Geen afbeelding

Veel verpleegkundigen rekenen slecht

14 november 2007 jl 5

AD: Verpleegkundigen rekenen ondermaats:

Vier op de tien verpleegkundigen scoort een onvoldoende voor rekenen. Dat blijk uit onderzoek van bureau Duo Market Research in opdracht van het vakblad Nursing. Van de 125 verpleegkundigen die voor het onderzoek een rekentoets maakten, beantwoordde 9 procent alle vragen juist.

Geen afbeelding

‘Het onderwijs zoals wij dat kennen is zo sloom, zo saai,……..’

25 oktober 2007 jl 63

Luc Stevens, youtube (07:50):

“Wat moet er anders in het onderwijs ?
Voor mij is het allerbelangrijkste: bewustzijn van eigen leren en eigen ontwikkeling.
Het onderwijs zoals we dat kennen is zo sloom, is zo saai, er gaat zo ongelofelijk veel talent verloren, en tijd.
….
Hoe kunnen wij nu leerprocessen zo voorstellen, voor alle kinderen, dat wij een standaardsysteem daarvoor maken ? Dat kan helemaal niet.


Geen afbeelding

‘We hebben de kenniseconomie afgebroken’

19 oktober 2007 jl 33

Bron: Eindhovens Dagblad

  • Artikel: “We hebben de kenniseconomie afgebroken”
  • Auteur: Dick Thoenes.
    Thoenes is emeritus hoogleraar chemische technologie aan de TU Eindhoven

Heeft u het ook gehoord? Nederland moet een ‘kenniseconomie’ worden! Wat een belachelijk idee. We zijn nu zo’n dertig jaar bezig geweest om de kenniseconomie die we hadden systematisch en grondig af te breken.

Geen afbeelding

Toespraak van een goeroe voor de VO-raad

21 juni 2007 jl 8

Nederland heeft geen gebrek aan onderwijs-goeroes, je vindt ze helaas overal en op alle niveau’s en ze worden graag uitgenodigd voor toespraken bij ons bekende instituten.

Harrry Starren, directeur van het Managementcentrum VNO NCW De Baak, gaat in op de uitnodiging van Slagter.

Bron: klik op publicaties, VO-Magazine, Magazine 6 blz 6.

Vertrouwen heeft geen reden nodig

Geen afbeelding

Brief van het LAKS, de JOB en de LSVb aan staatssecretaris Bruins

25 januari 2007 jl 21

Wij willen leren, geef ons ook de kans!

Amsterdam en Utrecht, 26 januari 2006

Geachte staatssecretaris,

Afgelopen maand bezetten leerlingen van het Friesland College hun school en verzamelden PABO-studenten handtekeningen voor meer contacturen. Scholieren en studenten, of ze nou op de havo zitten, een opleiding tot automonteur volgen of de PABO doen, willen meer les. Omdat niemand naar ze luistert, zijn steeds meer studenten genoodzaakt om hun school te bezetten of actie te voeren.

De afgelopen jaren is het onderwijs erg veranderd. Colleges en lessen, waarbij de docent vertelt en studenten luisteren, hebben plaatsgemaakt voor ‘het nieuwe leren’, waarbij studenten alleen of in groepjes leren en de docent niet meer is dan een begeleider, zoals bij het studiehuis voor havo en vwo en competentiegericht leren voor MBO en HBO. In ‘het nieuwe leren’ zouden studenten moeten leren zelfstandig kennis te vergaren aan de hand van problemen of opdrachten. Dit leerproces vraagt om een betere, intensievere begeleiding van studenten. Helaas wordt bij veel instellingen ‘het nieuwe leren’ aangegrepen om te bezuinigen op het aantal contacturen en op studiebegeleiding. Studenten worden in het diepe gegooid: ze krijgen een aantal opdrachten die ze moeten maken en moeten het verder maar zelf uitzoeken. Bij veel opleidingen is het aantal contacturen gedaald en worden roosters gevuld met zelfstudie, verplichte excursies en ander goedkoop tijdverdrijf.

Geen afbeelding

Heertje wil debat over HO aan gaan

8 januari 2007 jl 11

Bron: ScienceGuide.
__________________________________________________________________________________

De oproep, lees hier , van NVAO-voorzitter Dittrich op ScienceGuide over het debat over de kwaliteit van het hoger onderwijs -“Het onderwijs is echt te belangrijk om vanuit de loopgraven alleen maar op elkaar te schieten”- heeft ook binnen ‘Beter Onderwijs Nederland’ tot discussie geleid. Prof. Arnold Heertje en oprichtster Anne Marie Oudemans reageren daarom op Dittrichs analyse en oproep. Zij stellen onder meer: “Op de constructieve gedachte om lerarenopleidingen weer naar de universiteit over te hevelen teneinde de inhoudelijke kwaliteit weer op niveau terug te brengen is noch van de NVAO, noch van de hogescholen, noch van de HBO-raad iets gehoord.

Geen afbeelding

Intern debat op Fontys over de kwaliteit van de studierichtingen ‘Applied Science’ en ‘Technische Natuurkunde’

7 december 2006 jl 26

Om te voorkomen dat er informatie verloren gaat als gevolg van het definitief ‘stukgaan’ van de link plaats ik hier de tekst van een document van Fontys.
Het betreft een verslag over een intern kennisdebat omtrent de vraag of door de invoering van competentiegericht onderwijs het niveau van de studies ‘Applied Science’en ‘Technische Natuurkunde’ nog wel voldoende is.

Opmerkingen: