‘Het onderwijs zoals wij dat kennen is zo sloom, zo saai,……..’

Luc Stevens, youtube (07:50):

“Wat moet er anders in het onderwijs ?
Voor mij is het allerbelangrijkste: bewustzijn van eigen leren en eigen ontwikkeling.
Het onderwijs zoals we dat kennen is zo sloom, is zo saai, er gaat zo ongelofelijk veel talent verloren, en tijd.
….
Hoe kunnen wij nu leerprocessen zo voorstellen, voor alle kinderen, dat wij een standaardsysteem daarvoor maken ? Dat kan helemaal niet.


Luc Stevens:

“Het huidige onderwijssysteem valt niet te optimaliseren.
Aan het huidige systeem is alles verkeerd. Dus daar moeten we van af”

“We weten al lang dat je kinderen (van 9 à 10 jaar) kunt laten rekenen in ongeveer twintig weken, in plaats van zes jaar basisonderwijs.”

“Leren lezen is immers net zo normaal en natuurlijk als leren spreken”.

“We vertrekken traditioneel van uit de geachte dat elk vak een zogenaamd ‘body of knowledge’ heeft, een vaststaand, vakspecifiek geheel aan begrippen, kennis en ideeën.

Het hele idee van een vakgebonden ‘body of knowledge’ stamt vanuit een negentiende-eeuwse opvatting van de menselijke ontwikkeling.”

63 Reacties

 1. slash
  een ouder
  Dhr.L.Stevens is ook bij de opstart van Slash21 geweest/hij kent het??
  Heeft hij ook de ouders na 4 jaar gehoort,of de vervolgscholen?
  achterstanden,nooit aan moeten beginnen,dat er na 4 jaar nog steeds aanpassingen nodig zijn?etc.etc.
  Argumenten van Bon zijn te plaatsen in het slash gebeuren.
  Heren wat is wijsheid?

  • Antwoord van Luc
   Luc Stevens over Slash21, hier:

   “Slash 21 heeft zich nooit zo druk gemaakt over het eindexamen. Toen hun vmbo-leerlingen ervoor zaten, bleken ze op een aantal punten onvoldoende getraind. Meteen krantenartikelen natuurlijk. Maar als scholen hun eigen onderwijspraktijk ontwerpen, is vergelijkend rendementsonderzoek niet meer aan de orde.”

 2. Moedige dokter Stevens in zijn kinderlab
  Stevens doet twee opmerkelijke uitspraken.
  Na een kleine vijf minuten merkt hij op dat niemand in heel Nederland weet wat er allemaal mogelijk is als je leerlingen en leraren vrij laat. Hij bedoelt dan nadrukkeljk niet de vrijheid voor leraren die BON bepleit, want die gaat samen met structuur en dus onvrijheid voor leerlingen.
  Kennelijk heeft hij geen flauw idee van wat zijn “nieuwe leren” veroorzaakt. Het lijkt me dan dat hij uitermate voorzichtig moet zijn bij zijn experimenten met HNL.

  Elders merkt hij op dat het om twee dingen gaat: om keuzes maken en om moed. Dat zijn van die gemeenplaatsen waar niemand tegen kan zij, toch?

  Maar ís Stevens eigenlijk moedig omdat hij een experiment aangaat? Eerlijk gezegd lijkt me dat niet. Wetenschappers experimenteren. En of het nu goed of verkeerd afloopt: HIJ leert ervan. Niet bijzonder moedig, denk ik dan.

  Is de directeur van de school zo moedig?
  Nou, eigenlijk ook niet. Hij schrijft een interessante ontwikkeling op zijn CV. En een CV mét zo’n experiment doet het beter dan eentje waarbij hij enkel op de winkel heeft gepast. Ik ken wel een paar managers die na elke mislukking opnieuw een hogere functie elders kregen. Eentje is er zelfs hoofd van de onderwijsinspectie geworden. Dynamisch zo’n CV. Maar moedig? Niet als het voor die man/vrouw altijd prijs is.

  Het is “moed” over de ruggen van de kinderen. Dokter Stevens heeft zijn kind-experimenten in zijn kinderlabs, de directeur heeft zijn onderwijs en organisatie experimenten in zn organisatielab.

  En de kinderen: die hebben een once in a lifetime experience. Letterlijk. Kunnen ze nooit meer overdoen.

 3. ‘Mens en Natuur’ als brug tussen wetenschap en het spirituele
  De docent van het leergebied ‘Mens en Natuur’ ziet het als zijn taak om een brug te slaan tussen wetenschap en het spirituele en de leerlingen een glimp te laten zien van een andere werkelijkheid.

  Dat alles is mogelijk op het Orion College, waar bovenstaand college van Stevens opgenomen werd.

