APS weet het: onze hersens zijn aan het veranderen

Maart 2020. Met @curriculum_nu is dit blogje actueler dan ooit, #charlatans maken meer en meer de dienst uit in ons onderwijs.

Update december 2018. Dit blogje heeft tot enige commotie geleid, zie

komenskypost.nl/?p=1183

Ik citeer een reactie hieronder:

De crux van dit artikel van FriendlyFoe (Joost Hulshof) is natuurlijk deze zin van een APS consultant: “Onze hersenen zijn aan het veranderen. We hebben basiskennis nodig en moeten een kritische houding creëren. Het opslaan van kennis gebeurt al heel anders, dus slaan we andere kennis op en we slaan minder kennis op”. Ik vind dat je dit kunt kwalificeren als charlatantaal. Voor de duidelijkheid, ik bedoel hier charlatan in de betekenis van “Mensen die zonder zelf de bewuste intentie te hebben te misleiden ideeën of denkbeelden presenteren die zij zelf voor waar houden maar die de wetenschappelijke toets der kritiek niet kunnen weerstaan.” Ik vind het dus terecht dat Joost Hulshof op twitter deze kwalificatie heeft gebruikt. Dat is geen geval van ‘op de persoon spelen’ of ‘modder gooien’. Wat je verder ook vindt van andere reacties van Joost Hulshof, als de verontwaardigde lezer een verhelderende vraag had gesteld of even op internet gezocht had op ‘charlatan’ was deze onnodige storm in een glas water niet ontstaan. Het is erg vreemd dat velen het hebben over normen en waarden, maar ondertussen Joost Hulshof een van de weinigen is die de destructieve invloed op het onderwijs van dit soort misleidende gedachten aan de kaak stellen. Misleidende gedachten die blijkbaar rondwaren bij APS. Wie spreekt APS aan? Waar distantieert APS zit hiervan? Het is gemakkelijk het te hebben over toon dan over inhoud. laten we ons, in het belang van goed onderwijs, focussen op de inhoud.

 

We kenden @APS_nl al van:

Met dit dedain voor de leraar wordt de rode loper uitgelegd voor kwakzalvers

Zie ook de bijlage over de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot dyscalculie. Pseudowetenschappers en wetenschappers samen in een boekje. Wie trapt waarin vraag je je dan af. Je zult maar nietsvermoedend met je kind bij APS en de gecijferdheidkwakzalvers te rade gaan:

wij-leren.nl/beter-reken-wiskunde-onderwijs.php

Maar dit is weer iets nieuws:

www.degroteprofessionaliseringsdag.nl/leerlingen-leren-actiever-als-ze-mogen-leren-wat-ze-willen-leren/

Olaf de Groot, trainer/consultant bij APS aan het woord. We lezen bijvoorbeeld:

Er komt veel meer nadruk te liggen op vaardigheden in het verwerken en toepassen van kennis. “Onze hersenen zijn aan het veranderen. We hebben basiskennis nodig en moeten een kritische houding creëren. Het opslaan van kennis gebeurt al heel anders, dus slaan we andere kennis op en we slaan minder kennis op”, legt De Groot uit. “Maar we slaan wel op hoe we bij bepaalde kennis kunnen komen en waar we die kunnen vinden. Dat is interessant voor het onderwijs. Want onderwijs is op dit moment vooral kennisoverdracht.” Maar je vraagt je af of dat nog wel relevant voor de toekomst? “Niemand die het weet.”

Ligt het mij als ik dit niet los kan zien van wat zoal tot ons komt uit het circuit? Van @APS_nl en partners:

WDA staan op het ogenblik sterk in de belangstelling. Nadat de vernieuwingscommissie wiskunde cTWO dit begrip in de nieuwe 2015-curricula voor havo en vwo een belangrijke plaats heeft gegeven, is er van alles in gang gezet: WDA spelen een rol in de nieuwe eindexamens, de nieuwe methodes besteden er aandacht aan, nascholing rond dit onderwerp komt op gang en er vindt onderzoek naar WDA plaats.

