Bestuursvoorzitter Knigge ROC Leiden ontslagen

450x200_ROC_Leiden.jpg

Al eerder berichtten we over de vastgoedproblemen bij ROC Leiden en de aanpak van puinruimer Jeroen Knigge. Vandaag bericht de Volkskrant dat Knigge per direct ontslagen is omdat hij te weinig voortvarend zou zijn opgetreden bij het puinruimen. Knigge wordt opgevolgd door voormalig Amsterdamse gemeentesecretaris Henk de Jong.  Gelukkig heeft gemeente Amsterdam een perfect trackrecord op het gebied van financiën.

Wij kunnen en willen niet oordelen over de inspanningen van Knigge, maar zien dit als het zoveelste voorbeeld dat de door de politiek nog steeds verdedigde aansturing van het onderwijs die zich kenmerkt door megalomane schaalgroottes, lumpsum gelden, perverse financiële prikkels, bureaucratische en papieren werkelijkheden en grote vrijheden om het onderwijs in te richten zoals de besturen dat wensen, simpelweg ondeugdelijk is. Wellicht heeft Knigge gefaald; zijn start was ook weinig hoopvol, maar het probleem ligt niet bij de persoon Knigge of bij een gebrekkige controle van de bureaucratie. Het onderwijs moet kleinschaliger worden georganiseerd, met bestuurders die niet de verantwoordelijkheid hebben over tientallen miljoenen aan bouwbudget en een veelvoud aan niet geoormerkte personeelsbudgetten. Pas dan krijg je bestuurders met een hart voor onderwijs die geen standbeeld voor zichzelf willen oprichten en het een eer vinden om de dagelijkse kwaliteit van hun opleidingen te verbeteren door hun hoog opgeleide docenten op de best mogelijke manier te faciliteren. Dat gaat niet met een milljoenen kostend gebouw, via een zotte constructie gefinancierd en dat bij oplevering direct moest worden aangepast omdat het niet geschikt voor onderwijs bleek.

Update 13u30: Op twitter werd met een link naar de website van sleutelstad.nl gemeld dat de vorige bestuursvoorzitter Jacques van Gaal een lintje kreeg. Dat is juist, maar het was in 2011. Laten we blij zijn met voorstschrijdend inzicht. Toch is het opmerkelijk dat de ene bobo een lintje krijgt voor wat zijn opvolger niet op tijd afbreekt. Maar ja, de wereld verandert en het onderwijs moet mee in de adhd dynamiek van de profiterende kleilaag. Iedere verandering is kassa. Je kunt niet dynamisch genoeg zijn.

4 Reacties

 1. Zou het voor de leerlingen

  Zou het voor de leerlingen niet het beste zijn dat het ROC Leiden failliet verklaard wordt? Want hoe de schuldsanering er ook uit komt te zien, de leerlingen zullen slechter onderwijs krijgen zo lang een deel van het geld dat het ROC binnen krijgt gebruikt wordt om schulden te voldoen. Misschien heeft de overheid zich voor de schulden van het ROC garant gesteld maar dan zouden de docenten van de overheid een nieuw ROC moeten eisen want het is onredelijk dat zij anders voor hun schoolgeld minder relevante kwaliteit krijgen.

 2. Wat niet eens ter sprake komt
  Wat niet eens ter sprake komt : je mag een bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor miskleunen.
  Als je deze geschiedenis leest is het een voorbeeld van een bestuurder die denkt dat ie slim is , maar ondertussen volkomen genept is.
  Inzicht krijgen over de geldconstructie kan ook vooraf. Waarom ” ziet ” men het wel achteraf maar niet vooraf ?
  Dat is toch heel raar ?
  Was het niet gewenst de boel uiterst kritisch na te lopen? Waarom niet ?
  Omdat men zulke troep kan maken en vervolgens weggaat.
  Het is onmogelijk dat de juiste blik hier niet van te voren de problemen aan had zien komen.

  Dus was die blik er niet. Of niet uitgenodigd of zelfs afgehouden.
  Dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur.
  Men probeert bloedfanatiek op allerlei manieren de docent als verantwoordelijke voor het eindproduct neer te zetten.
  Elke rekening komt uiteindelijk bij docenten en belastingbetaler terecht.
  Waarom draagt zo iemand dan niet de verantwoordelijkheid die bij DIE functie past ? Het is geen spelletje. Aanpakken die bestuurders die ermee omgaan alsof het monopoly is.
  Stuur het oude bestuur de rekening maar. Hun troep. Hun schuld. Niet afschuiven en met een dikke sigaar op de bank hangen.

 3. Ik denk dat veel mensen op

  Ik denk dat veel mensen op verantwoordelijke positie huiverig zijn voor ruime mogelijkheden om beslissers strafrechterlijk of civielrechterlijk aanprakelijk te stellen. Het risico, zoals dat in extreme vorm tot uitdrukking komt in de uitdrukking "La révolution, comme Saturne, dévore ses propre enfants" (Dalton), op excessen is groot. Daarom zijn parlementariërs ook onschendbaar, soms behoudens een schorsing van de onschendbaarheid door meer dan ⅔ van hen. Wel geven bestuurderen natuurlijk graag anderen de Zwarte Piet zoals schoolbestuurderen de schuld graag aan de leraren geven. In dit geval zijn ook de parlementariërs verantwoordelijk omdat ze verdomd goed weten dat de gelegenheid de dief maakt en toch gelegenheid hebben gegeven. Want grote risico's nemen (zoals het bestuur van de ROC Leiden deed) met het geld van anderen (de belastingbetaler, de Nederlandse samenleving) valt volgens mij gelijk te stellen aan diefstal. Het enige moment dat de burgers politici voor zoiets kunnen "straffen" is als ze naar de stembus mogen. Maar helaas, het volk is inert en onwetend. De Nederlandse politici hoeven niet te vrezen ooit ter verantwoording te worden geroepen. En zo sukkelen we verder.

Reacties zijn gesloten.