Besteding van de NOA-gelden

Prominent BON-lid Hans Duijvestijn analyseert wat er is gebeurd met de NOA-gelden. NOA staat voor het Nationaal Onderwijsakkoord dat in 2013 gesloten is tussen sectorraden, OCW en de vakbonden. De Aob heeft het akkoord niet ondertekend. Hans Duijvestijn stelt:

De Inspectie van het Onderwijs claimt dat de NOA gelden die in 2013 ter beschikking kwamen, uiteindelijk in 2015 en 2016 hebben geleid tot 6.000 extra fte in het po en 3.300 fte in het vo. Er blijkt geen spoor van bewijs te zijn voor deze claim. De gebruikte norm Personeelslasten/Totale Baten (PL/TB) blijkt ongeschikt. Bovendien heeft de Inspectie onjuiste correcties toegepast. 

Zie verder de pdf

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter