijven
– leerling die bij oma binnen twee weken leert wat ze in jaren niet op school leert

No Image

FI: examples of PhD research in math education

28 juni 2011 lonesomejoe 20

6-1-2012. Zie www.beteronderwijsnederland.nl/node/8125. Naar het promotiewerk van Angeliki wordt verwezen in het Toekomst Telt rapport.

28-12-2011. Zie www.beteronderwijsnederland.nl/node/8150. Een promotie binnen de realistische rekenkerk, maar toch.

8 november. De discussie over probleemoplossen en wiskundige denkactiviteiten die sinds afgelopen studiedag van de NVvW weer volop loopt maakt deze draad weer relevant. Zie ook beteronderwijsnederland.net/node/8027.

No Image

Antwoord op de kritische reactie van Victor Schmidt, vz. van de Rekentoetswijzercommissie, op rekenblog 16 [en dit is 17]

28 juni 2011 redactie 37

 
11 februari 2012. Mede dankzij de kritische analyses vanuit BON heeft OCW besloten om voor de rekentoets voor het vwo ook een serieuze variant 3S te laten ontwikkelen naast de 3F-toets van de commissie-Schmidt. (Volg bv. de WiskundE-brief voor verdere ontwikkelingen). Daar is door OCW een commissie voor benoemd: Jan van de Craats (vz), Jos Tolboom (secr), Jaap Vedder (CvE), Ernie Schouten (Cito), Henk van der Kooij, Wim Caspers, Peter Kop, Jan Karel Lenstra en Henk Rozenhart. Voor meer informatie, zie taalenrekenen.nl (daar ook het emailadres van de secretaris).

No Image

“Nederlandse jongeren steeds slimmer”

28 juni 2011 Lex M 4

Onderstaande tekst las ik in het Dagblad van het Noorden van 28 juni 2011

Nederlandse jongeren steeds slimmer
Nederlandse jongeren worden steeds slimmer. Het aandeel 18- tot 25-jarigen dat een hbo- of wo-opleiding volgt, is de laatste jaren gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het afgelopen collegejaar volgde ongeveer een derde van de 1,4 miljoen jongeren tussen de 18 en 25 jaar een opleiding in het hoger onderwijs. Het aandeel steeg van 29 naar 33 procent. Het zijn met name vrouwen en nietwesterse allochtonen die vaker een hbo- of wo-studie volgen. Het aantal jongeren op het mbo ligt de laatste jaren redelijk stabiel rond de 22 procent.

Zouden de Nederlandse journalisten ook steeds ‘slimmer’ worden? 😉

No Image

promotieonderzoek: Laat (v)mbo-ers hun eigen leerweg bepalen …..

27 juni 2011 Gerard Verhoef 7

En ik maar denken dat men zo langzamerhand enige realiteitszin zou hebben ontwikkeld. Helaas.

Vmbo’ers en mbo’ers moeten steeds meer hun eigen leerproces vormgeven en sturen. Leraren moeten hen daarbij ondersteunen en goede feedback geven. Onderzoek en experimenten van onderzoeker Helen Jossberger laten zien hoe leraren de studenten meer kunnen uitdagen en beter kunnen begeleiden naar zelfstandigheid. Jossberger promoveert op 24 juni 2011 op dit onderwerp aan het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit

No Image

CGO en de kennisbases van de HBO-raad (gemeenschappelijke noemer: WiVa)

26 juni 2011 lonesomejoe 14

Ik haal deze blog uit het archief. Niet alleen vanwege (klik door) de ontwikkelingen rond de REKENMACHINE, maar ook (een ander onderwerp onder dezelfde noemer) omdat op Linkedin door allerhande players (waaronder de pedagogische centra, particuliere burootjes en schoolbestuurders) nog steeds gesproken wordt over algemeen aanvaarde SBL-competenties. Op Linkedin zijn diverse BON-leden actief om het meelezende publiek van de juiste informatie te voorzien.

No Image

ROC-voorzitter

25 juni 2011 cornelis verhage 7

ROC-voorzitter

Hoe het komt weet ik niet maar het gebeurt nogal eens dat mensen die afscheid gaan nemen van hun baan in het onderwijs, opmerkelijke en behartigenswaardige dingen zeggen. Een voorbeeld is dhr Franken, bestuursvoorzitter van R.O.C. West-Brabant, die in een interview in BN DeStem van 24 juni onder meer het volgende zei: ‘Er is een continue opwaartse druk richting havo en vwo-opleidingen. Maar het is niet zo dat mensen steeds slimmer worden. Een gediplomeerd mbo-er die zijn hbo-diploma niet haalt kan altijd terugvallen op zijn mbo en aan het werk. Dat kun je van een uitvaller met een havo-diploma niet zeggen.’

No Image

68 Studeren in Frankrijk: Hoe verder? Mee doen met ‘The War for Talent’?

24 juni 2011 Wilmont 1

23 juni 2011
Bijlage toegevoegd op 24 augustus 2011: Hoe een beursintroductie totaal mis kan gaan…

Dit moge ver afstaan van de meeste BON-lezers, maar de perverse tentakels van deze pseudo-oorlog dringen in alle geledingen van de samenleving door.

In extenso in de bijlagen: A) ‘The War for Talent’, het evangelie van McKinsey & Company, 1997-2001: ‘…Having great managerial talent has always been important, but now it is critical…In today’s competitive knowledge-based world, the caliber of a company’s talent increasingly determines success in the marketplace…The war for talent will persist for at least the next two decades…The forces that are causing it are deep and powerful. The war for talent is a business reality….At the same time, the supply of talent is constrained’.
En één repliek gepubliceerd in de Financial Times in 2009: B) ‘…The ideology’s popularity was not a result of its inherent rightness but because it served as a convenient justification (validated by McKinsey’s ‘War for Talent’) for high-flyers to elevate their self-image, embed their position and raise their pay… This is a culture devoid of self-criticism and self-analysis’…Valueless leadership is allowed to flourish..’
————-
Op een regenachtige dag heb ik een jonge man begeleid naar zijn grootbank in de zakenwijk van La Défense, ten westen van Parijs. Het was uit nieuwsgierigheid om mijn vroegere conditie van bankemployee te vergelijken met de zijne. Het ontmoetingspunt is het ondergrondse station van Les Halles, waar de regionale metrolijnen elkaar kruisen. De dagelijkse landverhuizing waar honderdduizenden aan meedoen vanuit de woonplaatsen vooral ten oosten van Parijs naar de werkplaatsen in het westen, komt hier langs. Op dit spitsuur volgen de treinen elkaar om de 3 minuten op, maar we moeten 3 uitpuilende ‘rames’ voorbij laten gaan, voordat er een trein langs kwam met wat ruimte. In Les Halles zijn er momenten, vooral ’s avonds laat, dat men zich in Afrika waant, als blanke behoor je dan niet tot de zichtbare minderheid, maar tot de enkelingen (1). In het spitsuurtransport zijn we weer helemaal onder ons en collectief jong, 50-plussers zijn er nauwelijks. In 10’ zijn we in La Défense waar de trein zich leegt als de stortbak van een toilet. En dan moet men weer in de queue staan voor de roltrappen om in de buitenlucht te worden uitgespuugd van de autoloze esplanade waar alle hoge gebouwen op uitkomen. Het is doodstil op de tienduizenden gedempte voetstappen na die zich in één of andere richting reppen. In de grote hal van zijn gebouw is het wéér wachten op de snellift die na de 25ste verdieping overal stopt… Hij doet er dagelijks 3 kwartier over om van zijn huis de 33ste verdieping te bereiken. Voor velen duurt dat dubbel zo lang… Ja, die hogere verdiepingen, er zijn er 37… wie daar werkt symboliseert via de interne hiërarchie het eigen belang van de bank. De afdelingen van de bank die het meeste verdienen, zitten het hoogst. ‘Puur toeval’, zegt men dan.