Geen afbeelding

iPad-onderwijs

30 april 2011 redactie 0

Het Erasmiaans Gymnasium experimenteert ermee, in een enkele brugklas, dat wel.

www.1op1onderwijs.nl/

Uitstekend dat een gymnasium hiermee experimenteert: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, nietwaar? Toch jammer dat ze dan uitgerekend een brugklas nemen. Maar ik begrijp het wel: het gaat om die zware rugzak met boeken, daar ben je mooi van verlost, met alleen een iPad.

Zie ook de eerdere blog van Hals 7353

Geen afbeelding

Universiteiten racen om studenten uit China

30 april 2011 Gerard Verhoef 3

Een belangrijk, maar wellicht niet erg opmerkelijk bericht in de Volkskrant

citaat:

De aanwas van Chinese studenten en wetenschappers bij Nederlandse Universiteiten is sterk gestegen, tot ruim drieduizend dit studiejaar. Vooral de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven hebben veel Chinezen. De TU Delft staat op het punt een dependance in Peking te openen.
Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder de vijftien Nederlandse universiteiten over hun contacten met China.

Promovendi

Geen afbeelding

Hervorming HBO hard nodig

29 april 2011 Jasper van Dijk 7

Hierbij mijn nieuwsberichten nav de Inspectierapporten over het HBO.
(bron www.sp.nl)

Van Dijk: Actieplan voor hervorming HBO

28-04-2011 • SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelt dat het HBO op de schop moet. Daarom moet nu begonnen worden met een actieplan voor de hervorming van het hoger beroepsonderwijs. Hij zegt dit in reactie op de rapporten van de Onderwijsinspectie over het HBO. ‘Bij alle onderzochte opleidingen zijn tekortkomingen geconstateerd, dat is rampzalig voor de kwaliteit van het onderwijs. Het HBO moet kleinschaliger, met beter opgeleide docenten en landelijke exameneisen. Ook moeten we stoppen met instellingen geld geven voor elk diploma dat ze uitreiken.’

Geen afbeelding

Waarom de Freudenthal-groep niet onderzoekt of realistisch rekenen wel deugt [11]

28 april 2011 redactie 15

 

De rekentoetsen bij de eindexamens vo en mbo zijn volop in voorbereiding. Bij de beoordeling van de zin van deze operatie en van voorgestelde toetsen in het bijzonder is het goed om te weten dat de referentieniveaus en rekentoetsen sterk zijn gekleurd door één bepaalde opvatting over rekenonderwijs: het realistisch rekenen zoals door Hans Freudenthal en zijn groep voorgestaan. Dat die invloed er is mag niet verbazen: in 2006 is het realistisch rekenen in de kerndoelen van het rekenonderwijs geschreven, waarmee het realistisch rekenen tot staatsrekendidactiek is verheven (zie voorgaande blogs).

Geen afbeelding

CDA, VVD, PVDA,GeenID66,Gr-Lks geven diplomafraude ruim baan.

28 april 2011 jeronimoon 12

CDA, VVD, PVDA,GeenID66,Gr-Lks geven diplomafraude ruim baan.

Eén dag na de behandeling van het wetsvoorstel Competentiegericht Opleiden verscheen het inspectierapport over de diploma weggeefactie van hogeschool InHolland en andere hogescholen. Uit het inspectierapport blijkt duidelijk dat het hoger onderwijs een poel van corruptie en fraude is. Niet alleen InHolland heeft diploma’s gratuit weggeven ook ander hogescholen vulden hun zakken met overheidsgeld dank zij een grote weggeefactie. Studenten Werktuigbouwkunde, journalistiek, Commerciële economie, Bestuurskunde kregen diploma’s op basis van een scriptie die ‘in samenwerkingsverband’ met drie tot vijf studenten bij elkaar gegoogled, geknipt en geplakt waren. Maar het moet gezegd zijn, opzoeken op Google, Knippen, Plakken en samenwerken zijn vier belangrijke competenties en de student of studentin die deze vier competenties onder de knie heeft en daar het bewijs van leverde door een goed en rijk gevuld portfolio, want de administratie moet wel op orde zijn, had recht op een diploma. De school toucheerde de diplomavergoeding glimlachend.

Geen afbeelding

De nieuwe rekenexamens

25 april 2011 mark79 9

De rekenblogs van Ben Wilbrink hadden als aanleiding de invoering van rekenexamens in het voortgezet onderwijs, maar aangezien Ben nog een tijd bezig lijkt zijpaden te bewandelen zal ik de discussie over de voorbeeldexamens maar starten.

De twee voorbeeldexamens zijn hier te vinden. Ik zal me hier concentreren op het voorbeeldexamen 2F (voor het VMBO). Het examen bevat 30 opgaven die samen goed zijn voor 46 punten. Hiervan moeten 10 opgaven (goed voor 10 punten) zonder rekenmachine gemaakt worden. De rest mag met rekenmachine. Het is dus meer een examen rekenmachinegebruik dan een examen rekenen.