Geen afbeelding

Huichelaars

27 april 2012 jeronimoon 1

Huichelaars Op de kwelbuis kwam er een schooldirecteur vertellen dat hij iedereen in de tweede kamer een bedankbriefje had geschreven. Hij had het over het […]

Geen afbeelding

Welkom!

20 april 2012 redactie 0

Geachte bezoeker,   Welkom op onze vernieuwde website. De invulling van de homepage van deze site zal de komende dagen verder plaatsvinden. Alle bestaande berichten […]

Geen afbeelding

MBO-raad en Amarantis

19 april 2012 LINUX 0

Nu lees ik net dat de MBO-raad woensdagavond akkoord gaat, met het besluit om Amarantis te ondersteunen met geld. Gisteren las ik toch een heleboel berichten dat diverse instellingen het niet eens zijn om een bijdrage te leveren aan Amarantis. Wie heeft het nu voor het zeggen?

Vanuit een vals en niet gedragen gevoel van solidariteit, worden de MBO scholen gedwongen mee te doen aan de redding van Amarantis. Hoe werkt dit dan vraag ik me af. De MBO-raad hoort toch ook dat er kritische geluiden vanuit de achterban te beluisteren zijn? Luistert de MBO-raad eigenlijk wel? Dagelijks reis ik langs dat kantoor richting Rotterdam vanuit Utrecht. Wat doen ze daar achter dat bureau?

Geen afbeelding

Het gelijk van Albert Heijn

18 april 2012 jeronimoon 0

Het gelijk van Albert Heijn

Het leek mij een beetje gemakkelijk om de voorzitter van de VO raad, ons aller welbekende Sjoerd Slagter, middels deze column duidelijk te maken dat hij een aangeschoten eend is en het einde van zijn termijn als God van de VO-raad er bijna op zit nu zich een aantal directeuren zich tegen hem hebben gekeerd nadat onze Sjoerd in zijn eentje beslist heeft dat Amarantis wel een miljoentje of vijf van de VO-raad krijgt om de zaak overeind te houden. “Solidariteitsbijdrage” noemde hij de donatie aan het voormalige graaiende bestuurdersvolk van Amarantis, want dat is het uiteindelijk. Of zijn we al vergeten wie de miljoenen langs deuren en vensters er uit gooide. De VO-discipelen zijn echter bang voor ‘de precedentwerking’ en daar is maar één spreuk op van toepassing ‘zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.’ Dus Sjoerd zeg maar dag met het handje, binnenkort mag je het veld ruimen en komt er wel een mislukt Kamerlid op jouw plekje zitten, die zijn nog gehaaider. Kortom, opgeruimd staat netjes.

Geen afbeelding

‘50 miljoen aan basisschoolfraude met achterstandsgeld’

18 april 2012 mark79 0

De verhalen over fraude in het onderwijs blijven maar komen. Nu een bericht in de NRC (het oorspronkelijke bericht van Trouw is niet algemeen toegankelijk) over fraude in het basisonderwijs. Basisscholen krijgen extra geld voor leerlingen met laag opgeleide ouders en sommige basisscholen blijken bewust te sjoemelen met deze gegevens om meer geld binnen te halen. Volgens het bericht gaat het om zo een 50 miljoen euro per jaar dat met deze fraude gemoeid is.

Geen afbeelding

Wegens vernieuwing zal deze site woensdag en donderdag enige tijd uit de lucht zijn

17 april 2012 redactie 0

Geachte bezoeker,

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van de website. Hiervoor moet er een verhuizing plaats vinden van de bestaande data naar de vernieuwde website. Dat zal in de loop van woensdag 18 en donderdag 19 april plaatsvinden. Het is daarvoor noodzakelijk dat de website enige tijd op slot gezet wordt. Het plaatsen van nieuwe berichten is dan onmogelijk.
In de loop van donderdag hopen we u welkom te heten op onze vernieuwde website

de redactie

Geen afbeelding

Betreurenswaardige gebeurtenissen

16 april 2012 redactie 0

x x x 30 jaar geleden kwamen de 14+ leerlingen naar school of werden zij door hun ouders naar school gestuurd om te leren. De scholen accepteerden de kinderen en gaven hen onderwijs onder de stilzwijgende voorwaarde dat de leerlingen zich zo zouden gedragen dat zij zelf en hun medeleerlingen veel van de lessen konden opsteken. Een leerling die zich hardnekkig niet aan die afspraak hield kon van school ophoepelen. Hun leraren waren goed opgeleid en als ze na een jaar lesgeven hadden aangetoond dat zij in voldoende mate de leerlingen de leerstof van hun vakgebied hadden bijgebracht kregen zij het volledige vertrouwen en konden ze bijna niet ontslagen worden.