Social sciences shining on wetenschap en techniek

Achtergrond:

Waarom Stapel niet met rust laten?

Om nader op in te gaan:

www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/dienstverlening/onderwijsadviesentraining/aanbod-voor-het-primaironderwijs/ExcellentieWetenschapenTechniek/Documents/Talent%20ontwikkelen%20met%20Wetenschap%20en%20Techniek%20klein.pdf

In de inleiding van het boek van Hanno van Keulen en Yvette Sol lezen we:

“Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek komt voort uit de zorg die onze samenleving heeft over de afgenomen interesse van kinderen voor wetenschap en techniek (zie ook het rapport Rocard dat geschreven is in opdracht van de Europese Commissie). Te weinig kinderen, en zeker te weinig meisjes, kiezen opleidingen in deze richting. Dat is niet goed voor onze economie, omdat vele vacatures niet vervult worden.”

(www.lectoraten.nl/lector/211/503/hanno-van-keulen/)

Foolfilling.

Spelen met treintjes:

Onder de trein?

Praatjes vullen geen gaatjes, of wel?

Een stapel relevante links inmiddels:

Wetenschap24: HET GROOT NATIONAAL ONDERZOEK

Rekenbewust vakonderwijs op de studiedag van de NVvW

Weer een podium voor APS, gecijferdheid en pseudowetenschap

Slim bezig: APS-Exact en FI

Antwoord van de minister op Stop de Rekenramp

Academische PABO

Uit het Dyscalculie-Protocol (ERWD)

www.beteronderwijsnederland.nl/node/7948

www.beteronderwijsnederland.nl/node/8051

www.beteronderwijsnederland.nl/node/8171

Meldpunt klachten over lonesomejoe

7 Reacties

 1. Het is een wonder dat er nog

  Het is een wonder dat er nog kinderen overblijven die ondanks dit geleuter in een béta wetenschap afstuderen. Je zult maar bij je talentontwikkeling geconfronteerd worden met de (natuurwetenschappelijke?) vraag: Hoe komt het dat de zee zo diep is?

  Eeuwen natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek en theorieontwikkeling wordt hier schaamteloos bij het oud vuil gezet ten faveure van pedagogisch geneuzel. Onderzoeken deze mensen wel eens de lange termijn effecten van hun kort-onderzoek adviezen?

  • Ook cijferen bij het oud vuil

   Ook cijferen kan bij het oud vuil

   Blz. 65:

   Rekenen/wiskunde is op de basisschool zo belangrijk dat het wel een doel op zichzelf lijkt te zijn geworden. Daarbij komt dat het domein vaak onnodig wordt verengd tot cijferen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en procenten berekenen, maar uiteindelijk worden kinderen geen cijferaar van beroep. Rekenen is een hulpmiddel voor de activiteiten waar het in het leven echt om gaat.“

   • Precies naar de wensen van

    Precies naar de wensen van Mieke van Groenestijn: rekenen heb je alleen maar nodig om je dagelijks, als gemiddelde burger, te kunnen redden. Daarmee wordt het doel van het rekenonderwijs kwalijk versmald tot iets dat nodig zou zijn in het alledaagse leven. Daarmee worden andere paden bij voorbaat afgesneden voor de basisschoolleerling en dat is niet de bedoeling van een basisopleiding. Een basisopleiding moet degelijk en breed opleiden opdat daarna nog allerlei richtingen mogelijk moeten kunnen blijven.

    Leerlingen dwingen zich te beperken tot hun eigen kleine wereldje is tegengesteld aan wat goed onderwijs zou moeten willen bereiken.

 2. Deze folder gaat ook al

  Deze folder gaat ook al helemaaluit van het concept van het Nieuwe Leren. Kinderen ontdekken zelf hun leerweg enz. Kinderen spelen wetenschappertje en het komt allemaal goed.

  Zo gaan we natuurlijk de slag verliezen; de slag met Azie b.v. We hebben technische mensen nodig die theoretische en praktische basisvaardigheden onder de knie hebben gekregen, geen pseudo-denkertjes over techniek. Kennis en kunde hebben we nodig. Het Nieuwe Leren levert die zeker niet op, want kinderen gaan niet zorgen voor een goede opbouw van de leerstof.

  Maar al dat gepraat over talentontwikkeling verhult de schrale werkelijkheid van het nieuwe leren.

   

  • Kijk eens naar de foto van

   Kijk eens naar de foto van het jongetje dat peinzend een plastic fles in een bak water duwt. Zit hij een natuurkundige gedachtengang te ontwikkelen? Zit hij te denken wanneer gaat de school eindelijk uit? Vraagt hij zich af waarom hij vakantiespelletjes op school moet herhalen? Peinst hij over de vooruitgang van de waterbak op de kleuterschool naar dit gedoe? Ziet hij de opwaartse kracht en de wet van Archimedes?

   Alleen sociokneuzen verwachten het laatste. Mijn handen jeuken om met dit jongetje een echt leergesprek te houden en om samen met hem structuur aan te brengen in zijn geknutsel. Ik zie een jongetje dat graag volwassen wil worden en dat serieus genomen wil worden. De onderwijsvernieuwlers die hem dat ontnemen verdienen de schandpaal.

 3. Dit Talentkracht was een idee

  Dit Talentkracht was een idee van oude FI-directeur Jan de Lange, die enkele topwetenschappers enthousiast wist te krijgen. Uiteindelijk is Jan er uit gegooid en in is de boel in handen gekomen van de sociaal constructivisten in Utrecht, u kent ze wel. Hoe het daarna verder afgegleden is weet ik niet meer maar Jan wel. De woede van Jan heeft er even toe geleid dat de berichtgeving over de prijs voor deze flauwekul werd teruggetrokken van de Utrechtse site. Maar nu De Lange zijn strijd kennelijk gestaakt heeft staat de prijs weer on-line. Wie Jan hierover mailt krijgt ongetwijfeld net zo'n eerlijk verhaal als dat ik dat kreeg.

  www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/dienstverlening/onderwijsadviesentraining/nieuws/Pages/Hanno-van-Keulen-wint-praktijkprijs-VOR.aspx

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.