Waarom heeft iedereen het over wiskundige denkactiviteiten? De vraag stellen is hem beantwoorden. Professor Drijvers zorgde als spin het web van cTWO voor de implementatie in het schoolonderwijs:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/09/nieuwe-examenprogrammas-wiskunde-het-onderwijzen-en-toetsen-van-wiskundige-denkactiviteiten/

Pseudowetenschap regeert. Wie prikt er door heen? De KNAW voorlopig niet. Het veld moet het zelf doen.

NB Later verhuisde Olaf de Groot naar www.kennisnet.nl/onze-medewerkers/ dat haar publieke jaarverslag hier heeft staan:

www.kennisnet.nl/artikel/zo-heeft-kennisnet-in-2015-ict-laten-werken-voor-het-onderwijs/

Kijk eens naar de raad van toezicht @trendmatcher.

 

 

23 Reacties

 1. NB. Ik blog dit niet anoniem,

  NB. Ik blog dit niet anoniem, iedereen weet wie ik ben. Ook twitter.com/karinwinters die me wees op dit blogje:

  www.karinblogt.nl/tgif-gekke-beppie-op-nul/

  ————————————

  Grappig: Karin Winters citeert een post van mijn hand, dus geplaatst onder mijn eigen naam. Een snelle telling leert dat van de zes reageerders er drie onder eigen naam posten. Mijn idee: wat is dan het probleem? Deze reactie heb ik ook onder "tfig-gekke-beppie" gezet. Nu kijken wat er gebeurt 🙂

 2. Inmiddels staat de reactie

  Inmiddels staat de reactie van Matin onder de blog van Karin. Mooi zo. We moesten even geduld hebben dus. Van de verwijten over anoniem blogggen is weinig over.

 3. Na verzoeken aan Karin

  Na verzoeken aan Karin Winters om de onjuistheden te corrigeren is het nu Karin blokt in plaats van Karin blogt. Op inhoudelijke kwesties gaat ze niet in. Wel wees ze er op dat Olaf de Groot (van onze veranderende hersenen) niet meer bij APS zit en een goede bekende is van vives.nl (een site/tijdschrift waar ze hoofdredactrice van is). Ik denk dat dit soort sites onderdeel van het probleem zijn, net als kennisnet en veel van wat op ons afkomt via de site van de onderwijscooperatie. Karin doet een een of andere master over leren en innoveren of zoiets. Waar die toe dienen is me onduidelijk. Er zijn veel masters over onderwijs, SEN is er ook eentje. Wat is dat? Wie het weet mag het zeggen. Je doet zo'n master bijvoorbeeld bij Fontys, en dan feedback je met ene Coenders, die weer zijn eigen burootje heeft. Ik zal de argeloze PO-docent maar niet bij naam noemen. Leerzaam is dan dat je via arnocoenders.nl/referenties/ weer bij kennisnet uitkomt, en ook bij (weer) een hoofdredacteur van Ictnieuws.nl die onder www.karinblogt.nl/tgif-gekke-beppie-op-nul/ Karin zo vrolijk bijvalt in de verwijten die we vanuit de kleilaag gewend zijn. Het sociogram waar Harm Beertema (zijn naam zij af en toe geprezen) om vraagt is zoooooo ontzettend hard nodig.

 4. Special Educational Needs

  Special Educational Needs (SEN) en passend onderwijs [special needs education = SNE].

   

  "A strong political consensus has emerged in Europe [= EU] on the importance of inclusive education, and ensuring children with special educational needs (SEN) are included within mainstream education. This is broadly, although not comprehensively, supported by the evidence base."

   

  "The Netherlands stand for social inclusion and participation. No one should be left on the side lines. Children deserve special attention." – European Platform for Investing in Children (EPIC) – NL in 2014 geen specifieke landaanbeveling nodig voor 'Inclusive education/Early school leaving'. (p. 48 en 49 NL data-overzicht van 2012) – EPIC opvolger van European Alliance for Families (EAF)? De EU wordt steeds enger. "Burgerschapsonderwijs nu in alle Europese landen, maar geen speciale opleiding voor docenten." (2012)

   

  Hoe krijgt de EU een voet tussen de deur binnen de landsgrenzen op niet-EU beleidsterrein? "We are maintained by the Ministries of Education in our member countries."  (lijst inclusief Fontys) – via European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Stel je voor dat je het aan de mensen zelf zou overlaten!

   

  "The Agency currently has national networks in 27 European countries and is financed by the member countries' ministries of education and the European Commission Lifelong Learning Programme, as one of the 6 institutions pursuing an aim of European interest in the field of education (Jean Monnet Programme)."

   

  Ook bij 'passend onderwijs' veel EU-activiteit. "The ‘Inclusive Education: Take Action! Luxembourg Recommendations’ Hearing will take place in October 2015 within the framework of the Luxembourg Presidency of the European Union."

   

  Cor Meijer (zie verwijzingen onderaan; Weer Samen Naar School) heeft er hard aan getrokken zijn droom tot stand te brengen: 'Inclusive Education: A Global Agenda', 1997. Wat zal die man veel voor zijn idealen hebben moeten reizen. Globalisering en gelijkschakeling kennen vele gezichten. De grap is dat het nooit om de randvoorwaarden gaat hoe kwalitatief goed onderwijs tot stand te brengen (als men mocht menen dat hiervoor globale overeenstemming vereist is -!-). Daar zijn de gelijkheidsidealen te groot voor. Ook bij de OESO die anders beweert ('de beste' was: de best presterende middenschool; nu: de beste 'metacognitieve competenties', yak, in de zin van de '21st century skills' van Microsoft en alliantie). UNESCO (en VN) zitten al langer op het bureaucratische gelijkheidsspoor (op papier, dan ;). Welke agenda precies gediend wordt? Komt de economische roller coaster erachteraan?

   

  "Also, and now I would like to finish my intervention, one of the key messages in the Lisbon declaration [2007] is that inclusive education is the best option and needs to be implemented as soon as possible, since THERE we learn the skills, competences and attitudes we need later on in further education, labour and social life! Thank you for your attention" (Cor Meijer in de hoedanigheid van voorzitter van het EU-agentschap; zie ook De Volkskrant, 17 juni 1995)

   

  "Inclusief onderwijs met individuele, gespecialiseerde begeleiding is de beste voorbereiding op hoger onderwijs. Gespecialiseerde centra zijn een hulp bij onze begeleiding." (punt 4, p. 2, ideaal zoals geformuleerd in Lissabon, 2007)

   

  Lust u nog peultjes?

 5. Ik begrijp eerlijk gezegd

  Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed wat de relatie is tussen de bestandsbijlages en de strekking van het oorspronkelijke bericht.

  Ik heb de indruk dat de auteur een creatieve manier gevonden heeft om screenshots op te slaan als PDF en op deze website te plaatsen zodat hij er vanaf Twitter naar kan linken.

  Ik wil er dan ook voor pleiten om berichten on topic te houden en dat ook te laten gelden voor de bestandsbijlages.

  Nu denk je de tracker volgend "he, er is iets nieuws geplaatst" om er dan achter te komen dat het om iets anders gaat.

  Graag hoor ik van de moderatoren of dit geoorloofd gebruik van serverruimte is. In dat geval zal ik van mijn Twitter dialogen ook pdf'jes maken en hier op de website plaatsen!

