Gezocht: 22 miljard op jaarbasis!

Het zijn schrikbarende cijfers die we dankzij @hminkema en het cbs te weten zijn gekomen. De sector onderwijs geeft t.o.v. 1995 nu 22 miljard per jaar extra uit, zonder verlaging van de werkdruk, zonder verkleining van de klassen, zonder vermindering van het aantal onbevoegden maar met ongeveer hetzelfde aantal leerlingen. Waar is dat geld dan wel aan besteed? Beter onderwijs kan het niet zijn.

 

22 Reacties

 1. Raar, want het aantal hbo’ers

  Raar, want het aantal hbo'ers is in 2011 t.o.v. 1997 bijna verdubbeld. In welke sector is het dan eraf gegaan?

 2. Gestegen personeelskosten

  Gestegen personeelskosten worden vaak aangevoerd, en dat zal hem zitten in het Actieplan Leerkracht, in een toename van het percentage BAPO-ers, in een toename van het aantal FTE per school (geen lesgevende taken bijgekomen blijkbaar, gezien even grote klassen, maar wel begeleidende en coordinerende taken, en in extreme gevallen wellicht een extra betaalde bestuurslaag). Je kunt je vraagtekens zetten bij de keuze om niet de lesgevende taken uit te breiden en de andere wel.

  Ook vraag ik me af hoeveel van de 22 miljard te verklaren is door gestegen personeelskosten. Andere dingen die mogelijk na 1995 meer gekost hebben per jaar dan voorheen:

  – vernieuwingen (vaak na een tijdje weer teruggedraaid): gratis schoolboeken, maatschappelijke stage, deelvakken moderne talen, opdeling wiskundes, ANW, CKV met alle kosten van dien bij scholen, Kennisnet, CITO e.d.

  – wellicht zijn er nu meer commissies e.d. dan voor 1995? Bij mijn vak bijv. de commissie die moest uitzoeken waarom er zoveel onvoldoendes vallen bij Latijn en of het examenprogramma aanpassing behoefde, verder allerlei door OCW gesponsorde initiatieven die het leraarschap, digitalisering in het onderwijs e.d. promoten

   

 3. N.a.v. de vraag van Presley

  N.a.v. de vraag van Presley Bergen heb ik wat gegoogled: het lijkt erop dat het aantal leerlingen overal flink is gestegen behalve in het basisonderwijs: www.leesmonitor.nu/page/10001/onderwijscijfers

  Hoeveel van de 22 miljard op jaarbasis daardoor te verklaren is, geen idee. In het hoger onderwijs is bijv. het aantal studenten wel toegenomen, maar studenten zijn zelf ook meer gaan bijdragen aan hun studie dan in het verleden.

 4. Informatie van @mhinkema via

  Informatie van @mhinkema via Twitter:

  De bestedingen van 1997 gingen, net als nu, naar leerlingen in PO, VO en HO. Hun aantal steeg met ca. 10%.

  en

  VO-leerlingaantal 1997 was trouwens een dip. In jaren '80 20% meer dan nu! PO-aantal ca. hetzelfde. HBO helft erbij.

  en

  Zie de leerlingstromen hier:

  statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37220&D1=1,3,8,11,71,92,124,150&D2=0&D3=82-110&HDR=G1,T&STB=G2&CHARTTYPE=1&VW=T

  en de kosten per diploma (leerling) hier: 

  statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80197ned&D1=0&D2=l&D3=a&D4=a&HD=121229-1146&HDR=T,G2&STB=G3,G1

  Vervolg: 

  Dan even hier kijken: statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80393ned&D1=0-1,3&D2=1-2&D3=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T

  PO en VO maken 28 van de 40 miljard op. 90% overheidsbijdrage is lumpsum.

