Geen afbeelding

Kamervragen nav problemen bij Amarantis

6 februari 2012 Jasper van Dijk 4

Niet te geloven: meer dan 30.000 leerlingen, miljoenentekorten, mogelijk 200 ontslagen en tekortschietende kwaliteit. Leuk voor de Amsterdamse leerling, maar niet heus.

Hierbij mijn Kamervragen. Antwoorden moeten binnen drie weken binnen zijn.

Vragen van het lid Van Dijk (SP) aan de minister van OCW over financiële
problemen bij een groot schoolbestuur

1
Wat is uw oordeel over het bericht “Amarantis komt miljoenen tekort” over
een Amsterdams schoolbestuur met meer dan 30.000 leerlingen? (1)

2
Is het juist dat voor een verlies van tientallen miljoenen euro’s wordt
gevreesd en dat de situatie om die reden zeer ernstig is? Hoe werden deze
tekorten veroorzaakt?

3
Is het juist dat voor bijna tweehonderd banen wordt gevreesd?

4

Geen afbeelding

Doe mee: actie tegen bezuinigingen op het zgn. “passend onderwijs”

30 januari 2012 Jasper van Dijk 11

Binnenkort wordt de Wet Passend Onderwijs behandeld in de Tweede Kamer. Daarom is de SP een “kleurplaten-actie” begonnen. Via deze link kun je de kleurplaat downloaden:

www.sp.nl/onderwijs/nieuwsberichten/11218/120126-van_dijk_begint_kleurplatenactie_tegen_bezuinigingen_passend_onderwijs.html

De tekeningen worden voorafgaand aan het debat aan minister Van Bijsterveldt aangeboden. Hoe meer tekeningen, hoe beter.

Stuur de ingekleurde plaat op naar: SP Tweede Kamerfractie, o.v.v. ‘Kleurplaat’, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

Jasper van Dijk

Geen afbeelding

Kamervragen nav De Slag om Nederland

23 januari 2012 Jasper van Dijk 23

Hierbij mijn Kamervragen nav De Slag om Nederland. Goede uitzending. Antwoord over drie weken.

Vragen van het lid Van Dijk (SP) aan de minister van OCW over “de school als vastgoedmagnaat”

1
Wat is uw oordeel over de uitzending van de Slag om Nederland (aflevering: ‘De school als vastgoedmagnaat’), waarin te zien is dat het Arcus College in Heerlen voor 100 miljoen euro nieuwbouw pleegt, ondanks de enorme leegstand in Heerlen?

2
Waarom is dit megalomane vastgoedproject nodig? Zou dit geld niet veel beter aan onderwijs besteed kunnen worden?

3
Kunt u uiteenzetten welk deel van het onderwijsbudget van het Arcus College wordt gebruikt voor dit vastgoedproject en welk deel voor onderwijs?

4

Geen afbeelding

Hervorming HBO hard nodig

29 april 2011 Jasper van Dijk 7

Hierbij mijn nieuwsberichten nav de Inspectierapporten over het HBO.
(bron www.sp.nl)

Van Dijk: Actieplan voor hervorming HBO

28-04-2011 • SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelt dat het HBO op de schop moet. Daarom moet nu begonnen worden met een actieplan voor de hervorming van het hoger beroepsonderwijs. Hij zegt dit in reactie op de rapporten van de Onderwijsinspectie over het HBO. ‘Bij alle onderzochte opleidingen zijn tekortkomingen geconstateerd, dat is rampzalig voor de kwaliteit van het onderwijs. Het HBO moet kleinschaliger, met beter opgeleide docenten en landelijke exameneisen. Ook moeten we stoppen met instellingen geld geven voor elk diploma dat ze uitreiken.’

Geen afbeelding

Geen onderwijsgeld naar commerciële buitenlandse opleidingen

23 februari 2011 Jasper van Dijk 1

22-02-2011 • De regering moet een eind maken aan activiteiten van Nederlandse hogescholen, waarbij onderwijsgeld wordt verspild aan commerciële opleidingen in het buitenland. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op het Volkskrant-artikel waaruit blijkt dat Stenden Hogeschool in Leeuwarden vestigingen heeft in Zuid Afrika, Thailand en Qatar. ‘Het moet afgelopen zijn met onderwijsbestuurders die met Nederlands belastinggeld ondernemertje spelen in het buitenland.’