  Geen wonder, het vaste team van het Orion College bestaat uit 5 mensen, waaronder:

  • Een paranormaal therapeut.
  • Een afgestudeerd parapsycholoog die sinds 1992 full-time bezig is met parapsychologie en spiritualiteit
  • De oprichter van de stichting ‘Magical Education’
  • De eerder genoemde docent ‘Mens en Natuur’

  Ooit werden er encyclopedieën geschreven, om mensen te bevrijden van bijgeloof.

   • En de presentatie was weer klassiek
    Ook hier weer dat prachtige tafereel: een voorstander van nieuw (activerend, zelfontdekkend, wat dan ook) leren die zittend achter een tafeltje tekst uitspreekt. Soms vanuit zichzelf, soms in antwoord op een vraag van een leerling die deze vraag via een zaalmicrofoon moest inbrengen. En bij andere filmpjes van het Orion College ook weer ‘good old’ PowerPoint die moet helpen om een idee te ventileren. Hoezo, ‘practice what you preach’?

    • Juiste observatie
     En ik heb het werkelijk nooit anders gezien. Werkvorm is altijd een wat ongelukkige vorm van wat je een klassegesprek zou kunnen noemen, eventueel gevolgd door groepjes en flapovers en de groeps rapportage. Vroeger bleef het daarbij, maar tegenwoordig lijken de uitvoerders te hebben bedacht dat iemand al die flappen mee neemt en daar een verslag van produceert dat overigens nooit meer gelezen wordt.

     Overigens: die werkvorm IS natuurlijk ook HNL. Bij HNL zitten leerlingen in groepjes te “vergaderen”. En de uiteindelijke vorm is: een bespreking met een grotere groep en een powerpoint presentatie. Minder verschillende werkvoermen dan in een klassikale situatie het geval is.

   • En vergeet niet ….
    .. het medium robbert van den broeke, zie skepter,
    die een prominente plaats had bij de opening van het Orion College:

    “Hij sprak met de leerlingen over zijn buitenzintuiglijke ervaringen die hij al op jonge leeftijd had, zijn schoolcarrière en het mediumschap. Aan het einde van de middag zijn de leerlingen samen met Robbert gaan kijken of zij de energiebollen waaraan Robbert mede zijn bekendheid heeft te danken, ook konden fotograferen.”

    Robbert merkt heel terecht op dat hij vroeger ook liever op een dergelijke school gezeten had; inderdaad, het zou voor zijn carrière een geweldige opsteker zijn geweest.

  • En nergens de fabeldieren
   Merkwaardig dat er geen colleges fabeldieren en toverdranken genoemd worden. Is er ook een station 9-driekwart?

   • Perron 9-driekwart
    Zweinstein in Culemborg (23 februari 2001)
    Een school Culemborg, ORS Lek en Linge, heeft een Harry Potterfestival georganiseerd waaraan meer dan 350 achtstegroepers uit de wijde omgeving van die plaats hebben meegedaan. Ze konden kiezen: een verhaalbegin in Harry-Potter-stijl afschrijven, een tekening maken of beide. De prijsuitreiking was een Potter-festijn. De hal van de school was perron 9-driekwart geworden, met een waarzegster en een heks in rookwolken. De aula van de school was veranderd in Zweinstein, compleet met heksen, spoken, uilen en spinnen. De deelnemers werden toegesproken door Albus Perkamentus. Winnaar van de hoofdprijs was Vincent Kort uit Rijswijk; alle deelnemers kregen een certificaat dat ze bevoegd toverleerling waren geworden.
    (Eigen nieuws Hanneke Wetzeler, Culemborg)

    *Lees verder…*

   • Geen fabel maar werkelijkheid
    Misschien geen fabeldieren maar daarvoor in de plaats zoveel ander moois.
    Wie bladert door de site van het Orion College merkt op vrijwel iedere pagina dat spiritualiteit en parapsychologie het drijfzand zijn waarop die school gebouwd is.

    Dit is wat de 12-jarigen o.a. leren:
    “De wet van tijd is een recente ontdekking die gebaseerd is op onderzoek naar de wiskunde en kosmologie van het kalendersysteem van de Maya’s. De essentie van deze ontdekking stelt dat tijd een frequentie is, de universele frequentie van synchronisatie. Alle oude en inheemse volkeren hebben dit intuïtief geweten.”

    Ik beperk me verder tot één lid van het vaste team:
    “De maatschappij waarin wij leven dient een ingrijpende ‘revisie’ te ondergaan en het is noodzakelijk om hierbij zo ver mogelijk aan de basis te beginnen. Spiritualiteit dient in dit proces een centrale plaats in te nemen, zonder daarbij de ‘verbinding met de aarde’ uit het oog te verliezen.”

    Dat zelfde lid bij de opening van de school:
    “****** gaf in zijn voordracht aan dat spiritualiteit een steeds belangrijkere plaats in de samenleving inneemt. Vanuit zijn functie als parapsycholoog en bestuurslid van het Orion College, beschouwt hij het als zijn taak om met name dit onderdeel in de visie te bewaken.”

    Ook heeft hij een eigen instituut en geeft lezingen over telepathie, helderziendheid, psychokinese, het ontwikkelen van paranormale vermogens, geestverschijningen, de mens als drie-eenheid, chakrakleurendiagnostiek, universele liefde, witte magie etc. etc.

    • Een prachtige uitvinding.
     Vanochtend kwam de leerplancommissie bij elkaar om de onderzoeksvraag van Wessel te beoordelen. Die commissie bestond uit de moeder van Wessel, Hans zijn leergroepbegeleider en Wessel zelf.

    • Hoezo elitair?
     Een bezoekje gebracht aan de webstek van de het Orion College.
     Het is een school met 22 leerlingen, 2 voltijds leerlingbegeleiders en nog 8 andere medewerkers waaronder een rector en een facilitair manager!

     • Je vergeet…
      …de vele gastprekers, waaronder klinkende namen, zoals Prof. Stevens en Robbert van den Broeke, maar ook de beroemde graancirkelonderzoekster Janet Ossebaard, schrijfster van 2 boeken en maker van 3 ‘documentaires’ over dit onderwerp (leergebied mens en natuur).

      En vergeet ook niet de vele cursussen: hatha yoga, een time-management cursus etc.

      En vergeet ook niet het vele geld voor al die uitstapjes en de materiaalkosten voor al het knutselwerk.

      Maar daar krijg je dan ook wat voor terug: zie het volgende gastcollege van Janet,
      www.orioncollege.nl:80/fotoboek/index.php?twg_album=Leerweek_Ardennen%2F5+Vrijdag%2FJanet+Ossebaard&twg_show=S5031316+%5B800x600%5D.JPG&twg_slideshow=true .

      Op het bord staan puntsgewijs alle ‘wetenschappelijke feiten’ over graancirkels. Het laatste punt:
      “Ze tarten de ons bekende natuurwetten”.
      En met 12-jarigen heb je een dankbaar publiek.
      Jammer dat er geen geld meer over is voor exemplaren van het blad ‘Skepter’.

      Overigens op die school is een vacature: expert beta vakken. Die hebben ze daar inderdaad dringend nodig.

 4. HNL is een uit de hand gelopen marketingtruc
  blz 20:

  Volgens Jo Kloprogge (directeur Sardes), gaat het bij HNL in de eerste plaats om “een lichtelijk uit de
  hand gelopen marketingtruc van een paar onderwijsondersteunende instellingen. Je lanceert het nieuwe
  schoonmaakmiddel en prijst het aan. Je verwacht natuurlijk niet dat de consument er ook nog intrapt”

  Een aantal schoolleiders zijn er dus wel ingetrapt en ze zullen daar ook hun eigen ‘pragmatische’
  redenen voor gehad hebben.

  • Zeer interessant tijdschrift
   Dank jl voor de link. Ik had dit gemist. Het geeft zeer goede achtergrond info over hoe de hazen lopen.

   Zo is ook duidelijk dat drs. S. Slagter in een vorig leven ó”ok HNL-er was. Dat weten we waar de wind vandaan waait.

    • Ik kan dit periodiek lezen zonder in slaap te vallen
     Sterker nog, ik zit op het puntje van mijn stoel. Bij bijna alle andere onderwijskundige artikelen die ik ooit gelezen heb, was ik binnen 5 minuten volledig verdwaald in onduidelijke begrippen, bergen voetnoten waarvan ik niet de illusie kan hebben er om maar 1% van na te trekken en een taalgebruik waar ik lichtelijk onpasselijk van werd.

     Dit Belgisch periodiek is een verademing!

     Dank Adios

   • Belgische Onderwijskrant
    Ik kreeg deze krant een paar jaar geleden al in mijn handen gedrukt door mijn Belgische uitgever Maklu. Hij geeft Stevens uit, maar is zich tegelijkertijd stevig bewust van de kritiek die daarop bestaat.
    Ik heb al eerder aangegeven dat Slagter een gevaarlijke simpele ziel is.
    Gisteren mailde ik naar Aleid Truijens die nieuwe fundamentalistisch-constructivistische uitspraken van Slagter had verzameld oa het volgende:
    “Om wat beter te begrijpen wie die belangrijke meneer Slagter was, heb ik toen hij benoemd werd wat gegoogeld en ik kwam de brochure “Onderwijs Maken, van onderwijs geven naar leren” tegen uitgegeven door het KPC. Die heb ik meteen gedownload. In dit boekwerkje schreef Slagter (toen voorzitter van het CvB Scholengroep Chr Ondewijs Zwolle eo) een vermakelijk stuk onder de kop “Leren creëren: hoe de Net-generatie betekenis geeft”. Hij roept op tot radicale verandering in het geven van onderwijs, want huidige jongers spelen geen passieve rol, zij zijn “makers”. “Kortom, de Net=generatie bouwt haar eigen wereld…. de komende generatie leert meer door te doen en te experimenten dan door te lezen en studeren…. De Net-generatie bepaalt zelf wat feiten zijn, maakt haar eigen kennis en geeft daar zelf betekenis aan”.
    We moeten de VO-Raad, de KPC, het APS en het SLO blijvend in de gaten houden.
    Wanneer lukt het Plasterk de subsidies van deze gevaarlijke destructieve Denktanks in te trekken?
    En wie levert de parachutes aan die voorzitters van VO-Raad, HBO-Raad en welke raden er nog meer zijn?

    • Aleid heeft geluisterd
     Het zal misschien toeval zijn, maar het stukje van Aleid Truijens in de VK vandaag spreekt boekdelen.

     Zie bv: mn blog

  • De onderwijskrant
   Is een buitengewoon interessant geschrift. Alle Bon-ideeën en Bon-klachten komen er aan de orde; voorzien van uitgebreide referenties en commentaren. De parlementaire onderzoekscommissie hoeft alleen maar wat stukken over te schrijven en haar rapport is klaar.
   Met groot genoegen en (h)erkenning heb ik deze Vlaamse teksten gelezen.

  • onderwijskrant belgie
   Het kwartje valt, ons rapport over onze bezorgtheid over Slash21 overhandigt aan Maria vd Hoeven is in Belgie terecht gekomen

 5. De Eindhovense school
  Als BON zijnde zou het volgens mij beter zijn om zich niet steeds af te zetten tegen HNL zoals in deze discussie weer gebeurt. Ik ben het eens met de constatering dat men op het Orion college veel te ver is doorgeslagen met HNL o.a. door allerlei spirituele zaken erbij te halen. Ik hoorde afgelopen vrijdag echter over De Eindhovense School die met succes sinds een paar jaar HNL toepast. Het is een VMBO en MBO school voor de grafische sector. Leerlingen werken vanuit thema’s die ongeveer 8 weken lopen. De projecten worden in groepjes van 8 leerlingen uitgevoerd en er wordt nog altijd klassikaal lesgegeven. Verder bestaat de school uit ongeveer 400-500 leerlingen wat nog heel aardig te overzien is. Ik denk daarom dat het goed is om van HNL niet een containerbegrip te maken maar ook oog te hebben voor de scholen die met succes HNL toepassen zoals de Eindhovense School.
  www.eindhovenseschool.nl/flash/index.php

  • Beoordeling
   Beste Thieu,
   Weet jij hoe die 8 leerlingen beoordeelt worden? Wat is het kenmerk van HNL op deze Eindhovense school want projectmatig werken is niet hetzelfde als HNL?
   Corgi

   • HNL en HOL
    Corgi,
    De Eindhovense school heeft zover als ik het kan overzien een juiste balans weten te vinden tussen HNL (het nieuwe leren) en HOL (het oude leren) oftewel een juiste balans tussen een bottom-up en een top-down benadering van de leerstof. In het klassieke onderwijssysteem wat alleen maar uitgaat van bottom-up onderwijs zit een ontwerpfout door het ontbreken van top-down onderwijs wat met HNL weggenomen kan worden door thematisch met de leerstof om te gaan. De leerlingen op de Eindhovense school krijgen gewoon klassikaal les in de bekende vakken en worden naar ik aannneem ook zo getoetst maar krijgen daarnaast ook thematisch onderwijs in projecten waarop men naar ik aanneem ook wordt beoordeeld. Op het Orion college kent men volgens mij geen klassikaal/frontaal onderwijs met een docent voor het bord.
    Het is naar mijn idee gewoon niet slim (zoals binnen BON vaak gebeurt) om hardnekkig vast te houden aan het klassieke onderwijssysteem vanwege de door mij aangeduide ontwerpfout die er al 140 jaar in zit maar is het ook niet slim om helemaal door te slaan in HNL zoals op het Orion college is gebeurd. Nogmaals, het is de kunst een juiste balans te vinden tussen HNL en HOL.

    • BON-standpunt
     Thieu, het is al veel vaker gezegd, maar ik doe het nog maar even voor de duidelijkheid (en nu als bestuurslid van BON): BON, de vereniging, staat niet een specifieke didactiek voor. BON vindt dat de keuze van de onderwijsvorm bij de leraar of docent moet liggen, en als die kiest voor een onderwijsvorm langs de lijnen van HNL dan is dat met de zege van BON. Hieruit volgt uiteraard dat BON zich verzet – en dat doet BON ook – tegen didactiek die van staatswege, van managementswege, of via andere routes wordt opgelegd.

     Daarnaast is het een standpunt van BON dat de overheid heldere eisen moet stellen aan de leeropbrengsten, dat wil zeggen heldere leerdoelen moet stellen; de overheid moet die ook via toetsen controleren. BON is, zoals je hieruit kunt opmaken, een voorstander van een sterk CE in het VO. Voor het hogere deel van het VO, HAVO en VWO, moeten die leerdoelen vooral cognitief van aard zijn. ‘Competenties’ zijn belangrijk in het latere leven, maar kunnen veel beter in datzelfde latere leven worden aangeleerd. De schooltijd is kostbaar, vooral in menselijke zin, en is bij uitstek geschikt om cognitieve kennis en vaardigheden op te doen.

  • @ Eindhovense School
   Thieu,

   Kun je aangeven waarin het succes van De Eindhovense School zich uit? Het bedrijfsleven is het in elk geval niet perse met je eens. In wat deze Eindhovense School lijkt te doen, herken ik overigens redelijk wat BON-uitgangspunten.

   Het is overigens waar wat je zegt: er zitten ook goede aspecten aan HNL. Maar ook heel veel slechte. Ik vermoed dat als je e.e.a. tegen elkaar laat wegvallen je weinig argumenten overhoudt voor HNL.

   Overigens, het zijn juist de HNL-adepten die steeds benadrukken dat HNL wel een containerbegrip is, zodat er juist mist gemaakt kan worden in de discussie.

   Grt,
   Ralph

   • Commentaar uit zeer verdachte hoek
    Ralph,
    Het commentaar van de heer Wientjens (VNO/NCW) waar jij naar verwijst komt voor mij uit zeer verdachte hoek. Zo komt het competentiegericht onderwijs bij HNL waar de heer Wientjes commentaar op heeft uit het bedrijfsleven overwaaien en zijn de grote inkomstenverschillen tussen het onderwijs en het bedrijfsven o.a. ontstaan door het kunstmatig opblazen van de salarissen in het bedrijfsleven door het toekennen van riante winstuitkeringen en optieregelingen. Daar kan het onderwijs niet tegen concurreren en dat weet de heer Wientjens donders goed. Ik zou zeggen, schoenmaker blijf bij je leest.

    • Je zit er ernstig naast
     Thieu,

     Je observatie is naar mijn mening erg onjuist. Écht competentiegericht werken komt inderdaad uit het bedrijfsleven; Presley Bergen kan je daar alles over vertellen en heeft dat hier al eerder gedaan. Als je dat échte CGO wilt uitvoeren, heb je ruwweg twee keer zoveel docenten nodig als nu en bovendien moet je die allemaal volledig herscholen. De huidige praktijk van CGO toont echter in de meerderheid van de gevallen aan dat dit wordt uitgevoerd in de vorm van verkapte bezuinigingen. Met de bekende ‘klassenassistenten’ in plaats van echte docenten en met verschijnselen als ‘studiecentra’ waar tientallen leerlingen bij elkaar worden gezet achter de computer zodat er maar 1 ‘begeleider’ nodig is in plaats van meerdere (duurdere!) docenten.

     Verder zijn salarissen in het bedrijfsleven niet kunstmatig opgeblazen, maar weerspiegelen deze de marktwaarde van de medewerkers aldaar. Het is hooguit de supertop die zichzelf verrijkt op een manier die aan gewone medewerkers niet meer is uit te leggen. Dat een ‘gewone’ medewerker van een ‘gewoon’ bedrijf aldaar zomaar 1,5 tot 3 keer zoveel kan verdienen als in het onderwijs is een gevolg van de lage beloning in het onderwijs en niet van zogenaamd hoge salarissen in het bedrijfsleven.

     • Avans Tilburg
      .
      Bij Avans in Tilburg hebben studenten 400 handtekeningen verzameld om hun ongenoegen over de huisvesting te uiten.
      Weet iemand hoe dat daar de vork aan de steel zit?
      Corgi

    • Tom van ’t Hek zegt:
     Competenties zeggen mij niets als de invoering van dit soort management een doel op zich is geworden. Want, zoals met elk systeem zit het succes hem alleen maar in de juiste wijze van toepassing. Dus welke ontwikkelingen wij ook allemaal doormaken, altijd zal ik blijven denken aan de kern die een van mijn beste coaches ooit mij eens toevoegde, toen nog niemand van deze kreten had gehoord. Zijn woorden zijn nog steeds van toepassing: ‘Jongetje, als ik jou niet corrigeer, ontneem ik je de kans op verbetering!!!’
     Tom van ’t Hek
     , *Lees verder…*

 6. Onderwijsexpert aan het woord
  Stephanie Marshall:

  Het huidige onderwijs gaat uit van de volgende verkeerde aannamen:

  – Onderwijs is passief en niet dynamisch en in voortdurende ontwikkeling
  – Leren is een lineair proces van informatie verwerven en niet het geven van betekenis
  – Intelligentie is een vastliggende eigenschap en is niet aan te leren
  – Het reproduceren van de behandelde stof is belangrijker dan werkelijk inzicht
  – Indeling van de leerstof in verschillende vakken is belangrijker dan begripsintegratie
  – Betrouwbare evaluatie kan alleen objectief en extern zijn, niet kwalitatief en zelf-corrigeerbaar

  Metaforen hierbij: regels, voorschriften, dogma’s, volgzaamheid, angst

  De nieuwe metafoor voor het universum is een holistisch, dynamisch en intrinsiek verbonden systeem waarbinnen alles al het andere permanent lijkt te beïnvloeden. Wanneer we leergemeenschappen willen creëren die zichzelf – net als de complexe dynamische systemen in de natuur – permanent vernieuwen en zich ontwikkelen in de richting van hogere niveaus van complexiteit, dan moeten we de transformatie van het onderwijs baseren op deze nieuwe wetenschappelijke inzichten van onze tijd.

