Hilversum 29 mei 2019: Curriculum.nu in het Gooiland Hotel

Update April 2021. In de nieuwe staat van het onderwijs blijven de ogen stevig gesloten voor

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2021/04/bobos-en-bedriegers/

En net zag ik: www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/rekenen-wiskunde/toekomstbestendig/

Contactpersoon is Victor Schmidt die met Marc van Zanten @curriculum_nu aanstuurt voor @SLO_nl.

Update 29-9-2020. Inmiddels twitterde @curriculum_nu ontwikkelteamleraar @marcotenhoff over mijn werkgever. Ook deze Marco ontmoette ik in Hilversum. Hij is niet blij met screenshots op twitter. Dit is er eentje:

 

Niet helemaal scherp maar u vindt hem wel bij DonGiuseppe op twitter. Marco over of we tafels nog uit ons hoofd moeten kennen. En andere vragen waar hij zich met ‘wetenschappers’ over heeft bezig gehouden.

Die Pythagoras in perspectief kwam onder mijn aandacht toen ik Marco al enige tijd niet mocht lezen. Wat zijn misschien betreft: ook in perpectief slaat dit nergens op. Maar in Hilversum had hij inmiddels een verklaring bedacht. Die heb ik maar niet vermeld in het verslag hieronder, ook niet in de passage waar ik het heb over zomaar belangrijk gemaakt worden.

2-6-2019. Ten behoeve van een alternatief voor rekenen en wiskunde:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/07/cursus-analyse-voorjaar-2019/

30-5-2019. Het was me het ochtendje wel gisteren, een verslag. Tip: u hoeft echt niet op de links te klikken.

Op uitnodiging van twitter.com/Maarten_Mueller had ik me ingeschreven voor de bijeenkomst van @curriculum_nu in het Gooi. Ik was er vroeg om maar niks te hoeven missen. Bij aankomst raakte ik aan de praat met een leraar natuur- en scheikunde. Hij werkte in het vmbo en kwam voor Mens en Natuur, maar vertelde me over de tendens dat klassen in het vmbo steeds meer alle vakken van 1 leraar krijgen. Ik vertelde hem dat in de plannen van het ontwikkelteam iets staat over geen delen meer in het vmbo.

Nadat ik om een glas water gevraagd had aan de bar (de barman opende daartoe een flesje en schonk het leeg in een glas) ontwaarde ik Ria Brandt van @SLO_nl. Ik vroeg haar over het CPS-filmpje van haar handelingsmodel rekenen dat niet meer op de site van @leraar24 staat, zoals ik onlangs merkte na doorklikken vanaf

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2013/03/leer-de-stelling-van-pythagoras-met-het-handelingsmodel-van-mieke/.

Daar wist ze weinig meer van. Andere gezichten die ik herkende waren Kees Hoogland en Dolf Janson, allebei van het bestuur van de NVORWO, en Marianne Lambriex, oudbestuurslid van de @NVVWiskunde. Ze was medeschrijver aan het Wiskunde Vakbekwaam stuk met het Freudenthal Instituut en SBL, de richtinggevende pilot voor het #lerarenregister dat @minOCW zo graag aan het veld opgedrongen zag. Let wel, op basis van de SBL-competenties in de wet BIO en de “kennisbases” van toen nog de HBO-raad van Doekle Terpstra:

www.youtube.com/watch?v=18Av1_-S_Ko

Thans is Mevrouw Lambriex het senior lid in het ontwikkelteam rekenenwiskunde.  Ik kende haar nog van mijn plenaire lezing bij de NVvW in 2012, maar ik had nooit echt met haar gesproken, afgezien van een korte kennismaking destijds. Die begon toen bij binnenkomst van haar kant over BON en een zekere politieke partij, maar dat was natuurlijk nu geen reden om niet op haar af te stappen, de hand te schudden en wat indrukken te delen.

Voordat het daarna echt begon kwam ik ook nog wat kinderen van @lakstweets tegen, en @Maarten_Mueller zelf, aardige jongen, met wie ik meeliep naar de plenaire opening door @ibrummelman, voorheen van Onderwijs2032, nu directrice van @curriculum_nu.

Die plenaire sessie, u heeft de foto’s vast gezien in de tweets van @curriculum_nu, begon voor een volle zaal met een vrolijk betoog van Ingrid Brummelman, waarvan ik wat indrukken heb gedeeld op twitter. Het internationale kader voor het hele project komt ondermeer van de OECD heb ik begrepen. Daar zijn sommig mensen zeer enthousiast over, zie bijvoorbeeld het verslag van Jasper Rijpma over de vorige Varkey Foundation bijeenkomst in Dubai en de presentatie van Andreas Schleicher aldaar. Kennis is niet meer belangrijk, persoonsvorming, socialisatie, creatief denken en samenwerken is waar het om gaat tegenwoordig in het onderwijs. Althans, als je de propaganda wil geloven die verder ging met een mevrouw die hierover twee kinderen van @lakstweets interviewde. Ik hoor steeds vaker ook de naam Biesta@nivoz in dit verband. De zaal, vol met ontwikkelteams, vond het allemaal prachtig, en verspreidde zich vervolgens over de feedbacksessies.

Voor rekenenwiskunde werd die feedbacksessie geleid door Victor Schmidt van @SLO_nl, die samen met Marc van Zanten het Hoofdstuk 11 schreef over dit domein in de Curriculumspiegel van SLO uit 2017 al weer. Dit is de link, u moet zijn op pagina 229:

newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/curriculumspiegel-2017.pdf

Marc van Zanten was eerder de man achter de kennisbasis rekenen voor de pabo, waarover het in het you-tube filmpje met Doekle Terpsta en Marja van Bijsterveldt hierboven gaat. Inmiddels ook bij SLO, destijds medewerker op het Freudenthal Insitituut. Victor Schmidt is bekend van de #rekentoets, waarover u bijvoorbeeld hier meer kunt lezen:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2018/12/de-verplichte-rekentoets/.

Aanwezig verder waren de eerder genoemde bestuursleden @watdoetkees en @infodolf van de NVORWO, een bestuurslid van de NVvW, Ria Brandt van SLO, enkele leraren van het ontwikkelteam en ik. Voor dit kleine gezelschap begon het met een praatje van Maarten en een sheet met als eerste speerpunt Statistiek. Ik stelde daarop meteen de vraag met welke experts op dat gebied was gesproken. Voor de goede orde, ik ben dat zelf niet. Maar het was niet de bedoeling om nu al vragen te stellen. Nadat Maarten klaar was nam Victor Schmidt het over, met twee stapeltjes gele en roze vierkante kattebelletjes waarop we woorden mochten schrijven, om die dan op 1 van de meer dan honderd pagina’s van de inmiddels vierde versie van het document te mogen plakken.

Dat leek me niet zo zinvol, eenieder die met enige kennis van zaken het stuk gelezen heeft kan constateren dat de ideologie en voorgeschreven didactiek van elke pagina afdruipen, en dat waar het over inhoud gaat alles een hoog hearsay karakter heeft. Het stuk is totaal onbruikbaar als basis voor een inhoudelijke keuze, en daar waar het over inhoud gaat rammelt het aan alle kanten. Een enkele blik op de lijst met referenties, waar verder nauwelijks gebruik van wordt gemaakt, laat zien dat we hier te maken hebben met het gebruikelijke circuit van quasi-experts waar SLO iedere keer weer exclusief voor kiest. Bruikbare heldere en korte overzichten, zoals bijvoorbeeld het Kern van de Wiskunde document van Jan van der Craats, zijn genegeerd, en met geen enkele vakinhoudelijk expert is gesproken alvorens het schrijfwerk is gedaan. Evident is wel gesproken met Paul Drijvers. Sterker, men gaat nog wel een stapje verder dan wat deze lector-hoogleraar in Utrecht hier voor ogen staat.

IT use is expected to contribute to the visualization of concepts, and can free students from carrying out operations by hand, thus directing their attention towards concept development and problem-solving strategies. In this way, IT use might lighten the traditional algebra curriculum for them. In the meantime, the integration of technology raises questions concerning the goals of algebra education and the relevance of paper-and-pencil techniques, now that they can be left to a technical device.

Een en andere resulteert ondermeer in de keuze om het kale rekenen met breuken uit te stellen tot de onderbouw van het VO, en de statistiek vooral zonder formules te willen bedrijven.

Een gesprek over vakinhoud was niet goed mogelijk. Bij alles wat ik opperde werden er andere zaken bijgehaald, zoals urenaantallen voor wiskunde, andere tijden, big data en karikaturen van het onderwijs van vroeger. Een verhaal mijnerzijds over wat 3700 geleden op kleitabletjes als oefeningen werd gedaan, in relatie tot de numerieke wiskunde waarover men het denkt te hebben, werd afgewimpeld met “dat waren studenten”. Mijn constatering dat er niet met experts gesproken was moest en zou weerlegd worden. Nadat de naam van Jan Karel Lenstra genoemd was, een inhoudelijke expert met wie in een later stadium wel gesproken is, benoemde Schmidt zichzelf maar tot expert. Toen ik daarop constateerde dat hij dat niet is besloot hij dat op te vatten als expliciete belediging en verzocht me het vertrek te verlaten. Ik bleef en vervolgens ging hij bij Kees Hoogland en Dolf Janson aan tafel zitten.