   

 5. Ik heb als docente een

  Ik heb als docente een tijdlang enquetes ingevuld over kennisnet/digischool en daarvoor de websites uitvoeriger bekeken dan de gemiddelde docent vermoedelijk doet. Ik heb aan 1 toepassing echt veel gehad: de vakcommunity van de digischool en de bijbehorende mailinglijst. De rest bestond veelal uit dingen die ik als 'gezwam' zou bestempelen. Hetzelfde geldt voor leraar24. Ik vraag me dus wel af hoeveel OCW-geld er naartoe gaat. De toegevoegde waarde van bovengenoemde websites en de Kennisnet-magazines en folders die je regelmatig in groten getale in de oudpapierbak zag liggen ontging mij. Qua ICT was het verder toch vooral zelf aan de slag gaan met software waar de school een licentie voor had aangeschaft.

  Ik weet ook niet hoeveel OCW-geld er gaat naar raden als de VO-raad en hoeveel geld daar voor 1995 naartoe ging.

  Verder denk ik dat de p.r.-budgetten op scholen fors hoger zijn dan voor 1995.

  En voor 1995 hadden we vermoedelijk ook niet de situatie dat er tussen de panden op toplocaties als het Nijmeegse Keizer Karelplein naast banken, advocaten- en notariskantoren ook een 'regionaal centrum dyslexie' zich huisvesting kon veroorloven.

 6. De gestegen onderwijsdeelname

  De gestegen onderwijsdeelname vormt bij lange na geen afdoende verklaring voor de stijging van de onderwijsuitgaven. Door veranderingen in het onderwijsstelsel zijn de leerlingstromen hier en daar verschoven, en ontegenzeggelijk is het aantal studenten in het hoger onderwijs (vooral hbo) toegenomen, maar daar staan dalingen elders, al of niet tijdelijk, tegenover. Een helder overzicht met optellingen per sector (PO, VO/MBO en HO/VAVO) vindt men in bijgaande tabel:

  bit.ly/Tp4RIL

  Te zien is dat het totaal aantal leerlingen en studenten dat zich in een bepaald jaar inschreef bij een van de vele publieke onderwijsinstellingen in een kwart eeuw (i.e. tussen 1985 en 2010) met ca. 3% is toegenomen, nadat het eerst halverwege de jaren negentig met pakweg 10% was afgenomen.

  Die stijging verklaart in de verste verte niet de toename van de onderwijsbegroting met ca. 110% in 13 jaar tijd (1997-2010).

  Het valt te betreuren dat de publieke verantwoording van publieke middelen besteed aan het publieke goed 'onderwijs' zo weinig transparant is.

   

 7. Een gemiddelde inflatie van 2

  Een gemiddelde inflatie van 2,5% per jaar zou een verhoging met 38% over die 13 jaar verklaren. Iets nauwkeuriger: de officiële inflatiecijfers van het cbs geven een totale inflatie over die periode van 32,4%

 8. De gemiddelde inflatie tussen

  De gemiddelde inflatie tussen 1997 en 2010 was volgens het CBS geen 2,5%, maar slechts 2,18%. De cumulatieve inflatie na deze 13 jaar is 32%. Daarbij inbegrepen zijn stijgingen van personele en materiële kostenposten.

   

  Zie voor een overzicht deze tabel:  bit.ly/VfmoRG

   

  Inbegrepen zijn dus wel de gestegen kosten voor CAO-lonen, krijtjes en de schoonmaakploeg, maar niet die voor kantoren aan de hoofdstedelijke Zuidas, skyboxen in eredivisiestadions, vier sectorraden met hofhouding, de verruiming van het middenmanagementterritorium, en de bestrijding van de dyslexieëpidemie.

   

  Laten we daarom stellen dat een derde van die extra uitgaven van 22 opgesoupeerd wordt door inflatie en navenante kostenstijgingen. Dan is er nog altijd een miljard of 15 dat door andere uitgaven verklaard moet worden. Vijftien miljard euro, dat is het *totale* bedrag dat we in 1994 uitgaven aan het hele onderwijs, van voorschool tot promotietraject.

   

 9. Presley, opgeteld over deze

  Presley, opgeteld over deze categorieën kom ik in 2011 op ongeveer 760 miljoen aan directe OCW-subsidies. Nog maar 14,2 miljard te gaan 🙂

   

  Laten we bedenken dat het bedrag waarvoor subsidiënten hier op de OCW-rol staan, absoluut niet betekent dat dit de totale bestedingen aan die subsidiënt zijn. De PO-raad staat in 2013 bijvoorbeeld voor maar 9 ton op de rol. maar bedenk dat de PO-raad gefinancierd wordt door de afdracht van 'leden'. Dat zijn de schoolbesturen, en die halen hun contributie uit de voor het onderwijs bestemde lumpsum. Een private vereniging gefinancierd door private partijen, die daartoe middelen onttrekken aan de publieke financiering die zij ontvangen ten behoeve van een publiek doel. 

   

  En als er bezuinigd moet worden, is het publieke doel het kind van de rekening.

   

 10. De bestuursraden worden deels

  De bestuursraden worden deels door afdrachten van de leden gefinancierd, geld uit de lumpsum dat overigens voor de klas is bedoeld. Als ik goed ingelicht ben,ontvangen de raden, naast de afdrachten, van OCW ten laste van de sectorfinanciering, sommen die per raad tussen de 4 en de 7 miljoen per jaar groot zijn. Deze bedragen worden niet als subsidiegelden aangemerkt.

 11. Omdat het de opdracht van

  Omdat het de opdracht van kamerleden is namens de regering te controleren, moeten we hen uitnodigen om deze miljardenwolk in beeld te brengen. De eerste stap zou kunnen zijn dat we de onderwijs- en financiële specialisten vragen om dat uit te zoeken en verslag te doen. Mogelijk blijkt dan dat een parlementaire enquete geboden is.

  Waar organiseren we die manifestatie? Hebben we daarvoor een waarheidscommissie nodig? Is de ombudsman een idee?

  Als de politiek dan tot de conclusie komt dat er geld verkwist wordt in het onderwijs, is onze volgende zorg dat ze op verkeerde zaken gaan bezuinigen. Je zou denken dat er dan juist geld vrij komt om allerlei schade te herstellen (ongeschooldheid van leraren, passend onderwijs).

  Dan zijn we er nog lang niet. Als ik kijk naar de ontstellende hoeveelheid bureaus en bureautjes waar de change managers en de innovators vechten om geld uit de ruif, vraag ik me af hoeveel miljoenen daar rondgaan. Wie neemt ze in dienst, wie betaalt ze?

 12. Sinds de jaren zeventig, de

  Sinds de jaren zeventig, de jaren van Leon van Gelder en Wilhelmina Bladergroen, zijn er jaarlijks vele lichtingen studenten afgeleverd door opleidingen als Pedagogiek-A, Pedagogiek-B, Orthopedagogiek, Onderwijskunde. Deze alumni zijn nog grotendeels in leven en werkzaam. Waar vindt deze aanzwellende groep emplooi en welk deel van het onderwijsbudget nemen zij in beslag?

 13. ref :  30. december 2012 – 10

  ref :  30. december 2012 – 10:35 | Philippens

  (citaat) Omdat het de opdracht van kamerleden is namens de regering te controleren, moeten we hen uitnodigen om deze miljardenwolk in beeld te brengen. De eerste stap zou kunnen zijn dat we de onderwijs- en financiële specialisten vragen om dat uit te zoeken en verslag te doen. Mogelijk blijkt dan dat een parlementaire enquete geboden is. (einde citaat)

   

  Heel juist ; en alle partijen erin betrekken. Dan zien we mogelijk ook vanzelf waar precies de (politiek gesteunde) blokkades liggen.

  Met aanhoudende publiciteit erbij, kan dit plan resultaat opleveren en de geesten rijp maken voor fase 2 (die Ph. ook aangeeft). Endaarna-enzovoort.

   

   

 14. @ PresleyBergen [Raar, want

  @ PresleyBergen
   
  [Raar, want het aantal hbo'ers is in 2011 t.o.v. 1997 bijna verdubbeld. In welke sector is het dan eraf gegaan?]
   
  Voor een HTS in 1979 gold: 14 studenten per docent.
  Voor een HTS in 2007 gold: 28 studenten per docent.
  Precies een verdubdeling.
   
  Waar is het geld heengegaan?
  1979: 1  NOP'er per 4 docenten
  2007: 1  NOP'er per 1 docent
   

Reacties zijn gesloten.