  De recente revolutionaire nieuwe inzichten op basis van de kwantum fysica, chaos theorie, evolutiebiologie, neurowetenschappen en cognitieve wetenschappen werpen een geheel nieuw licht op het proces van leren en onderwijs. Vanuit dit nieuwe perspectief krijgen we een idee hoe levendige dynamische zelf-organiserende leergemeenschappen vorm zouden kunnen krijgen.

  [Quantum fysica is inderdaad heel recent; nog maar 80 geleden ontwikkeld. De effecten zijn alleen merkbaar op atomaire schaal en kleiner]

  • En alweer de natuurkunde
   waarmee je kunt bewijzen dat de mens holistisch is.

   En ja hoor, dat wordt ook bewezen door de evolutietheorie: de mens is holistisch, want we woonden vroeger in holen.

   En ook de quantummechanica zegt dat we holistisch denken, want er bestaat zoiets als het tunneleffect. En wat is een tunnel anders dan een langgerekt hol?

   En ook de relativiteitstheorie heeft het over ‘black holes’, kortom: holisme.

   Ik denk holistisch, en jij denkt holistisch. QED.

   Ik ben ok, jij bent ok.

   Het begint me te dagen dat het onderwijs -juist het onderwijs!- echt wordt belaagd door allerlei mafketels die hun ideale mensgevoeligheid, hun wereldverbetering, hun universeel idealisme, aan ons willen opdringen: dit moeten leraren dan maar even geloven.

   Ik moet hierbij altijd denken aan het liedje van 1945, gezongen door ‘Napoleon’: They’re coming to take me away ahaa, etc.

   Kortom, volledig geschift zulke mensen.

   • En zou Melanie zelf
    Iets begrijpen van kwantumfysica; complexe systemen; relativiteitstheorie; niet-menselijke black holes?

    • Er zijn ken lieden die beweren….
     … dat het juist de natuurkundigen zijn die er niets van snappen.

     • Nou ja, ik word hier altijd een beetje lacherig
      van, want je kunt je toch niet voorstellen dat mensen zoiets écht menen. Zelfs in ieder populair wetenschappelijk boek wordt zeer gewaarschuwd tegen het vermengen van moderne natuurkunde en het bovennatuurlijke. En misschien is dat dan wel een van de kenmerken van de echte academicus: dat hij echt kan redeneren en dus ook echte (sobere) conclusies kan trekken. Wie uit het feit dat de meet-instrumenten van den natuurkundige op atomaire schaal de resultaten van de meting kan beinvloeden, de conclusie trekt dat het heelal door de menselijke geest geschapen wordt, heeft geen weet van redeneren. Hoe kun je nu een dergelijke conclusie trekken als zelfs een havo-scholier (al-dan-niet-holistisch) begrijpt dat deze conclusie de reikwijdte van de premissen met een veelvoud overstijgt?

      Maar na lezing van Aleid Truijens (3 nov) is me duidelijk dat mensen als Slagter er ook een dergelijke redeneertrant op na houden. Ons opperhoofd. Ik geloof dat hij -ik heb stukje op dit punt niet zo heel goed gelezen- tot de conclusie komt dat zijn eigen hersenen vloeibaar zijn en dat daarom het heelal ook vloeibaar is. Zoiets. Alles kan met alles, je weet wel.

      Hoe is het mogelijk!? Dit kan niet anders betekenen dan: deze mensen hebben nooit leren nadenken (volgens de regels), en ten tweede, ze heben nooit zelf boeken gelezen over deze onderwerpen. In geen enkel normaal populair wetenschappelijk boek wordt de onzin verkondigd die zij er in menen te kunnen aantreffen.

      Vandaag gelukkig weer een stuk in de krant van echte ouderwets sikkeneurige wetenschappers in de VK: met de plasticiteit van de hersenen valt het wel mee. Het idee dat we onze eigen hersenen kunnen vormen wordt behoorlijk afgezwakt.

      Overigens hoop ik wel dat mijn hersenen holistisch zijn: het is wel gemakkelijk als de hersenen mijn spraak, en mijn armbewegingen zo orkestreren dat ik een beetje levendig les kan geven. Zonder dat daaruit volgt dat de wereld vloeibaar is. (Had Couzijn het laatst niet over natte voeten?)

     • Het holistisch wereldbeeld
      Het holistisch wereldbeeld: alles hangt met elkaar samen en inderdaad:

      – een minister die in Intelligent Design gelooft (van der Hoeven)
      – een minister die snijdt in het aantal uren natuurkunde
      – een minister die natuurkunde op één hoop gooit met andere vakken, want dat is extra holistisch
      – het infantiliseren van natuurkunde
      – abstract denken wordt vervangen door holistisch denken
      – bij wiskunde mag niets meer bewezen worden, want dat sluit niet aan op de leefwereld van leerlingen
      – quantum fysica wordt verward met spiritualiteit
      – een volk dat steeds dommer word
      – exact denken is taboe verklaard, hiervoor in de plaats amusement en gamen
      – toenemende belangstelling voor spiritualisme en parapsychologie
      – gouden tijden voor kwakzalvers
      – er worden meer para-boeken verkocht dan natuurwetenschappelijke boeken

     • Wat tegengif:
      “Physics is the only real science. The rest are just stamp collecting.”

      — Ernest Rutherford

     • Dit ziet er toch wat….
      *netter uit*. Jammer dat er geen Nederlandse vertaling van *deze website* is waar veel “taliger” gesproken wordt:
      In physics, the Schrödinger equation, proposed by the Austrian physicist Erwin Schrödinger in 1926, describes the space- and time-dependence of quantum mechanical systems. It is of central importance in non-relativistic quantum mechanics, playing a role for microscopic particles analogous to Newton’s second law in classical mechanics for macroscopic particles. Microscopic particles include elementary particles, such as electrons, as well as systems of particles, such as atomic nuclei. Macroscopic particles vary in mass from cells to the galactic superclusters.

     • Natuurwetten bestaan…
      …onafhankelijk van de mens en dus ook onafhankelijk van taal.

      Deze toverformule is niets minder dan de basis-formule van de quantum fysica.
      In de ons bekende macroscopische wereld gaat deze formule over in de tweede wet van Newton:
      kracht = massa x versnelling.
      In de quantum-fysica bestaat er geen exacte positie, snelheid, energie etc, met moet er werken met kansen en daarom gebruikt men hier de kansdichtheidsfunctie psi (x, t).

     • Quantum fysica en spiritualiteit
      Ik realiseer me nu pas dat natuurkundigen mede schuldig zijn aan de verwarring van die 2 begrippen.
      Wij hadden de golf-functie nooit ‘psi’ mogen noemen.

     • Rutherford een echte beta
      “Physics is the only real science. The rest are just stamp collecting.”

      Rutherford moet wel een natuurkundige geweest zijn. Andere mensen komen niet tot zulke onverstandige uitspraken.

      Ik schreef het al eerder: onbegrijpelijk dat beta’s die in hun werk zijn aangewezen op logica en precisie zich zulke redeloze stemmingmakerij veroorloven als het om de alfa- of gamma-wetenschappen gaat. Tunnelvisie?

     • Verplichte cursus
      wetenschapsfilosofie voor álle vakken aan het begin van de studie waarbij je studenten van verschillende faculteiten met elkaar een betoog laat voorbereiden ter verwerking van de collegestof ….

     • Tunnelvisie ?
      Je bent in goed gezelschap: Volgens Heidegger kunnen natuurwetenschappers niet denken. Daarmee bedoelde hij niet calculerend maar bezinnend denken. *Lees verder…*

     • @Couzijn
      Science is in het engelse taalgebied synoniem met natuurwetenschap. Het is aan taalkundigen om de tautologie van Rutherford te ontleden. Natuurkundigen begrijpen hem zonder problemen.

     • Houd jij van kunst? Nee, ik houd van literatuur.
      Hendrikush schreef: “Science is in het engelse taalgebied synoniem met natuurwetenschap. Het is aan taalkundigen om de tautologie van Rutherford te ontleden. Natuurkundigen begrijpen hem zonder problemen.”

      Je commentaar houdt geen steek. Science *is* niet synoniem met natuurwetenschap, maar wordt *ook* gebruikt als synoniem voor natuurwetenschap. Webster’s (Encyclopedic Edition 1991) bijvoorbeeld geeft nog drie betekenissen van ‘science’, en prioriteert jouw synoniem-betekenis als vierde en laatste. Afhankelijk van de context (die hier ontbreekt) leiden lezers of luisteraars af welke betekenis van science Rutherford zal hebben bedoeld.

      Gezien de deixis in de tweede zin kan Rutherford geen tautologie bedoeld hebben, zelfs als hij alleen de natuurwetenschappen op het oog had. Immers, ’the rest’ impliceert (niet: suggereert) dat er andere vormen van ‘science’ zijn dan alleen physics. Dus gebruikt Rutherford ‘science’ niet als synoniem van ‘physics’. Dus is er geen sprake van een tautologie. Dus begrijpen jouw natuurkundigen “zonder problemen” iets dat er niet is. Een hele prestatie 😉

      “Fine arts are the only real Art. The rest are professions at best.”

