Onderwijs in het nieuws – 5 –

Hoe lang is het niet geleden dat er via de Onderwijscoöperatie een lerarenregister van, voor en door de leraren zou worden aangemaakt? Al snel bleek dat de schoolbesturen cq de VO Raad daar een dikke vinger in de pap wilden hebben. Ook bleek het onmogelijk om zin van onzin te onderscheiden in de cursussen, trainingen en opleidingen die voor registerpunten in aanmerking moesten komen. Verre van verrassend omdat de kennisbasis van de verschillende lerarenopleidingen verre van solide is. Nu is het zover: de minister heeft een brief naar de Eerste Kamer gestuurd die dit register moet begraven: de kamerbrief over bekrachtiging wetsvoorstel afschaffen lerarenregister. BON pleit voor beter toezicht op en handhaving van de bevoegdheden.

Voor wat meer informatie over de achtergrond van dat register en de positie van BON daarin verwijzen we graag naar onze website, bijvoorbeeld hier, hier, hier en in het begin: hier.


Doekle Terpstra, CDA lid, voorzitter van de branchevereniging Techniek Nederland en voormalig bestuurder van onder meer hogeschool InHolland, de HBO-raad en vakbond CNV Onderwijs, pleit in het AD voor een numerus fixus voor mbo-opleidingen met een ongunstig beroepsperspectief. Onder andere techniek heeft juist meer werknemers nodig. Terpstra: “Voorbeelden van beroepen met slechte baankansen die een mbo-opleiding vereisen, zijn dierverzorger, leidinggevend gastheer of -vrouw, fotograaf, host(ess), casinomedewerker, scheepskok, touringcarchauffeur, marktkoopman, danser en luchtvaartdienstverlener. 

Hoe begrijpelijk het wellicht ook is om te voorkomen dat we kinderen opleiden voor werkloosheid, het is zeer de vraag of dit niet meer kwaad dan goed doet. De werkgelegenheid van veel beroepen is lang niet altijd goed voorspelbaar. Zullen kinderen die dieren willen verzorgen nu echt kiezen voor de techniek als het aantal plaatsen bij dierenverzorging wordt beperkt en is het niet een betere oplossing van de werkgevers in de techniek de lonen verhogen? Daar lijkt ruimte genoeg voor.


De NPO gelden voor het wegwerken van de Corona achterstanden mogen nu gedurende vier in plaats van twee jaar worden ingezet. Daar waar Arie Slob eerder het geld uitdrukkelijk als een eenmalige injectie bedoelde, ziet men het nu anders: “Het kabinet ziet de verbreding van het programma als logische opmaat naar de meer structurele aandacht voor verbetering van het onderwijs, waar in het regeerakkoord geld voor is uitgetrokken. “.

Natuurlijk is het beter dat dat geld niet in twee jaar onder grote druk moet worden uitgegeven, maar meer geleidelijk. Toch lijkt ook nu het motto: eerst geld en wat er mee gebeurt is van later zorg. Waarom niet eerst nagedacht over de oorzaken van de achteruitgang van het onderwijs, zeker in combinatie met de exploderende OCW begroting van de laatste 20 jaar, zonder dat duidelijk is waaraan het geld besteed wordt?


In NRC een persoonlijke column van Stine Jensen over de waarde van het gymnasium. Ook Constanteyn Roelofs van EW Magazine schrijft over de haat tegen het gymnasium. Twee oud-leerlingen van het Rotterdamse Erasmiaans gymnasium, voormalig Groen Links kamerlid Zihni Özdil en NRC journalist en auteur Mirjam Remie hebben een gesprek in de podcast van Zihni over hun ervaringen op het gymnasium en de waarde daarvan voor hun leven.


In de Volkskrant pleit Erik Meester in een interview met Nadia Ezzeroili en Irene de Zwaan ervoor om de lat in het onderwijs (veel) hoger te leggen. Een betoog waar wij het van harte mee eens zijn, al is de gemaakte vergelijking met de kleuters in de VS wellicht niet de gelukkigste keuze.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter