De complexe bekostiging van het mbo

Het mbo wordt voor het over grote deel bekostigd via de lumpsum. Daarnaast zijn er nog meer financieringsmogelijkheden vanuit de rijksoverheid. Bekend zijn o.a. de ‘randstadgelden’, het NPO, het Nationaal Groeifonds en nieuw, de voorstellen in de ‘Werkagenda MBO’. Hoe het geld wordt besteed is volgens de wet (WEB) aan het bestuur van de instelling. Op die manier kunnen instellingen hun beleid en onderwijs beter afstemmen op de situatie van de school. Bijvoorbeeld op het aantal leerlingen en de behoefte aan materialen. En is er ook een stevige rol, o.a. instemming op de hoofdlijnen van de begroting, weggelegd voor de ondernemingsraad. Bij de verdeling van de budgetten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) houdt de overheid rekening met het aantal leerlingen en het aantal diploma’s. Hiervoor hanteert men een aantal formules, die vanwege hun complexiteit een goede heldere controle  (bijvoorbeeld hoeveel docenten staan er nu werkelijk nog voor de klas en hoe zit het met de salarismix) in de weg staan.

In de bijlage die u hier kunt downloaden de nadere toelichting op de complexe wijze van de bekostiging van het mbo. >>Bekostiging mbo

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter