De OC, van voor en door bonden en OCW

BON heeft jarenlang geprobeerd een Onderwijscoöperatie vorm te geven die werkelijk van, voor en door de leraren is. Dat is helaas niet gelukt. De andere leden van de Onderwijscoöperatie hadden vaak grote moeite met de opvattingen van BON over Onderwijs2032 en ook de implementatie van het lerarenregister. BON is daarbij ernstig tegengewerkt, BON-mensen in de OC-organisatie werden geschoffeerd en zelfs ontslagen en binnen het bestuur van de OC werd door de voorzitter eigenmachtig opgetreden. Voor ons waren dat ruim een jaar geleden meer dan voldoende redenen om uit de OC te stappen: van deze organisatie valt helemaal niets meer te verwachten, De OC is verworden tot belangenbehartiger van traditionele bonden en uitvoeringsorganisatie van OCW.

Vandaag liet de OC opnieuw haar ware gezicht zien. De unanieme voordracht van de leraren van PO-in actie voorman Jan van der Ven als nieuwe OC voorzitter is door het OC bestuur onder leiding van vice voorzitter Liesbeth Verheggen terzijde geschoven, zo bericht het AD. Wij roepen het nieuwe kabinet op alle samenwerking met de OC stop te zetten. Deze organisatie heeft alle vertrouwen van leraren verloren en we vrezen het ergste als ze op belangrijke beleidsterreinen als register en onderwijs2032 een leidende rol blijft spelen.

Gerard Verhoef

 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie