No Image

Zwartedoosscholen/time-out

7 oktober 2008 redactie 0

Op deze website heb ik mij bewust gepositioneerd als gefrustreerd ouder. Dat ik daar het accent op wilde leggen kwam ook omdat BON een vereniging voor Beter Onderwijs in Nederland wilde zijn maar vaak fungeerde als discussieforum voor verontruste, verontwaardigde en onderdrukte of zich machtloos voelende docenten.

No Image

Actie t.g.v. oplossing Aleid Nr. 2

20 september 2008 redactie 2

Ik zoek BON-leden die willen meewerken aan een actie met het in onderstaande conceptbrief beschreven doel. De bedoeling is om commerciële instellingen achter de daarin geformuleerde oproep te krijgen.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Geachte directie van onderwijsinstituut X,

No Image

De politici en hun incompetenties

24 augustus 2008 redactie 6

“Legalisering van X is een succes, was de afgelopen jaren dan ook de boodschap. Niet alleen in de formele kabinetsrapporten aan de Tweede Kamer, ook is de Y-verslagen en wetenschappelijke onderzoeken. De praktijk was anders maar niemand zag dat” (NRC 22-08-08)
Waar doet u dit aan denken?
Déja vu, misschien zelfs met andere X- en Y-waarden als die waar u nu aan denkt.
De correcte waarden van de strings X en Y zijn resp. “de prostitutie” en “politie”.
Onze politici kunnen ook werkelijk niets goed doen.

No Image

Srategische Allianties

4 augustus 2008 redactie 5

BON is niet aan een politieke partij of religie verbonden. Dat hoeft BON er echter niet aan te hinderen om strategische allianties te sluiten. De USA had (samen met Groot Brittanië) tussen 1942 en 1945 een strategische alliantie met de USSR. De eerste leverde de Russen wapens via Moermansk, de tweede offerde in de Grote Vaderlandse oorlog zijn jonge mannen op om Hitler tegen te houden. Niemand zag daar aanleiding in om te denken dat de Amerikanen communistische sympathieën hadden. Zo iets moet ook voor BON mogelijk zijn.

No Image

G.Erasmianum, verontrustende woorden

27 juli 2008 redactie 9

Een krantenartikel in de NRC (Japke-D Bouma,260708) is natuurlijk onvoldoende om het conflict op het Gymnasium Erasmianum te beoordelen. Maar sommige uitspraken die daarin te lezen zijn zijn ronduit verontrustend. Voor het Gymnasium geldt: “De financiën zijn op orde, de schoolresultaten zijn goed en er zijn zoveel aanmeldingen dat er komend jaar een eerste klas bijkomt”.

No Image

Technische kolom

18 juli 2008 redactie 8

De kennis van het gebruiken van een bepaalde tekstverwerker is niet bij eenieder even groot. Dat geldt zeker voor de tekstverwerker van BLOG-gen. Ook weet niet iedereen hoe hij een hyperlink moet plaatsen. (Help mij!) Daarom lijkt mij een handleidingsblok voor kleine akkefietjes zinvol. Hieronder volgt een voorbeeld dat hopelijk navolging zal vinden.
++++++++++++++++++++++
Lezen van een smalle tekst
=================
Men klikke links in (klikken met vasthouden) op de muis als hij naar het begin of eind van de te lezen tekst wijst.

No Image

Het is de natuurlijke selectie, domoor

17 juli 2008 redactie 5

(NRC 17 juli 2oo8 door Roel Janssen)
Wie op zoek is naar de oplossing voor de problemen bij de thuiszorginstellingen in Groningen, Overijssel en Gelderland, zou eens moeten luisteren naar de economen Huigh van der Mandele en Arjan van witteloostuijn. “Het onderscheid tussen beschermd en onbeschermd is veel relevanter dan het verschil tussen markt en overheid” schrijven zij op het economenplatform Me Judice. Tegen niet-functionerende organisaties is er maar één remedie: natuurlijke selectie”. ofwel: sluiten.

No Image

modern times

15 juli 2008 redactie 0

In de NRC staat vandaag het artikel “Weinig vriendjes goed voor kind” van Paula Kuitenbrouwer.