Geen afbeelding

Bestuur NVORWO

31 mei 2011 mark79 11

Naar aanleiding van de rekendiscussie kwam ik terecht op de site van NVORWO. Deze club omschrijft zichzelf als volgt:

De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO) is een algemene en onafhankelijke vakvereniging ter bevordering van het reken-wiskundeonderwijs voor de leeftijdsgroep van 4 tot 14 jaar. De vereniging biedt onderdak aan mensen met verschillende achtergronden en opvattingen: aan theoretici en practici, aan ontwikkelaars en begeleiders en vooral ook aan leerkrachten – leerkrachten basisonderwijs en leerkrachten voortgezet onderwijs. De NVORWO is opgericht in 1982.

Geen afbeelding

Deetman niet onkreukbaar?

31 mei 2011 cornelis verhage 8

Deetman niet onkreukbaar?

Het bericht dat oud-minister Deetman sinds 2008 wettelijke regels overtreedt voor nevenuitkomsten uit publieke functies zal hier en daar als een schok ervaren worden. Hij ontving ten minste 75.000 euro aan inkomsten uit met name voorzitterschappen van overheidscommissies. Dat iemand die altijd overkwam als recht door zee, streng maar rechtvaardig, misschien niet briljant maar braaf en eerlijk, dit gebeurt – het zal toch niet opzettelijk zijn – dat is wel erg teleurstellend, maar is het ook verbazingwekkend ?
Terug naar zijn ministerschap. Deetman heeft altijd gezegd dat de bezuinigingen die hij doorvoerde aan het begin van de jaren tachtig, ook het rampzalige HOS-akkoord van 1985, onontkoombaar waren en in ’s lands belang.

Geen afbeelding

De Nederlandse Wetenschapsagenda

30 mei 2011 redactie 5

 
En? Staat onderwijs op de Nationale Wetenschapsagenda van de KNAW? De grootste begrotingspost, de ruggegraat van samenleving en economie? Met een research-budget van enkele promillen, een adviseurs-circus van meerdere procenten, en een overheid van teveel tientallen procenten. Doen we er iets aan, Robert Dijkgraaf? Investeren in wetenschap van onderwijs?

De knappe koppen van de KNAW kijken over het vanzelfsprekende heen: onderwijs staat NIET op de agenda.

Ha, wel de rekenmachine: #28 “Kunnen machines ons helpen kennis te creëren uit bergen informatie?”

Geen afbeelding

Sjoerd Slagter: waar je vroeger je vinger opstak, stuur nu ff een sms-je

30 mei 2011 Gerard Verhoef 23

Sjoer Slagter op de radio in een interview over de mobiele telefoon in de klas. Hij beweert dat het noodzakelijk is om te onderzoeken hoe we die telefoons in het onderwijs kunnen gebruiken om “de aandacht vast te houden”. Want je moet met die moderne middelen toch “aansluiten bij de beleving van het kind”. De grote uitdaging is om het onderwijs “eigentijds” te maken.

Na ongeveer 2 minuut 45 s komt hij met een voorbeeld: waar je vroeger je vinger op stak stuur je ff een sms-je.

Geen afbeelding

Op de verkeerde weg

30 mei 2011 redactie 12

Op zichzelf genomen is het natuurlijk wel waar. Leraren moeten goed in hun leervak zijn geschoold. En leraren opsporen die er niets van bakken is beslist ook niet slecht voor het onderwijs. Aan beide gaat nu gewerkt worden. Maar het zal niet veel helpen. Het zijn maatregelen die plaats vinden binnen een structuur waarin ze niet passen. De politici hebben door een halfslachtige privatisering van het gesubsidieerd onderwijs een bedrijfachtige structuur in het onderwijs laten ontstaan waarbij de leraren hun handelings- en beoordelings-vrijheid verloren en naar de werkvloer onderaan de de functiepiramide verhuisden. In zo’n situatie worden goed opgeleide leraren niet goed gebruikt en willen ze ook niet terecht komen.

Geen afbeelding

Mieke van Groenestijn over dyscalculie en de staartdeling, AOB-blad nr 10, 28-5-2011, de dag zelf in de bus

29 mei 2011 lonesomejoe 15

Even los van de vraag of dyscalculie wel of niet bestaat, daar heb ik namelijk geen verstand van en onduidelijk voor mij is ook op grond waarvan Mieke van Groenestijn kan claimen dat ze dat wel heeft, haar pleidooi voor het afschaffen van de staartdeling laat zien hoe weinig ze afweet van wat er in de vervolgopleidingen gebeurt, beta-breed en aan de economische faculteiten. Ze onderscheidt zich daarin niet van de mainstream math educators in ons landje en het circuit van experts dat doorgaans uitgenodigd wordt bij veldraadplegingen van SLO over het reken- en wiskundeonderwijs, zoals bijvoorbeeld voor de bijeenkomst van Victor Schmidt’s rekentoetswijzercommissie op 12 april jongstleden in Utrecht. Zie staff.science.uva.nl/~craats/#rekentoetsen.

Geen afbeelding

Het wordt nu tijd voor taal: hora est!

28 mei 2011 Hinke Douma 35

Het wordt nu tijd voor taal. Ik ben gewoon jaloers op alle aandacht voor rekenen op dit forum. Taal is ook hartstikke belangrijk, al hebben we nauwelijks een duidelijke ideologie om tegen te strijden.

Er is veel over (moeder)taalonderwijs te denken en te zeggen. Misschien komen er wel net zulke belangwekkende discussies op gang (en informatie op tafel) als over rekenonderwijs. Omdat taal bijna het gehele leven omvat, begin ik met één punt.

Sinds een aantal jaren staan ook bij Nederlands einddoelen voor mondelinge vaardigheden op de lijst. Dit kost enorm veel tijd: spreken, luisteren en gesprekken voeren. Ook bij de nieuwe examens voor het MBO staan ze promintent (meer dan de helft van de taalonderdelen) op het programma.