Huichelaars

Huichelaars

Op de kwelbuis kwam er een schooldirecteur vertellen dat hij iedereen in de tweede kamer een bedankbriefje had geschreven. Hij had het over het nemen van verantwoordelijkheid, iets over springen over de eigen schaduw,zoals hij dat ook al tijden doet op zijn school omdat er op de centjes gelet moest worden, en dat hij heel dankbaar was maar dat er nu doorgepakt moest worden voor behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Hij had het over het terugdraaien van de bezuinigingen op passend onderwijs. Op dit soort momenten heb ik zo een teringhekel aan dit soort van huichelende hielenlikkers die het passend onderwijs op alle soorten van manieren gebruiken en misbruiken. Ja, over de rug van de zorgleerling, ja, u leest het goed, gebruiken en misbruiken. Laat ik het uitleggen.

Dit soort van huichelaars zijn al jaren bezig hun docenten op alle soorten van manieren voor te bereiden op het passend onderwijs, vooral omdat Kate van de PO raad dat zo graag wil. Elke juf of meester is de laatste jaren al verplicht om van elke leerling een volgplan, handelingsplan en behandelingplan op te stellen, ongeacht zorgleerling of niet. Vorig jaar kwam daar bij dat er voor elke groep een groepsvolgplan, een groepshandelingsplan, en een groepsbehandelingplan moest worden opgesteld. Alle juffen en meesters die ik daarover gesproken hebt weten alleen dat het een heis werk is en hebben eigenlijk geen flauw benul wat er verder met de plannen gebeurt en wat er eigenlijk de bedoeling van is. Allen weten ze dat het straks bij de invoering van het passend onderwijs ‘verplicht wordt gesteld door de minister’. Zoals elk kamerlid tegenwoordig wijst naar Brussel, al of niet in positieve zin, wijst de schoolmanager al schouderophalend naar de minister van onderwijs. Hypocriet zootje.

Ook hebben de dankbare, over de schaduw springende, op de centjes lettende verantwoordelijke hielenlikkers, vorige maand duizenden ontslagbrieven de deur uitgedaan, kwestie van de bezuinigingen ( op de centjes letten) vóór te zijn. Kijk, en had die op de kwelbuis verschijnende proleet nu erbij gezegd dat hij iedere ontslagen collega gisteren gebeld had, of gemaild, getwitterd, of wat dan ook dat het ontslag alsnog niet doorging, dan was hij een vent geweest. Nee hoor, niets van dit alles. De kwallebal had in zijn mailtje aan de kamerleden de nadruk gelegd op ‘nu doorpakken’ voor de kwaliteit. Mag ik een teiltje. Natuurlijk doelde de man op de donatie van 75 miljoen voor ‘verbetering voor de kwaliteit van de leraren in Nederland’, dat mag volgens hem dus wel verdubbelen, daar varen zijn advies-, scholing-,training- en zweefteefbureautjes van zijn Linke Inn vriendjes wel bij.

Of ik niet blij ben dat de bezuiniging op het passend onderwijs ongedaan zijn gemaakt? Jawel, maar ik voel aan mijn water, mede dank zij de mailende schoolbestuurder, dat die honderden miljoenen die er nu meer te besteden zijn niet ten goede gaan komen aan de juffen, de meesters en de zorgleerlingen. De juffen en de meesters blijven twee jaar op de nul, blijven plannetjes schrijven en blijven ééndaagse cursussen ‘hoe ga ik om met shakra’s en aura’s van de zorgleerling’ volgen. EN de zorgleerling? Ach, het kind heeft toch een rugzakje, niet met speelgoed maar met keiharde Euro’s, en er valt in geen velden of wegen nog een zorgdocent te bekennen, die zijn ontslagen weet u nog?

 

 

Jesse Jeronimoon   

 

1 Reactie

  1. Uit het hart
    Tja. Dit artikel is mij uit het hart gegrepen. En met mij zullen er ongetwijfeld nog vele duizenden in het onderwijs zo over denken. En toch blijft het doorgaan en toch pikken we het. We zijn nu eenmaal ongelooflijk verdeeld. De managementcultuur maakt daar met graagte misbruik van.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.