Schijnoplossing Onderwijsraad

29 juni 2023 Toon Rekkers 0

Minder lesuren om het lerarentekort en ook de andere oplossingen die de Onderwijsraad aandraagt, zijn mijns inziens schijnoplossingen en duiden op kortzichtigheid. Schijnoplossingen omdat het […]