BON: Lumpsum kost duizenden onderwijsbanen

BON-bestuurder Hans Duijvestijn heeft onderzoek verricht naar de besteding van de lumpsumgelden. In de Telegraaf heeft Arianne Mantel hierover een uitgebreid artikel gepubliceerd. Het hele artikel is alleen voor betaalde bezoekers beschikbaar, maar het volledige onderzoek vindt u hier op onze website

De conclusies: 

 • Als de lumpsum in het VO niet zou zijn ingevoerd, dan zouden er eind 2013 ruim 4.000 docenten meer werkzaam zijn geweest dan nu het geval was.
 • Rekening houdend met 5% extra bekostiging voor docenten hebben 3 van de 4 scholen minder docenten in dienst dan waarvoor ze bekostigd worden.
 • Van alle docenten in het VO werken er 84% op een school met minder collega’s dan ze op basis van de bekostiging door het rijk zouden mogen verwachten.
 • Als gevolg van de lumpsum komt extra geld voornamelijk op de bankrekening van scholen terecht.
 • Schoolbesturen die extra bezuinigen op docenten maken 27% meer winst dan de overige schoolbesturen/
Is het toevallig dat de VO-Raad weigert openheid te geven over de (on)bevoegd gegeven lessen? Is het toevallig dat een paar dagen geleden het ROC-Leiden ten onder is gegaan aan volstrekte idioterie van zijn megalomane bestuurders?
Maar nog steeds leren veel bestuurders niets; het houdt niet op, niet vanzelf. De minister meent dat het bij ROC-Leiden vooral misgegaan is omdat het bestuur te weinig verstand van de vastgoedsector had. Zou de minister dan werkelijk als oplossing zien dat schoolbesturen worden voorzien van vastgoeddeskundigen, derivatrendeskundigen, marketingdeskundigen, en wat dies meer zij, enkel en alleen om een failliet systeem als de lumpsum in stand te houden? Laten we wel zijn, ook als er geen rampen zoals INHOLLAND, BOOR, Amarantis en ROC-Leiden geschieden, zorgen de onbegrensde macht van de megabesturen in combinatie met de door de lumpsum verkregen vrijheid, voor onmetelijk veel onderwijsellende. Het onderzoek van Hans Duijvestijn laat hier aan duidelijkheid niets te wensen over.
BON roept de politiek op om een einde te maken aan de grenzeloze macht van bestuurders die al te vaak liever kiezen voor stenen, slecht doordachte en dus o.i. gevaarlijke onderwijsexperimenten en andere zaken dan van voor bevoegde docenten.
Het hele onderzoek vindt u in de bijlage
De reactie van de VO-Raad laat niet lang op zich wachten. ‘Het BON-onderzoek is niet van deze tijd. Tegenwoordig doen we het helemaal anders. Dat extra geld dat niet naar leraren gaat, is juist bedoeld zodat leraren zich op hun taak kunnen richten’.
BON wordt sinds haar oprichting constant verweten niet van deze tijd te zijn. En onder deze tijd wordt dan verstaan een tijd met coaches in plaats van leraren, met competenties in plaats van kennis, met zelfontdekkende leerlingen in plaats van met gestructureerd onderwijs en ook een tijd met besturen die in vrijheid megagebouwen neerzetten in plaats van besturen die bevoegde docenten aannemen om hoogwaardige lessen te bezorgen. De VO-Raad schrijnt niet te willen begrijpen dat wij niet zo erg blij zijn met die helemaal andere manier die zij voorstaat, dat we dat juist een verkeerde manier vinden om dat geld te besteden en inderdaad, dat we vinden dat onderwijsgeld de klas in moet en niet naar stenen of onerwijsvernieuwing. Laat de VO-Raad maar eens aantonen dat de functie van de docent de laatste 20 jaar inderdaad lichter zou zijn geworden. De VO-Raad wil van de oude regels af omdat die regels duidelijk maken hoezeer er op docenten is bezuinigd. Zij spreekt de cijfers overigens in het geheel niet tegen, zij zegt alleen dat zoals het nu gaat, de gewenste richting is. Hoeveel duidelijker kan het zijn?
Jasper van Dijk (SP) twitterde dat kernachtig: De VO-Raad vindt “leraren niet meer van deze tijd”

