No Image

slechte kwaliteit van het onderwijs is onbewezen

15 mei 2006 redactie 3

Ad Verbrugge levert 9 gepeperde stellingen op deze
site. Ik ga in op stelling 1: de kwaliteit van het
onderwijs is sterk dalend. Een bewering die niet wordt onderbouwd. En dat kan ook moeilijk, want er is geen onderzoek dat de kwaliteit van het onderwijs(of onderwijs-typen) over een lange tijdsperiode analyseert. Sinds plm. 15 jaar zijn er wel allerlei kwaliteitsmetingen, die resulteren in testscores in een aantal vakken. In internationale grootschalige onderzoeken sinds 1995 doen Nederlandse scholieren het goed: zij scoren steevast duidelijk boven het gemiddelde en schommelen tussen plaats 2 en 9.

No Image

Weg met artikel 23

24 april 2006 redactie 0

Graag een nieuw discussie-ondewerp: de verwerpelijkheid van artikel 23 van de Grondwet. Vaak wordt dit artikel verdedigd met de misleidende term ‘vrijheid van onderwijs’ Wat een onzin! Ik bestrijd als ongelovige niemands vrijheid om zijn kinderen religieus te (laten) onderwijzen, maar ik vind het onverteerbaar dat dit (mede) met mijn belastingcenten gebeurt.
Gelovig zijn? Best, als democraat gun ik iedereen zijn eigen dwaling, op grond van het recht op gewetensvrijheid. Maar eigenlijk zou de godsdienst weg moeten blijven uit het door de staat betaalde onderwijs, dat ik beschouw als het publieke domein.

No Image

Stellingen

19 maart 2006 redactie 28

1) Het spreken over Nederland als een kenniseconomie is een farce als je kijkt naar de ontwikkeling van ons onderwijs. Het niveau daarvan is in de laatste decennia namelijk schrikbarend achteruit gegaan. Het spreken over ‘andere competenties’ verhult alleen maar wat er aan de hand is.

2) Een tekort aan geld is zeker niet het belangrijkste probleem van ons onderwijs. De huidige malaise is vooral veroorzaakt door jarenlange vakinhoudelijke verschraling van het programma, onverantwoord geëxperimenteer met didactiek en onderwijsvormen, het naar beneden bijstellen van eisen om rendementen te halen en de stelselmatige onderwaardering van de bekwame vakdocent. Het niet stellen van duidelijke eisen aan kinderen is een vorm van verwaarlozing.

No Image

Marchons, marchons!!

24 januari 2006 redactie 0

Het AOB en  onder haar leden zij die zich uiten in het Onderwijsblad worden opstandig. In nummer 08 van de huidige jaargang stond een unverfroren […]

No Image

Manifest

24 januari 2006 redactie 7

Het is volkomen in strijd met een demokratische rechtsstaat dat een vereniging van scholenbezitters, bepaalt wat jeugdigen in Nederland op kosten van de Nederlandse samenleving […]

No Image

Strategische beschouwingen

24 januari 2006 redactie 0

De oogst aan beter onderwijs die BON heeft binnengehaald sedert haar stichting is teleurstellend. Passend onderwijs gaat gewoon door en de filosofie die er achter […]