Geen afbeelding

Een nieuwe Lizzy Tabbers

30 juni 2008 Gerard Verhoef 19

Er is er weer eentje van onder de stenen vandaan gekropen. Vandaag in Trouw.
Correctie het is een oude Lizzy Tabbers. Hij is eerder in Trouw en aan het woord geweest en op dit forum besproken. Zie hier.

De school moet zich aanpassen aan de jongeren (opinie)
Wijbe Bekkema, leerlingbegeleider Landstede Harderwijk

Geen afbeelding

Vakcollege: zou het nu echt gaan lukken?

29 juni 2008 Marten Hoffmann 3

Al geruime tijd circuleert het begrip Vakcollege. In diverse kranten (onder meer Nederlands Dagblad, BN/De Stem en De Gelderlander) van 27 juni 2008 stond bijgaand verhaal over de vakcolleges.

Hopelijk zullen de leerlingen daar weer echt een vak leren, ondersteund door essentiële kennis van nederlands en rekenen. In dat geval zal een groep leerlingen beslist gelukkiger worden dan hun voorgangers in het vmbo.

In De Gelderlander stond nog een extra kader bij het artikel met deze tekst (vette tekst is van De Gelderlander):

Geen afbeelding

37 Studeren in Frankrijk : Eerste Jaars examen en Balans

29 juni 2008 Wilmont 0

29 juni 2008
De belangrijkste Eerste jaars-examens zijn in de bijlagen opgenomen. Filosofische dissertatie over ‘Peut-on rire de tout?’ Die van geschiedenis en aardrijkskunde ontbreken. Let U op de wiskunde (zeer zwaar voor economen) en ook op de typische Franse ‘contractie’ oefening: In 400 woorden een moeilijke tekst samenvatten van de historicus Georges Gusdorf (1912-2000).

Het is uiterst bizar dat de onderwijsvernieuwers de waarden die in de sport zo worden opgehemeld (…inspanning, het beste er uit halen, jezelf overtreffen, stressbestendigheid, geduld, volhouden, oefenen, oefenen, oefenen…) vermijden zoals de Duivel het wijwater uit de weg gaat. Die hardnekkigheid iets te willen veranderen wat goed loopt, heeft iets pathetisch… Men hoeft niet wetenschappelijk geschoold te zijn om in te zien dat zonder die waarden noodzakelijkerwijs ‘kennis’ vervangen wordt door iets anders, in de praktijk door ‘weten te vinden’.

Geen afbeelding

Oproep: wie wil de kritiek op het CE redden?

28 juni 2008 mark peletier 3

Ik heb vanaf het begin van BON mensen aangemoedigd om copieën van documenten (vaak als pdf) op de BON-site te plaatsen. De reden hiervoor is dat eens in de zoveel tijd iemand onwelgevallige documenten van de eigen site verwijdert. BON vindt het belangrijk dat kritiek op gevestige organisaties vindbaar blijft; daarom is het een goed idee om documenten op de BON-site op te slaan.

Geen afbeelding

Onderwijsraad adviseert engels voor kleuters

28 juni 2008 sassoc 10

De Onderwijsraad adviseert, om kleuters vroegtijdig en geforceerd engels te laten leren. De raad gaat uit van het utiliteitsidee dat engels dan maar zo vroeg mogelijk moet worden aangeleerd. De vraag is dan : van wie gaan ze dat leren ?
In een reactie daarop geeft dr Vervaet aan waarom dat gevaarlijke onzin is. Vervaet zegt daar een paar wijze dingen over, hoe kort ook geformuleerd.
Op heel jonge leeftijd twee (of zelfs drie) talen leren is goed mogelijk. Het is ook effectief, in vergelijking met het leerproces op latere leeftijd.
De OR concludeert dan dat het blijkbaar ook aanbevelenswaardig is. Die conclusie gaat op klompen.

Geen afbeelding

Vmbo’ers zijn geen Einsteins

28 juni 2008 mark peletier 2

Had iemand deze al gezien? Behoeft verder geen uitleg!

Van www.aob.nl/i.aspx?p=nws&a=7055.


Vmbo’ers hebben veel behoefte aan instructie en begeleiding. Zij gaan niet zelf op onderzoek uit, wanneer instructie uitblijft. Anderen moeten structuur aanbrengen in het leerproces van vmbo’ers. Dat ontdekten onderzoekers van Hiteq, centrum voor innovatie.

Zelfstandig
Jongeren geboren na 1988 behoren tot de ‘generatie Einstein’, zo genoemd naar het gelijknamige boek van Jeroen Boschma en Inez Groen. Zij worden verondersteld zelfstandig te zijn, geven hun eigen leven

Geen afbeelding

Ingenieurs in de zaal ?

27 juni 2008 hb2944 1

RTV Noord :

GRONINGEN – De stort van een kleilaag bovenop de waterleiding langs de ring rond Groningen, heeft het lek veroorzaakt waardoor de Stad op 10 maart zonder water zat.

De klei werd door Rijkswaterstaat gestort in verband met de aanleg van een nieuwe afslag op de Groninger rondweg. Door de kleilaag is de grond daaronder, met waterleiding en al gaan schuiven.

Is dit een incident of een symptoom ?
Kun je in NL nog trots zijn op een titel ?

Geen afbeelding

van Boxtel: leren moet sexy zijn

26 juni 2008 Gerard Verhoef 1

van Boxtel, wie was dat ook al weer…? Is nu baas van een verzekeringsbedijf geloof ik. Hij gaat een jaar nadenken over scholing, maar heeft alvast een voorzetje gegeven. Dat belooft een inspirerend en diepzinnig advies dat daar uit komt rollen. Bij de start van een nieuwe “denktank” (kunnen we dat woord ook niet verbieden?), weet hij al wel dat er verleid moet worden en dat het sexy moet zijn.

In Trouw:

Denktank moet werknemers laten blijven leren
anp

Geen afbeelding

Leegloop leraren op De Klipper

26 juni 2008 historica 20

ijmuiden –
Leerlingen van basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk, verliezen plotsklaps meer dan de helft van hun leerkrachten. De oorzaak schuilt in een conflict tussen het lerarenteam enerzijds en de directeuren en het bestuur van de Stichting Bijzondere Basisonderwijs Velsen (BBV).

Naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek naar de werksituatie in de school aan het Koningsplein in IJmuiden zijn drie leerkrachten overgeplaatst naar andere scholen van de BBV. Vier anderen hebben daarna besloten op te stappen of gaan (vervroegd) met pensioen.