Besteding van de NOA-gelden

3 juni 2018 redactie 0

Prominent BON-lid Hans Duijvestijn analyseert wat er is gebeurd met de NOA-gelden. NOA staat voor het Nationaal Onderwijsakkoord dat in 2013 gesloten is tussen sectorraden, […]

Geen afbeelding

‘lumpsum paard van Troje’

8 juni 2013 redactie 5

BON bestuurder Hans Duijvestein en directeur basisschool Jos Hamerlinck vergelijken in het FD van vandaag de lumpsumbekostiging van het onderwijs met het paard van Troje.