12 Reacties

 1. Philips is groot geworden

  Philips is groot geworden door het leveren van producten van goede kwaliteit. Oorspronkelijk alleen maar gloeilampen. Daarna verdiende Philips aan de gloeilampen als lid van een wereldwijd kartel dat er voor zorgde dat de maximale levensduur van de gloeilampen beperkte. Als je wilt dat  de consumenten profiteren van een kapitalistisch systeem moet je kartelvorming bestrijden. Dat geldt ook voor diensten en daarom in principe ook voor het onderwijs. Dat de lump sum in het onderwijs niet goed wekt komt op zijn minst gedeeltelijk doordat in het onderwijs kartelvorming is opgetreden. Je hebt de onderwijsraden die beslissingen voor de hele branche nemen, in steden zijn vaak weinig of slechts één scholen die onderwijs van een bepaalde categorie aanbieden. Zo kunnen scholen zich permitteren geld verkeerd uit te geven en zo kon het ook mis gaan met de besteding van de lump sum.

  Normaal is bij de afname van producten en diensten duidelijk wie ze afneemt en is diegene die de diensten afneemt. tevens diegene die betaalt. Bij onderwijs liggen de verhoudingen onduidelijk. Mogelijk zou om die reden marktwerking in het onderwijs en lump sum financiering hazardous blijven.

  Maar je moet ook niet de voorbarig de conclusie trekken dat omdat lump sum financiering binnen een onderwijssysteem waar al van alles mee  mis is niet werkt het ook niet zou werken na ingrijpende veranderingen in dat systeem. 

 2. Je zou de minister willen

  Je zou de minister willen vragen:

  "Als dit u al niet de ogen opent, hoe erg moet het dan wél fout gaan om tot de conclusie te komen dat het huidige systeem failliet is?"

 3. “Daarna verdiende Philips aan

  "Daarna verdiende Philips aan de gloeilampen als lid van een wereldwijd kartel dat er voor zorgde dat de maximale levensduur van de gloeilampen beperkte."

  Met dit soort belachelijke complottheorieen wordt het BON forum ongeloofwaardig.

  Klaas Wilms

 4. Ik denk dat wms mij verkeerd

  Ik denk dat wms mij verkeerd begrepen heeft.

  Op 23 december 1924 richtten de grootste producenten van gloeilampen in het Zwitserse Genève het Phoebus Kartel op. Er waren mooie beloften en schone woorden, maar het – geheime – doel van Philips, Osram, General Electric, Compagnie des Lampes, Tungsram en Tokyo Electric was het instellen van quota en het onderling opdelen van de wereldmarkt.

  Het belangrijkste technische hoogstandje – ook geheim – van het Phoebus Kartel was de standaardisering van een gloeilamp die er na ongeveer 1.000 branduren de brui aan gaf. In 1924 brandden veel goede gloei­lampen (wolfraamdraad in een edelgas) al 2.500 uur of zelfs aanzienlijk langer, wat voor fabrikanten natuurlijk ongunstig was. Alle gloeilampenfabrieken die waren aangesloten bij het Phoebus kartel zonden regelmatig lampen naar een laboratorium in Zwitserland dat de lampen testte. Als de lampen te lang brandden, kreeg de fabriek een boete. Het kartel ontbond zichzelf in 1940, op de drempel van WO2.

  Het spectaculaire verhaal over het Phoebus Kartel is te lezen in het oktobernummer van IEEE Spectrum. Journalist Markus Krajewski dook daarvoor in de archieven van Osram in Berlijn.

  www.technischweekblad.nl/rubrieken/media/ieee-spectrum-ontmaskert-gloeilampenkartel.385501.lynkx

  Verder beschouw ik de onderwijsraden van de verschillende onderwijssectoren als kartels en wil ik BON waarschuwen er op te letten dat door haar voorgestelde  onderwijshervormingen niet opnieuw tot kartels leiden.

  Ik begrijp daarom niets van het verwijt Met dit soort belachelijke complottheorieen wordt het BON forum ongeloofwaardig

 5. Jammer dat een prima thema

  Jammer dat een prima thema (de bekostiging van ons onderwijs) door de slordige manier van onderzoek zo tekort wordt gedaan. Ik denk dat BON en alle BON-ners (en alle onderwijsgevenden) gebaat zouden zijn met goed doorwrochte berekeningen. Om uit te gaan van de normatieve formatie als basis van de berekening…, dit is echt veel te eenvoudig en heeft geen realiteitswaarde. Immers de huidige bekostigings systematiek is een bekostigingsgrondslag en zegt niet veel over de besteding daarvan.

  Ik denk dat het loslaten van de lumpsum methodiek (personeel + materieel)  niet tot gevolg zal hebben dat de huidige normatieve formatie de norm zal worden. Nu is de materiele bekostiging is al jaren te laag en subsidieren scholen de stookkosten uit de personele bekosting (om maar een aansprekende gedachte te nemen) of leggen dit geld apart voor onzekerheid in de bekostiging (winsten!). Het totaal bedrag dat beschikbaar is voor het onderwijs  mag niet stijgen in de visie van onze regering. Dit alles overziende zullen we uitkomen op een nieuwe lagere nornmatieve formatie als we lumpsum opheffen. Voor het aantal banen blijft dit macro lood om oud ijzer.

  Overigens we weten toch hoe het gaat met doelsubsidies? Eerst wordt dit van het totaal afgetrokken en daarna wordt het weer als doelsubsidie toegevoegd. Om nu te doen dat dit tot extra banen kan leiden…

   

   

   

 6. Dag Sympathisant,

  Dag Sympathisant,

  Ik kan me helemaal vinden in de uitkomsten van het onderzoek waaruit naar voren komt dat de lumpsum gebruikt wordt om op docenten te besparen. In mijn allereerste bijdrage aan dit forum, zo'n 7 jaar geleden, heb ik al aangegeven dat de lumpsum leidt tot het bezuinigen op het aantal docenten. Daar gaf ik toen ook al voorbeelden van. Het leek me  onvermijdelijk.

  De complottheorie betreft de beperking van de levensduur van de gloeilamp. Jouw links gaan daar ook niet over.
  Als iemand in een voor de rest goed verhaal zo'n onzinnige complottheorie stopt, is voor mij de hele bijdrage minder betrouwbaar en ook bijdrages uit het verleden en in de toekomst. Vandaar mijn opmerking over het ongeloofwaardig worden van dit forum.

  Klaas Wilms

 7. Newspeak uit de tijd van vóór

  Newspeak uit de tijd van vóór Orwell:

   Phœbus était officiellement une société suisse appelée Phœbus S.A. Compagnie industrielle pour le développement de l'éclairage.

  anderzijds:

  Seit den 1920er Jahren hat es keine wesentlichen Verbesserungen der Lebensdauer durch Innovationen im Material des Glühfadens gegeben, zu den Möglichkeiten wesentlicher Verbesserungen äußerten sich Experten skeptisch. (Wikepedia Duits)

 8. Ja, dit is een beperkt

  Ja, dit is een beperkt onderzoek. Simpelweg omdat er geen exacter gegevens toegankelijk zijn. Als schoolbesturen al gaan stuiteren als ze hun jaarrekening openbaar moeten maken. Denk dan de reactie in als het feitelijk toegepaste formatieplan wordt gevraagd. Het punt is dat je op de website van de VO raad leest dat die club nog immer zo recht mogelijk aankoerst op minder af te dragen verantwoording. Als conclusies als dit simpele onderzoek geen prikkels geeft om eens dieper te graven, dan kunnen we veilig stellen: de VO raad gaat haar zin krijgen. Daar zou ik me maar boos over maken.is er reactie van de vakbonden op dit onderzoek ? Zo nee, waarom niet ?

 9. Ik geloof niet dat er enige

  Ik geloof niet dat er enige twijfel kan zijn dat duurzaamheid van produkten als prioriteit naar de achtergrond is geraakt. In de ICT branch is dit een bewuste strategie, waar niet alleen ons onderwijs de dupe van is. 

 10. Lees nog even mijn blogs van

  Lees nog even mijn blogs van een paar jaar terug dan kan men meteen het mbo erbij nemen in het onderzoek.

  . Kort geconcludeerd voor 50% van de lumpsum draait een een school met 700 leerlingen de rest is een raadsel en wordt nooit uitgelegd.

Reacties zijn gesloten.