Bezuiniging passend onderwijs van de baan

De geplande bezuiniging op passend onderwijs is van de baan. In het akkoord van de Kunduz coalitie is deze geplande bezuiniging geschrapt. De onderwijsbonden zijn volgens de NRC blij. Maar het geheel afschaffen van het passend onderwijs/weer samen naar school circus lijkt, net als van voorgaande coalities, ook van de over hun schaduw heenspringende Kunduz coalitie niet te verwachten.