CDA, VVD, PVDA,GeenID66,Gr-Lks geven diplomafraude ruim baan.

CDA, VVD, PVDA,GeenID66,Gr-Lks geven diplomafraude ruim baan.

Eén dag na de behandeling van het wetsvoorstel Competentiegericht Opleiden verscheen het inspectierapport over de diploma weggeefactie van hogeschool InHolland en andere hogescholen. Uit het inspectierapport blijkt duidelijk dat het hoger onderwijs een poel van corruptie en fraude is. Niet alleen InHolland heeft diploma’s gratuit weggeven ook ander hogescholen vulden hun zakken met overheidsgeld dank zij een grote weggeefactie. Studenten Werktuigbouwkunde, journalistiek, Commerciële economie, Bestuurskunde kregen diploma’s op basis van een scriptie die ‘in samenwerkingsverband’ met drie tot vijf studenten bij elkaar gegoogled, geknipt en geplakt waren. Maar het moet gezegd zijn, opzoeken op Google, Knippen, Plakken en samenwerken zijn vier belangrijke competenties en de student of studentin die deze vier competenties onder de knie heeft en daar het bewijs van leverde door een goed en rijk gevuld portfolio, want de administratie moet wel op orde zijn, had recht op een diploma. De school toucheerde de diplomavergoeding glimlachend.

Zonder CGO en de daarbijhorende administrateurs zoals daar zijn coaches, leerlingbegeleiders, voorleesmoeders, oud fietsenmakers, leerregisseurs, assessoren, afvinklijstjesinvullers, leerondersteuners en andere bergkwabalen was de diploma weggeefactie nooit ofte nimmer kunnen gebeuren. Gedreven bevoegde docenten die een vak doceren in een daarvoor van alle gemakken voorzien lokaal, binnen een vooraf gesteld uurrooster en met een vooraf gesteld te halen niveau wat getoetst wordt aan de hand van tentamens, examens, en andere toetsen al dan niet landelijk, garanderen behoud van kwaliteit van opleiding en diploma. Hoe ik dat weet? Omdat dat altijd zo was tot geflipte bestuurderen met dollartekens in de ogen zich alom bekeerden tot het CGO geloof.

CDA, VVD, PVDA, GeeniD66, GR-Lks hebben gisteren tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Competentie gericht Opleiden aangegeven dit soort diplomafraude toe te juichen. Immers dit soort van diplomafraude is alleen maar mogelijk dank zij het CGO. Dank zij de afvinklijsten, zogenaamde assessments, feedbackformulieren, POP en PAP onnozelheden, portfolio’s, bewijzen, en andere administratieve regeltjes en paperassengedoe dat eigen is aan het Competentie gericht Opleiden. Deze diploma- weggeefacties- zijn alleen maar mogelijk doordat het hele Competentie Gericht Opleiden volstrekt oncontroleerbaar is, omdat competenties ontstaan zijn in het brein van hebzuchtige, graaiende, zweefliegende en luchtfietsende managers, bestuurderen, zelfbenoemde onderwijsdeskundigen en andere uit de onderwijsruif vretende betweters.

Bovengenoemde partijen gaan onze minister nu helpen om datzelfde Competentie Gericht Opleiden bij wet verplicht te stellen voor zowel het Hoger Beroepsonderwijs als voor het Middelbaar Beroeps onderwijs. Straks wordt de diplomafraude door de wet en deze partijen gelegitimeerd. Deze partijen zijn voorstander van het schrappen van het vak Nederlands want de schilder moet niet meer van de Nederlandse taal kennen dan het lezen van de tekst op het verfblik. Deze partijen zijn voorstander van het integreren van het vak wiskunde in de competentie ´passen en meten´. Deze partijen die ook nog eens het ´Europees gevoel´ hoog in het vaandel dragen vinden het niet nodig dat de toekomstige Nederlandse Europese burger een tweede en vreemde taal zoals Engels, Duits of Frans machtig is. Deze partijen vinden trouwens ook dat het bedrijfsleven moet uitmaken wat er op onze opleidingen wordt aangeleerd, en dat noemen ze dan ´wat en het hoe´ want als er één zaak als een paal boven water staat is het wel dat door de invoering van het CGO de bedrijfslevenvinger in de onderwijspap zowel op het gebied van het wat áls van het hoe ontzettend groot is geworden.

Als toppunt van hypocrisie hebben dezelfde partijen nu aangekondigd een spoeddebat te willen omtrent de diplomafraude en het rapport van de inspectie. Zij willen weten hoe een en ander mogelijk is geworden en de minister en staatsecretaris worden op het matje geroepen. Jazeker hypocrisie, immers gisteren stonden ze één voor één de basis, de oorsprong van de diploma weggeefactie te verdedigen.

Als deze partijen het echt goed menen met het onderwijs zoals vooral GeenID66 de hele tijd roept als het verkiezingstijd is, dan maken ze van het spoeddebat gebruik om een motie in te dienen. Een motie waarin de minister wordt opgeroepen minimaal een parlementair onderzoek in te stellen. Een parlementair onderzoek naar de afbraak van ons onderwijs door de invoering van het CGO geloof. Ondertussen kunnen ze dan het hele accreditatiecircus meenemen, want daar is méér dan een reukje aan, het stinkt tien uur tegen de wind in.

