Vaste Kamercommissie Onderwijs deelt standpunt BON over governance en lumpsum

fourth-of-july-1184290_450x200_.jpg

Vanmorgen heeft Ad Verbrugge deel genomen aan het overleg met de vaste kamercommissie onderwijs over governance in het mbo. Hierin bleek dat de onderwijswoordvoerders unaniem van mening waren dat de vele problemen met financiën, vastgoed en slecht onderwijs, niet meer losgezien konden worden van het besturingsmodel waarbij de grote gefuseerde besturen in grote vrijheid de lumpsumgelden kunnen besteden. De governance en het new public management lijkt hiermee zijn langste tijd te hebben gehad. BON is erg blij dat de analyse die we al bij de oprichting van BON gemaakt hebben en sindsdien keer op keer onder de aandacht van politiek, bestuur en de maatschappij hebben gebracht nu dan toch wordt gedeeld door zo’n beetje de gehele politiek. Natuurlijk is er hiermee nog geen eensluidende mening over de specifieke oplossing van de problematiek, maar dat het niet meer gezocht wordt in versterking van de financiële kennis van bestuurders, maar dat het stelsel zelf als oorzaak wordt aangewezen is een enorme overwinning in onze strijd voor goed onderwijs. Het is  een compliment aan BON, het bestuur van BON, maar zeker ook de leden van BON, die onze activiteiten nu al bijna 10 jaar lang mogelijk maken. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

 

Namens het bestuur

Gerard Verhoef 

8 Reacties

 1. Dat is een fijn bericht.

  Dat is een fijn bericht. Indien de positieve respons ook in daden, dwz een gewijzigde financiering bij het MBO, wordt omgezet zal een sobere bestuursstijl kunnen ontstaan (tenminste dat hoop ik). Nu de andere onderwijsniveau's, en de innovaties…

   

  Agenda van de vaste kamercommissie onderwijs van 12 november 2015. Deelnemers vanuit de Tweede Kamer: T.M. Jadnanansing (PvdA), A.W. Lucas (VVD), T.E. Siderius (SP), M.R.J. Rog (CDA), P.H. van Meenen (D66). Hier zal een verslag van de hoorzitting / rondetafelgesprek komen te staan.

 2. We dansen de samba en steken

  We dansen de samba en steken Ad en alle betrokkenen een veer op hun hoed.

 3. Iedereen dank, ook voor het

  Iedereen dank, ook voor het verslag en de link van Sympathisant. Zo kunnen we verder.

   

 4. “dat de vele problemen met

  "dat de vele problemen met financiën, vastgoed en slecht onderwijs, niet meer losgezien konden worden van het besturingsmodel". Hieraan kan nog worden toegevoegd dat geoormerkte extra-tjes vaak niet gebruikt werden waarvoor ze bedoeld waren dus dat het parlement niet meer kon bijsturen. De kamer gaat straks waarschijnlijk ingrijpen omdat het bewijs van het falen van het systeem overduidelijk is en niet omdat BON zo vaak gewaarschuwd heeft. We moeten nog maar afwachten of de politiek bij het afbreken van het besturingssysteem en het opzetten van iets nieuws wel bijtijds naar BON gaat luisteren. Het lijkt me nog te vroeg om feest te vieren.

 5. [Off topic: hoe is de

  [Off topic: hoe is de zorgsector georganiseerd? Wim Huppes, oud-internist en columnist Het Financieele Dagblad, wordt zeer ernstig ziek. Hij weet dat in zijn geval een bepaalde therapie zal worden toegepast waarvan (op zijn zachtst gezegd) de positieve werking niet is aangetoond. Financiële belangen kunnen een arts ervan weerhouden toediening achterwege te laten, terwijl de arts (statistisch) kan weten dat er met deze therapie in casu geen gezondheidsvoordeel zal worden behaald (wellicht integendeel zelfs). Huppes, zelf oud-internist en gespecialiseerd in biotechnologisch onderzoek, inmiddels opgegeven, zoekt een alternatieve en controversiële uitweg naar genezing (waar ik als niet-arts niet over kan oordelen), en wordt erom verguisd. "Hoewel kankerdokters volop palliatieve chemotherapie voorschrijven, nemen de meesten het zelf niet." [tab links 'autobiografie', tab boven 'politiek spel'] Hij leeft (nog). Hij heeft met zijn vrouw in 2012 een (niet zo'n goed besproken) thriller geschreven waarin hij de medische wereld inclusief politiek, instituten en farmaceutische industrie beschrijft. In het boek beschrijven zij een status quo (financiën, macht) die het moeilijk maakt individuele ziektegevallen volgens de nieuwste inzichten te behandelen ('inductieve kaders'; kost miljarden, gaat traag). Het boek is op waarheid gebaseerd. Het op afstand houden van experimentele geneesmiddelen met veelal verouderde behandelprotocollen en richtlijnen geschiedt met het oog op de volksgezondheid (werking nieuwe biotech middelen onvoldoende aangetoond, derhalve nog niet op de markt enz.) maar ook vanuit gevestigde belangen (betalingssysteem richt zich op richtlijnen; macht; verbod voor afwijking van protocollen en richtlijnen), terwijl in het buitenland (bijv. Duitsland) individuele hulp (ogv deductie) geboden kan worden. Landelijke politici – niet-artsen; zie tab links 'duurzaam gezond', en tabje 'topbestuurder' bovenin – vinden vaak na afzwaaien een werkkring in het management van de gezondheidszorg, en houden zo de status quo in stand. U begrijpt het, ik moest aan het onderwijs denken waar de status quo individuele onderwijskeuzen onderuit wil halen. Ook als dit ten koste van de gezondheid van het onderwijs gaat. Het systeem is groter dan het individu. Disclaimer: het is van groot belang dat de volksgezondheid gedegen wordt beschermd, en ik zie dat de Inspectie bovenop meneer Huppes zit – die met een tegenverhaal komt. Ik kan er niet inhoudelijk over oordelen, en constateer slechts een parallel met het onderwijs. Ander boek: 'Wij zijn de klos'; zie tab links met deze titel]

 6. Als je tegen de overheid zegt

  Als je tegen de overheid zegt: We willen met clubje van ouders ouders en leraren een kleinschalige opleiding beginnen die voorbereidt op een examen dat toegang geeft tot de Nederlandse universiteiten en vragen als financiële ondersteuning per leerling hetzelfde bedrag als de erkende overeenkomstige onderwijsinstellingen krijgenen" dan werpt de overheid alleen maar barricades op. Ze vertrouwt haar burgers niet. Maar bestuurders van grote onderwijsinstituten krijgen vrijelijk de beschikking over zakken geld waaruit ze ook voor zichzelf goed graaien Waarom worden die bestuurders wel vertrouwd en mogen zij bij mislukking nog een zak geld mee naar huis nemen? De overheid beledigt haar burgers door ze incompetent te beschouwen en is fool: poundfool én  pennyfool.

Reacties zijn gesloten.