     • Wat is het probleem ?
      “Physics is the only real science. You study biology. You’re not a real scientist.”
      “f you accept the premise that physics is the only real science, then you accept the conclusion. However, the argument begs the question in that one who sees the value in studying biology would not accept the premise.”
      *Lees verder…*, onderdeel “Begging the Question”.
      Vlak daar boven: “Straw Man”
      The Straw Man fallacy occurs when someone’s argument is purposely misrepresented so that a person arguing against it can attack the false argument without tackling the real issue. Hier wel bekend.

     • Geslaagd couzijn
      Natuurkundigen snappen zonder omhaal dat het niet als tautologie is bedoeld maar als toonbeeld van wetenschap.

   • They’re coming to take me away, ahaa!
    Simon schreef: “Ik moet hierbij altijd denken aan het liedje van 1945, gezongen door ‘Napoleon’: They’re coming to take me away ahaa”.

    Dat liedje komt uit 1966. Je kunt erover lezen en het zelfs beluisteren (onderaan) in Wikipedia:

    en.wikipedia.org/wiki/They're_Coming_to_Take_Me_Away_Ha-Haaa

    Overigens zijn het in dit liedje niet ‘de anderen’ die geschift zijn, maar de protagonist zelf. Die gaat er aan onderdoor omdat het object van zijn liefde en inspanningen zich uitermate ondankbaar toont. Inderdaad, zoals het moderne onderwijs zich tegenwoordig aan menig kundig en ervaren vakdocent voordoet.

    • Uiteindelijk is het allemaal een kwestie van ….
     Ik gek of zij gek… een kwestie van perceptie
     Darwin of ID … een kwestie van religie
     Homo Zappiens of Einstein: een kwestie van generatie
     en
     Een koteletje of kanibalisme, een kwestie van smaak.

     En zo hebben alle goeroes hun eigen gelijk, maar ergens voel ik aan mn water dat er iets niet klopt.

     • Knoop
      Maar de boel komt op deze manier aardig in de knoop te zitten.

      Hoe komt het dat mensen zo stom kunnen zijn dat ze denken dat de natuurkunde het gelijk van de zwever, de goeroe bevestigd?

      Dat moet een tekort zijn aan goede scholing! Het bestaat niet dat iemand van de universiteit komt en dan niet in staat is verantwoorde conclusies te trekken. Als hij dat niet kan, dan is hij zijn diploma niet waard.

      (Probleem is vast en zeker dat creativiteit wordt beschouwd als het hoogste gedachtengoed in deze wereld. -Maar omdat het mankeert aan een goede definitie van creativiteit, is alles wat nieuw is creatief, en alles wat oud is star. Dit is natuurlijk een onzinnig gezichtspunt, want soms is het bijzonder creatief (creatief betekent nu: een adequate oplossing voor een probleem) om gewoon een ouderwets beproefd concept te gebruiken.)

      Omdat onze leerlingen niet goed leren denken, kunnen we ook niet langer voorzien in goede leraren: en dus leren onze leerlingen niet goed denken…

      Is er overigens niet een vereniging van natuurkundedocenten die de kwaliteit bewaakt?! Dergelijke docenten die holistisch lesgeven zou je toch een schrobbering moeten geven?

      Een geschiedenis docent die leert dat het nazi-regime wel meeviel? Een godsdienst-docent die leerlingen dwingt het geloof te aanvaarden? Een natuurkunde docent die graancirkels bewezen acht? Een biologiedocent die de evolutietheorie maar een theorie vindt?

     • het gelijkheidsideaal
      Ach.. ik denk dat het komt door het gelijkheidsideaal. Als jij iets wel weet en een ander niet, dan is dat in zekere zin niet eerlijk. Nou, kijk, dan kan het eigenlijk ook niet zo belangrijk zijn, wat jij wel weet.
      En als het belang of de conplexiteit niet te ontkennen is, dan wordt de feitelijke juistheid van je wetenschap in twijfel getrokken.
      Iedereen is nu eenmaal gelijk en alle zaken die dat ontkennen worden gemarginaliseerd.

      Het gelijkheidsideaal is strijdig met excellentie en dus strijdig met wetenschap. Ik vrees dat het zo simpel is.

      Voordeel is ook dat je in een democratie dan altijd het gelijk aan je kant hebt: de enkeling die de quantum mechanica wel begrijpt is in de minderheid. De wiskunde docent die weet dat het herfstbladerenproject niks met wiskunde te maken heeft is in de minderheid en zijn boodschap is te ingewikkeld. Mensen willen die niet horen. Ongetwijfeld hebben mensen er ook belang bij om dat niet te willen horen. Laten we het wel “leuk” houden met zn allen.

Reacties zijn gesloten.