Ondertussen kan het verdere debat omtrent het wetsvoorstel Competentie Gericht Opleiden geschorst blijven tot nader orde.

J. Jeronimoon

12 Reacties

 1. Helemaal gelijk
  Je hebt helemaal gelijk Jeronimoon. Competentiegericht Onderwijs en dit diplomaweggeven bij InHolland en consorten zijn twee zijden van dezelfde medaille.

 2. kanttekeningen
  1. Wat ik niet snap is dat het bedrijfsleven haar invloed op het WAT en HOE zodanig gebruikt dat het toch niet tevreden is over de afgestudeerden van het HBO en MBO.
  2. Kennis van Engels, Frans of Duits kun je economisch gezien niet op één rijtje zetten. Engels is verreweg de belangrijkste taal. Maar kennis van Frans en Duits is nog nuttig genoeg om kennis ervan te bevorderen. Niet alle verfblikken in Nederland dragen nog Nederlandse tekst. Daarnaast zijn er belangrijke niet-economische redenen om Frans en Duits te leren.
  3. “diplomafraude is alleen maar mogelijk dank zij het CGO” is een correcte uitspraak maar ontoereikend. Diplomafraude bij CGO niet alleen mogelijk maar ook moeilijk te voorkomen. Een beoordeling via tentamina is, zoals Jeromimoon al geschreven heeft, betrouwbaarder. De andere boosdoener is natuurlijk dat subsidie plaats vindt op basis van het aantal behaalde diplomata. En de mogelijkheid om al dan niet eerlijk rijk te worden trekt de verkeerde mensen naar de hogere échalons.
  ………………………………………………………………….
  Als de politici van een aantal partijen niet slim genoeg is om het verband tussen diplomafraude en CGO te zien moet BON stoppen met haar politieke neutraliteit. BON moet in de toekomst een helder stemadvies geven of een eigen politieke partij oprichten.

  Seger Weehuizen

  • Re: kanttekeningen
   ‘Het bedrijfsleven’ heeft geen invloed op het WAT en HOE van het onderwijs. Bepaalde lobbyorganisaties die zeggen namens het bedrijfsleven te spreken hebben invloed.

 3. Inspectie
  De inspectie KAN niets inspecteren, want het vereiste eindniveau is alleen in termen van gedrag omschreven (inzicht, samenwerken, klantgerichtheid enz.).
  Eigenlijk kun je alleen kennis en vaardigheden werkelijk bewijzen in een examen. De gedragscomponten zijn erg situatie-afhankelijk. Toch wordt in het CGO zowel kennis als vaardigheden onder de gedragscomponenten verondersteld.

  Neem een competentie als ‘Vakkennis toepassen’. Dat heeft uitsluitend nut als ook aangegeven wordt wélke vakkennis hierbij hoort. Dat juist gebeurt helemaal niet.

  Een inspectie heeft dan ook geen enkel benul van de inhoudelijke kennis en vaardigheden die behoren bij een beroep. Ze kunnen alleen de administratieve procedures controleren. Deze zijn uitermate ondoorzichtig en je doet het altijd fout. Niemand bij ons wil nog in een examencommissie, want de eisen zijn zeer complex en onbegrijpelijk.

  Het enige wat een inspectie verder nog kan doen is kijken of de eindscripties een ‘hbo-niveau’ hebben. Kun je het nog vager bedenken? Wie zegt bovendien dat de betreffende scripties inderdaad door de kandidaat in kwestie zijn vervaardigd? Ik weet dat zich mensen aanbieden om dit tegen betaling voor je te maken. Ook het overnemen van een eindscriptie van een andere hogeschool (of zelfs van je eigen school) behoort met alle gemak tot de mogelijkheden.

  Controle van de kwaliteit van onderwijs kan alléén als zo nauwkeurig mogelijk omschreven staat wat de kandidaat moet weten en kunnen. Dit moet in een gecontroleerde testsituatie (vroeger ook examen geheten) bewezen worden.
  Gedrag krijgt een beoordeling binnen een stage en later op de werkplek. Onderwijs kan hierin nauwelijks wat extra betekenen, omdat dit situatie-afhankelijk is.

  • Zijlstra
   Staatssecretaris Zijlstra lijkt ook ingezien te hebben dat toetsen belangrijk zijn en dat de inspectie hierop moet controleren. Laten we hopen dat de uitwerking die hij hieraan geeft ook effectief is. En laten we daar ook voor lobbyen (het bovenstaande bericht van Hinke geeft heel duidelijk een aantal problemen aan).

  • 2 voorbeelden
   Wat heel diep triest is dat door simpele voorbeelden duidelijk kan worden gemaakt hoe het HBO is afgegeleden tot niveau nul en dat je daarvoor dus geen inspecteur hoeft te zijn. 2 voorbeelden gevonden op internet:

   Voorbeeld 1:
   InHolland heeft ook een vestiging opgezet in Suriname met Nederlands belastinggeld. Op de website van Inholland Suriname bij de testimonials zegt een student: “Persoonlijk vind ik competentiegericht onderwijs geweldig, omdat je de theoretische vakken niet uit het hoofd hoeft te leren.” Zie link en 1e alinea: www.inholland.nl/Suriname/Studeren+in+Suriname/Testimonials/Raqib+Alibaks.htm

   In deze enkele zin wordt aangegeven waarom het HBO diploma van nu niks meer waard is en het neer komt op het weggeven van diploma’s door HBO’s. Dankzij competentiegericht onderwijs wordt er niet meer hard afgerekend op kennis en kunde bij HBO studenten.

   Voorbeeld 2:
   Hierbij een linkje naar een afstudeerscriptie van 2 HBO’ers. hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/hh/show.cgi?fid=788

   Het is dus al bijzonder dat je met 2 personen aan 1 scriptie kunt werken. Maar nog erger is het niveau van de scriptie wat gewoon niet meer is dan plak en knip werk. De scriptie is niks meer dan een uitgebreide brochure op MBO niveau. Er zit geen enkele probleemstelling in de scriptie en ik zie geen enkele relatie met hun studie MER. En hiermee studeren zij dus tegenwoordig mee af aan de HvA?

   Ps voor de duidelijkheid: ik ben niet betrokken geweest bij het beoordelen van de scriptie.

   • Voorbeeld 2
    Volgens het voorwoord is het de Haagse Hogeschool en niet de HvA waar deze afstudeerscriptie vandaan komt.

    • Pim Breebaart
     Pim Breebaart, oud voorzitter College van Bestuur van de Haagse Hogeschool, liet onlangs van zich horen,
     punt.avans.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=12949&Itemid=34 .

     Hij stoort zich blijkbaar niet aan de diplomafraude maar aan uitspraken van Guusje ter Horst.

     Breebaart:

     “HBO-raadvoorzitter Guusje ter Horst heeft niets te zeggen over het salaris van hbo-bestuurders. De HBO-raad moet van de beloningsstructuur van de bestuurders afblijven. Hun werkgevers gaan over hun salaris, en dat zijn de raden van toezicht. Ook over onderwijskwaliteit heeft de vereniging van hogescholen weinig te zeggen. Zo kan Ter Horst wel eisen dat er geen diplomafraude meer zal zijn, maar welk middel heeft ze om dat te sturen? Geen enkel. Op instellingsniveau maakt men eigen afwegingen. Ze zou misschien minder hoog van de toren moeten blazen. Een branchevereniging moet zich heel bescheiden opstellen. Ter Horst stapt met open ogen in de valkuil die door voormalige voorzitters Frans Leijnse en Doekle Terpstra zo goed werd herkend.”

     • En deze manager
      maar huilie huilie doen bij de minister omdat hij gebasht wordt.

     • Over ter Horst en de
      Over ter Horst en de HBO-raad heeft hij misschien gelijk maar me dunkt dat het ministerie van OCW er wel iets over te zeggen heeft aangezien het geld van dat ministerie afkomstig is (van de burgers). Wie betaalt bepaalt, wanneer gaat het ministerie hier eindelijk eens gebruik van maken?
      Eerst en vooral door te verbieden om geld te geven aan een raad, en dus die raad op te heffen, door te eisen dat minimaal X% van het geld naar het primaire proces gaat en door maximum-salarissen in te voeren voor alle bestuurders.
      Waarschuwing: die maxima moeten eerder aan de lage kant liggen aangezien die maxima gemiddelde worden.
      Het ministerie van OCW kan heel gemakkelijk voorwaarden stellen, zelfs zonder wetten te wijzigen: het hoeft maar te eisen dat de ontvanger van het geld een contract ondertekent in ruil voor dat geld.

   • Plagiaat
    Chind schreef: Voorbeeld 2:
    Hierbij een linkje naar een afstudeerscriptie van 2 HBO’ers. hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/hh/show.cgi?fid=788

    Het is dus al bijzonder dat je met 2 personen aan 1 scriptie kunt werken. Maar nog erger is het niveau van de scriptie wat gewoon niet meer is dan plak en knip werk. De scriptie is niks meer dan een uitgebreide brochure op MBO niveau. Er zit geen enkele probleemstelling in de scriptie en ik zie geen enkele relatie met hun studie MER. En hiermee studeren zij dus tegenwoordig mee af aan de HvA?

    Mark79 wijst er terecht op dat dit een scriptie van de Haagse Hogechool is. Het niveau is inderdaad bedroevend. Het knip- en plakwerk ligt er wel heel dik bovenop. Eén testje was genoeg: de tekst van pagina 24/25 is letterlijk terug te vinden op DEZE SITE over het verhuizen naar Thailand en op DEZE SITE over het verhuizen naar Duitsland …..

  • Zoals ik al aangaf Hinke
   Op vele stageplekken leert de leerling ‘de mores’ van het bedrijf, niet meer of niet minder. Voor osn onmogelijk om dat te becijferen.

Reacties zijn gesloten.