21 mei 2022: Algemene ledenvergadering en Symposium

De toegang is gratis, maar inschrijven (hieronder) is verplicht!

Na twee jaar zetten we de traditie van het jaarlijks Symposium en de ALV in Driebergen weer voort. Op zaterdag 21 mei bent u ’s middags weer van harte welkom bij de IVA, Buntlaan 2 te Driebergen. Het Symposium zal gratis toegankelijk zijn, ook voor degenen die (nog) geen lid zijn van BON. Het thema is De Kunst van het leren. Onder meer Marcel Schmeier, onderwijsadviseur taal en rekenen, heeft zijn komst bevestigd. Ook zal er weer een forumdiscussie zijn met Tweede Kamerleden.

Hieronder vindt u de agenda en de relevante stukken voor de ALV.

Agenda Algemene ledenvergadering 2022:

 1. 10.00 – 10.05 Opening door de voorzitter (Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de vergadering aan Marten Hoffmann
 2. 10.05 – 10.10 Mededelingen
 3. 10.10 – 10.15 Notulen ALV VERSLAG ALV 26 juni 2021 van 26 juni 2021 (zie bijlage) VERSLAG ALV 26 juni 2021
 4. 10.15 – 10.35 Jaarverslag 2021 / verantwoording over 2021
  1. Jaarverslag 2021 (zie bijlage) JAARVERSLAG 2021
  2. Financieel verslag 2021 (zie bijlagen)Toelichting op het financiële jaarverslag van 2021 4b Resultatenrekening van 2020 en 2021 4b BON balans 2021
  3. Verslag en verklaring kascommissie (zie bijlage) Verslag kascommissie boekjaar 2021
  4. Aftreden en benoemen kascommissie (zie bijlage) ALV rooster van aftreden kascommissie
 5. 10.35 – 10.40 Decharge verlenen aan het bestuur over het totale beleid boekjaar 2021
 6. 10.40 – 10.45 Begroting 2022 (zie bijlagen) Toelichting op de begroting 2022  Begroting 2022
 7. 10.45 – 10.50 Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden nieuwe bestuursleden (zie bijlage)  N 7 Bestuurssamenstelling rooster van aftreden versie 2022
 8. 10.50 – 11.05 Waartoe is BON op aarde? Waartoe is BON op aarde
 9. 11.05 – 11.25 Behandeling van ingediende voorstellen, moties en ingekomen stukken (werkwijze zie bijlage) Werkwijze indienen voorstellen en moties
 10. 11.25 – 11.40 Rondvraag
 11. 11.40 – 11.45 Sluiting

PROGRAMMA SYMPOSIUM.

Dit jaar zijn we weer te gast bij vriend van BON, IVA Driebergen Business School, Buntlaan 2 te Driebergen.

Dit is voorlopig de definitieve versie van het programma.

12.45 – 13.00 Welkom en opening de heer Ad Verbrugge, voorzitter BON en de heer Marten Hoffmann IVA Driebergen.

13.00 – 13.20 mevrouw Astrid Scholten en de heer Ben Hamerling, Stichting Schriftontwikkeling: ‘De kunst van het aanleren

13.20 – 14.00 de heer Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie e.m. en publicist over Leren, brein en onderwijsinnovatie: ‘De tiener, digitaal onderwijs en het lerende brein‘.

14.00 – 14.30 Pauze

14.30 – 14.50 de heer Marcel Schmeier M SEN, onderwijsadviseur, auteur en bevoegd leerkracht basisonderwijs. Marcel is bekend van de onderwijsbestsellers ‘EDI 2.0: tips en technieken voor een goede les’, ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’ en ‘Bordwerk en aantekeningen’: Marcel geeft een presentatie met de titel: ‘Gewoon goed lesgeven

14.50 – 15.00 Column mevrouw Lobke Vlaming, Directeur-Bestuurder Ouders & Onderwijs

15.00 – 15.45 De heer Dennis Wiersma, minister voor Voortgezet en Primair Onderwijs, in gesprek met Ad Verbrugge. Aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen aan minister Wiersma

15.45 – 16.25 Debat Tweede Kamerleden commissie OCenW ‘Hoe de dalende onderwijskwaliteit te keren?’ met de heer René Peters (CDA), de heer Harm Beertema (PVV), Peter Kwint (SP) en als speciale genodigde de heer Sezgin Cihangir, directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut en voorvechter van beter reken- en leesonderwijs op de basisschool.

16.25 – 16.35 Column door Jesse Jeronimoon

16.35 – 16.40 Sluiting door Ad Verbrugge

16.45 Borrel

 

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de ALV, het symposium en de lunch:

  Bent u lid van BON?
  JaNee

  Wilt u gebruik maken van de lunch tussen 12.00 en 13.00 uur? Dit kost 8,50 euro. (Ook als u de lunch bestelt, maar er uiteindelijk geen gebruik van maakt, wordt dit bedrag bij u in rekening gebracht.) Let op: pinnen is niet mogelijk, dus neem contant geld mee!

  Geef als eerste een reactie

  Laat een reactie achter