  Willem Karssenberg

 6. Beste Willem,

  Beste Willem,

  Ik vind je reactie lastig te plaatsen in de context. Dat komt wellicht omdat je nieuw bent op het forum. Daarbij kan ik me wel iets voorstellen, dit is ook de eerste keer dat ik reageer tot op heden was ik ook alleen meelezer. Ik hoop dat mijn reactie je verder helpt.

  Je begint met te zeggen dat je iets niet begrijpt. Dat kan, het mooie is dat je bij BON vragen mag stellen. En natuurlijk moeten die zo concreet mogelijk zijn. Je zou hier bijvoorbeeld kunnen vragen "wat is het verband met de link naar het artikel van Karin den Heijer over pseudowetenschap en de veranderende hersens van APS?". Je bent nieuw op de blog, maar ik kan je verzekeren dat niemand het erg vind als je vraagt naar verbanden. Ik twijfel er dan ook niet aan dat je adequaat en vlot antwoord krijgt.

  Jammer genoeg vervolg je niet met een vraag maar met een veronderstelling over de intentie van de auteur, namelijk het op een creatieve manier plaatsen van pdf's . Dan ga je die veronderstelling bestrijden, je vindt dat het niet zo hoort als jij veronderstelt: het moet 'on topic' blijven. Je bent teleurgesteld omdat de tracker aangeeft dat er iets nieuws is geplaatst en datgene past niet bij wat je verwacht. Bijzonder is natuurlijk dat je met je eigen reactie iets paradoxaals creëert: Je reageert off topic dat reactie's on topic moeten blijven.

  Tot slot vraag je in je reactie iets aan de moderator. Volgens mij is dat niet een handige vraag om bij een onderwerp te plaatsen. Het is handiger zo'n vraag per email aan de moderator te stellen, want het lijkt me onnodig belastend voor andere lezers om die vraag zo te stelen. Tot slot je laatste punt: je wilt graag pdf's maken van je twitter dialogen als je ze off topic mag plaatsen bij BON. Als je dat doet voor de serverruimte kan ik je een clouddienst als app.box.com aanraden. Het lijkt me niet handig om juist iets te zelf te gaan doen wat je van anderen niet op prijs stelt want dat komt meer over als kwajongensgedrag dan als zorg voor beter onderwijs.

 7. Op het andere net gaat het

  Op het andere net gaat het met Willem over de disruptieve docent. Ik ben bang dat ik het niet snap. ik heb steeds vaker het gevoel dat ik jargon mis.

 8. @Frans,

  @Frans,

  Hartelijk dank voor je zeer uitgebreide en heldere uitleg en analyse. Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren wanneer ik voor het laatst zoveel feedback op zo weinig woorden heb gehad. Er ligt een schone taak voor je, want ik zie meer stukjes proza die wel wat coaching kunnen gebruiken!
  Maar waarom moeten vragen natuurlijk zo concreet mogelijk zijn? Dat begrijp ik niet helemaal…

  Hoe dan ook, ik heb je advies gevolgd en direct via e-mail contact met een moderator gezocht. Daar heb ik geen antwoord van mogen ontvangen, maar mijn vraag lijkt effect te hebben gehad, want de meeste attachments bij dit bericht blijken weggehaald te zijn. Daarmee lijkt het me dus ook duidelijk niet de bedoeling om op een dergelijke creatieve manier gebruik te maken van de serverruimte van BON. Omdat ik een eigen blog heb, heb ik dat in principe ook niet nodig, al heb ik de indruk dat hier andere lezers komen dan op mijn weblog;-)

  Fijn dat je de moeite hebt genomen me hier een beetje de weg te wijzen. Het zal me zeker helpen in mijn zorg voor beter onderwijs! Het kwajongensgedrag zal ik proberen achterwege te laten!

 9. Ik denk dat vragen via

  Ik denk dat vragen via sociale media altijd zo concreet mogelijk moeten zijn omdat dat de (onderwijs)discussie verder helpt. Onduidelijke vragen doen juist het omgekeerde: ze geven ruis en roepen emoties op die vervolgens het gesprek sturen. Dat polariseert in een negatieve vicieuze cirkel van misverstanden.
  [ Het is enigszins jammer dat Virtual Reality nog niet zo ver is dat we nog niet de voordelen van een echt ontmoetend gesprek via internet hebben. Aan de andere kant heeft die beperking ook wel zo zijn voordeel: we kunnen rustig nadenken en formuleren en hoeven niet interactief te reageren. :-)]

  De schone taak die je voor mij voor je ziet ga ik niet oppakken. Ik bemoei me alleen soms met discussies waar ik me bij betrokken voel. In dit geval was ik zijdelings betrokken bij de recente, door Karin Winters gestartte, discussie rond het gebruik van het BON-forum. Met Karin Winters heb ik via DM-twitter er over van gedachte gewisseld.

  Graag wil ik op deze plek ook even on topic met je van gedachte wisselen:
  De crux van dit artikel van FriendlyFoe (Joost Hulshof) is natuurlijk deze zin van een APS consultant: “Onze hersenen zijn aan het veranderen. We hebben basiskennis nodig en moeten een kritische houding creëren. Het opslaan van kennis gebeurt al heel anders, dus slaan we andere kennis op en we slaan minder kennis op”. Ik vind dat je dit kunt kwalificeren als charlatantaal. Voor de duidelijkheid, ik bedoel hier charlatan in de betekenis van "Mensen die zonder zelf de bewuste intentie te hebben te misleiden ideeën of denkbeelden presenteren die zij zelf voor waar houden maar die de wetenschappelijke toets der kritiek niet kunnen weerstaan." Ik vind het dus terecht dat Joost Hulshof op twitter deze kwalificatie heeft gebruikt. Dat is geen geval van 'op de persoon spelen' of 'modder gooien'. Wat je verder ook vindt van andere reacties van Joost Hulshof, als de verontwaardigde lezer een verhelderende vraag had gesteld of even op internet gezocht had op 'charlatan' was deze onnodige storm in een glas water niet ontstaan. Het is erg vreemd dat velen het hebben over normen en waarden, maar ondertussen Joost Hulshof een van de weinigen is die de destructieve invloed op het onderwijs van dit soort misleidende gedachten aan de kaak stellen. Misleidende gedachten die blijkbaar rondwaren bij APS. Wie spreekt APS aan? Waar distantieert APS zit hiervan? Het is gemakkelijk het te hebben over toon dan over inhoud. laten we ons, in het belang van goed onderwijs, focussen op de inhoud.

 10. @Frans,Bedankt dat je me

  @Frans,
  Bedankt dat je me terugbrengt tot de crux van dit artikel. Ik kwam pas binnen na de update helemaal bovenaan en kon een en ander niet met elkaar rijmen. Nu begrijp ik dus ook pas waar de charlatan discussie vandaan komt.
  Fijn dat Joost zich heeft opgeworpen om misstanden aan de kaak te stellen en ervoor te waken dat er geen onzin verkocht wordt als waarheid. Als hij zich daarbij net zo zou focussen op de inhoud als jij zou ik dat nog kunnen waarderen ook. Ik word echter zo afgeleid door de toonzetting en de stijl dat het me moeilijk valt hem te blijven volgen.
  Ik ondersteun dan ook van harte jouw oproep om te focussen op inhoud en minder op personen. Daarbij wil ik dan wel aantekenen dat je inhoud niet uit zijn context moet rukken. Zo kun je één slide uit een presentatie van 100 dia's nemen, die op Twitter zetten en de inhoud van die slide volledig ridculiseren. Ik geloof niet dat iemand daarbij gebaat is en het doet de persoon in kwestie onrecht aan.
  Maar dat mensen die onzin verkopen daar persoonlijk op worden aangesproken vind ik prima. Tenslotte doe ik dat zelf ook…

Geef een reactie