No Image

Minder ruimte voor ‘kansloze’ studies in het mbo

2 april 2012 BramRoth 0

Zie hier.

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik hiervan moet vinden.

Aan de ene kant kan ik alleen maar toejuichen dat jongelui op een eerlijke manier worden voorgelicht over hun perspectieven. Maar als dat betekent dat de economie – en daarmee indirect de werkgevende klasse – bepaalt wat mensen van hun leven kunnen maken, dan gaat me dat te ver. Dit geldt des te meer als de motieven van werkgevers niet eerlijk zijn, en in samenhang daarmee de voorlichting met betrekking tot beroepsperspectieven.

No Image

Twee opmerkelijke berichten

1 april 2012 mark79 1

Twee opmerkelijke berichten in de WiskundEbrief.

Opmerkelijk bericht 1. Een bijdrage van Jenneke Krüger waarin staat

Op verzoek van, en in samenwerking met, SLO voer ik dit onderzoek uit.

Volgens haar LinkedIn pagina werkte deze Jenneke Krüger van April 2001 tot Januari 2011 voor SLO. Sinds Februari 2011 heeft ze haar eigen ‘curriculum research & consultancy’ bedrijfje. Dat dus blijkbaar opdrachten krijgt van haar voormalige werkgever SLO. In Engeland was er onlangs een schandaaltje over het feit dat dit soort dingen op behoorlijk grote schaal voorkomt: publieke instellingen die (vaak tegen erg hoge tarieven) oud-medewerkers via hun eigen bedrijfjes inhuren.

No Image

Kansrijke ICT toepassing binnen het BON onderwijs

1 april 2012 Gerard Verhoef 0

Bij BON zijn we nog wel eens sceptisch over nut en noodzaak van nieuwe technologie in het onderwijs. Ik kwam vandaag echter een nieuwe vinding tegen die wellicht de perfecte combinatie is van bewezen traditie en moderne mogelijkheden. Bij uitstek geschikt voor toepassingen in onderwijs zoals we dat bij BON graag zien. Het maakt ook voor eens en voor altijd duidelijk dat we wel degelijk met de tijd meegaan, sterker nog, dat we voorop lopen. Alleen eisen we wel een duidelijke link met bewezen traditie. Youtube

No Image

De vernieuwde site

1 april 2012 redactie 0

Minister van Bijsterveldt heeft op het symposium onze nieuwe website geopend. Momenteel zijn we druk bezig om de laatste data over te zetten en nog wat te finetunen. Nog heel even geduld voor de vernieuwde site ook daadwerkelijk voor iedereen toegankelijk is.

No Image

Voorbeeld: Nederlands als dialect van wiskunde

1 april 2012 Colignatus 0

Er is een manier om snel te rekenen en te leren rekenen. Een wiskundig handige, heldere en systematische manier. Wanneer je die manier vertaalt in het Nederlands dan blijkt dat het Nederlands een kromme taal is.

Naast het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) is er ook Algemeen Beschaafd Wiskunde (ABW). Vergeleken met het ABW is het ABN slechts een beetje een dialect. Problemen in het onderwijs ontstaan doordat we geen ABW gebruiken maar ABN.

Mijn voorstel is dan: (1) in het onderwijs eerst een basis te leggen met de heldere en snelle manier in het ABW, (2) vervolgens de vertaling naar het dialect van het ABN te leren. Hierdoor ontstaat een helder onderscheid tussen wiskunde en taal.