Geen afbeelding

Verloedering van het hbo moet nu stoppen

26 november 2010 Jasper van Dijk 11

Vandaag in de Volkskrant: Verloedering van het hbo moet nu stoppen

Red het hbo van autonome bestuurders, perverse financiële prikkels, doorgeschoten schaalvergroting en slecht onderwijs.

Arnold Heertje is emeritus-hoogleraar economie en Jasper van Dijk is SP Tweede Kamerlid.

Na het vertrek van Geert Dales zijn de overige leden van het college van bestuur van de hogeschool InHolland opgestapt. De inspectie doet onderzoek naar malversaties met declaraties, dubieuze uitgaven en diplomafraude. Nieuwe onthullingen over gebrekkig onderwijs en het intimideren van docenten door het management liggen in het verschiet. Doekle Terpstra is bezig een nieuw college van bestuur en een nieuwe raad van toezicht samen te stellen, waarna schoon schip kan worden gemaakt.

Geen afbeelding

Lakse overheid oorzaak diplomafraude

23 september 2010 Jasper van Dijk 11

Persbericht van de SP

HBO-scholen krijgen teveel ruimte om diploma’s weg te geven. Dat concludeert SP-Kamerlid Jasper van Dijk uit het rapport van de Commissie Leers over de diplomafraude op de hogeschool InHolland. “Zonder landelijke regels over het eindniveau van het HBO blijft de overheid achter de feiten aanlopen. Het uitdelen van makkelijke diploma’s is buitengewoon schadelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het wordt tijd voor een landelijke aanpak.”

Geen afbeelding

InHolland bewijst: tijd voor andere financiering

11 juli 2010 Jasper van Dijk 47

Makkelijk afstuderen gevolg van perverse financiering

De diploma’s die Hogeschool InHolland vrijwel cadeau gaf aan 250 ouderejaars studenten, zijn het gevolg van de perverse financiering van het hoger onderwijs. Hogescholen krijgen ruim tienduizend euro van de overheid als zij studenten een diploma geven. Er is dus een groot financieel belang bij om studenten te laten afstuderen, ook als er onvoldoende kwaliteit is geleverd. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op het bericht dat InHolland 250 diploma’s weggaf.

Geen afbeelding

Uit de kas, in de klas

8 juni 2010 Jasper van Dijk 8

Bijna alle partijen willen extra geld in onderwijs investeren. Dat is mooi, maar het is natuurlijk de vraag waaraan dit geld wordt besteed. Al jaren horen we berichten over scholen die geld oppotten. In totaal staat maar liefst twee miljard euro op de bank. Op sommige MBO-scholen gaat niet meer dan de helft van het geld naar onderwijs, de rest blijft hangen in overhead en bureaucratie. ‘Amarantis onderwijsgroep’ (30.000 leerlingen) heeft een bestuurskantoor op de Zuidas. In een uitzending van Zembla had de bestuursvoorzitter geen flauw benul wat hij tegen de enorme lesuitval moest doen. Zie hier de gevolgen van de schaalvergroting. Het management heeft geen enkele binding meer met leerlingen en leraren.

Geen afbeelding

Managers voor de klas, MBO Raad opheffen

31 mei 2010 Jasper van Dijk 12

Zie ook het verslag op SP journaal:
www.sp.nl/tv/1080055/20100531-verkiezingsjournaal_schaf_mbo_raad_af.html

31-5-10, Managers voor de klas, MBO Raad opheffen

Onderwijsmanagers moeten voor de klas en de MBO Raad wordt opgeheven. Daarvoor heeft de SP vandaag actie gevoerd voor de MBO Raad in Woerden. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “Het moet afgelopen zijn met de schaalvergroting en de geldverspilling in het MBO. Managers moeten tenminste één dagdeel per week voor de klas, zodat ze weer binding krijgen met het onderwijs. Wij vragen de managers vandaag voor welke “poort” zij kiezen: de kassapoort of de klassenpoort.”