Universiteiten racen om studenten uit China

Een belangrijk, maar wellicht niet erg opmerkelijk bericht in de Volkskrant

citaat:

De aanwas van Chinese studenten en wetenschappers bij Nederlandse Universiteiten is sterk gestegen, tot ruim drieduizend dit studiejaar. Vooral de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven hebben veel Chinezen. De TU Delft staat op het punt een dependance in Peking te openen.
Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder de vijftien Nederlandse universiteiten over hun contacten met China.

Promovendi
Koploper is de Erasmus Universiteit (EUR) met 744 studenten, een stijging van 26 procent in vijf jaar. Bij de TU Delft nam het aantal studenten in die periode met 47 procent toe tot 362. Delft heeft ook de meeste Chinese wetenschappers en promovendi in dienst, ruim 400. In totaal zijn er bijna duizend Chinese wetenschappers en promovendi in Nederland.

Ik begrijp de argumenten pro, maar voel me toch, zal het mijn onderbuik zijn, niet gelukkig met deze situatie. Wat oorzaak en wat gevolg is laat ik in het midden, maar volgens mij lijkt dit illustratief te zijn voor de volgende trends:

 1. Universiteiten denken marktgericht en dat is kennelijk belangrijk naast hun maatschappelijke taak: het opleiden van Nederlandse studenten
 2. Hoog opgeleide Nederlandse beta’s en economen zijn wellicht niet meer zo interessant voor de Nederlandse overheid of bedrijven. Dat zou kunnen omdat de grote bedrijven waar men aan dergelijke mensen behoefte heeft niet of nauwelijks meer verbonden zijn met Nederland: men haalt het talent waar het gevonden kan worden of verhuist de R&D afdelingen naar die plekken. Philips, TU/e en knappe NL technici: de combinatie bestaat niet echt meer
 3. De politiek ziet hier geen bezwaren in en lijkt verder op de weg naar globalisering te gaan

Wei behartigt nog de belangen van de eenvoudige Nederlandse leerling: zijn onderwijs is een lachertje en aan zijn hersens of competenties is nauwelijks behoefte, voor hem 10 Chinezen.
Dit geldt overigens ook voor de lager betaalde banen: de bouwvakkers, matrozen en vrachtwagenchauffeurs worden vervangen door Oost-Europeanen.

3 Reacties

 1. Wat voor Chinezen halen ze
  Wat voor Chinezen halen ze binnen? Toptalenten of gewone Chinese studenten? In welke mate vormen die Chinezen een aanvulling en in welke mate krijgen ze ´onze` PhD-banen (al dan niet omdat het salaris voor de Nederlandse talenten te laag is)?
  Ik ben er een beetje bang voor dat de kwaliteit van de opleiding daalt doordat nu masters en soms zelfs bachelors in het Engels moeten worden gegeven. Voor een goede opleiding is een goede communicatie immers noodzakelijk. Zelfs al heeft een student een perfecte luistervaardigheid en spreekvaardigheid in het Engels, het is twijfelachtig dat ook alle docenten het Engels zo goed beheersen. Zeker als ze uit landen als China komen (weinig verwantschap tussen de talen).

  • Chinezen
   Voor EU studenten is er een maximum dat aan collegegeld gevraagd kan worden, voor niet-EU studenten is zo een maximum er niet. Niet EU-studenten worden daarom gezien als wandelende zakken geld. Zolang ze maar betalen worden ze toegelaten en krijgen ze als het even mogelijk is een diploma.

   Toen ik nog promovendus was, was het beleid op die universiteit om alleen buitenlanders aan te nemen op intern gefinancierde PhD posities. Nederlanders mochten alleen aangenomen worden op extern gefinancierde PhD posities (meestal gefinancierd door NWO). De wereld op z’n kop.

   Op mijn afdeling (op een Engelse universiteit) zijn de Engelse stafleden inmiddels in de minderheid. Nog net de grootste minderheid. Stafleden van buiten de EU halen is door de nieuwe regering vrijwel onmogelijk gemaakt, maar de meeste buitenlandse stafleden kwamen toch al uit de EU (met name Duitsland).

Reacties zijn gesloten.