In het vervolg van het gesprek was de inbreng van de curriculum_nu directrice vooral dat ik mijn constatering niet had mogen maken. Maar dat is absurd. SLO heeft geen experts op het gebied van rekenen en wiskunde. En ook Paul Drijvers, nota bene door @deVSNU ook aan de andere kant van de @curriculum_nu tafel gepositioneerd, is dat niet.  Opmerkelijk was ook het geloof van het oudbestuurlid van de NVvW in de ideologie van Curriculum_nu, dat er voor koos een aantal jonge mensen zo maar belangrijk te maken. Dat is voor niemand goed, niet voor die kinderen van @lakstweets, en niet voor de leraren in het ontwikkelteam.

Mevrouw Brummelman moest vervolgens eerder weg, en ook ik ben niet gebleven voor de lunch. Ik had graag doorgepraat over de keuze om niet de referentiekaders rekenen van de expertgroep van Van Streun onder handen te nemen. Dat was kennelijk niet de opdracht. Ik ben vergeten wie het het was die de opdracht aan Curriculum_nu in verband bracht met het beleid dat @sanderdekker inzette bij De Wereld Draait Door, een programma waar ik niet naar kijk.

Misschien schiet me nog meer te binnen, maar dit was het voor nu.

JH/FF/https://twitter.com/GuiseppeDon

PS Meer weten over 20 jaar hogere doelen?

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2019/05/curriculum-nu-trekt-tal-door-het-vo-in/

Wat me nog meer te binnen schoot. Tja die breuken. Lambriex haalde 45 jaar ervaring voor de klas erbij om uit te leggen dat breuken zo moeilijk zijn. Schmidt had het over de vele betekenissen van een breuk die het breukrekenen zo moeilijk maken. Het is maar hoe moeilijk je het wil maken en welke angst je wil creëren. Helaas heb ik niet meer op

staff.science.uva.nl/j.vandecraats/LezingBreuken.pdf

gewezen.

De benadering van de wortel uit twee, de facto het begin van de differentiaalrekening zo’n 3700 jaar geleden. Daar wilde ik het ook graag met inhoudelijk geïnteresseerden in het ontwikkelteam team over hebben. Niet alleen naar aanleiding van een foutieve stelling over het ergens nul zijn van de verandering tussen twee nulpunten. Van een functie wel te verstaan, maar dat woord komt niet meer voor sinds Van Streun bepaald heeft dat we het over verbanden moeten hebben. Op het kleitablet zijn het al lineaire benaderingen (van wat je nu functies zou kunnen noemen) die gebruikt worden. Hier ligt een gouden kans om dit onderwerp zonder die moeilijke en goeddeels overbodige limieten te behandelen.

Dat het woord verband de lading van het begrip functie van geen kanten dekt laat ik nu maar even, om maar helemaal niet over perforaties te spreken. Het zelfde geldt voor het woord verandering en het begrip afgeleide. Maar naast de niet vermelde continuïteit is ook nog differentieerbaarheid nodig voor een correcte formulering van het oplosbaar zijn van f'(x)=0 voor x tussen twee nulpunten van f. Het moest allemaal ook voor buitenstaanders te lezen zijn zei Lambriex daarop.

Ik noemde het epsilon handboek van o.a. Drijvers en Van Streun voor de didactiek van de wiskunde in dit verband. De dogmatische behandeling van dit onderwerp in hoofdstuk 4 staat in direct verband met het gebruik van de term verandering. Schmidt kwam superlatieven tekort over dit handboek, maar andere argumenten dat het gezag van Professor Drijvers had hij niet, en zelf staat ook hij niet voor de klas. Ik bespreek dat handboek elders op het forum. Kort door de bocht gezegd, als bij Newton de variabel t is en bij Leibniz x, dan gaat het uiteindelijk toch echt om dezelfde afgeleide. In Newtoniaanse context kun je dan aan veranderingen denken, maar waarom dat DE manier is als je het het wil uitleggen aan kinderen? Beats me.

Het handboek bevat inderdaad ook een hoofdstuk over de WDA die geleerd en geëxamineerd moet worden van cTWO, dat volledig onder controle van de Drijvers en de Freudenthalgroep van het NVvW-bestuur stond. Wie het hoofdstuk en de internetbijlage leest ziet dat het nergens over gaat. Kan zo in het stuk van curriculum_nu.

Pro memorie, 22 nov 2012, om 02:12, ontving ik een mail over Jo Boaler van een toenmalig invloedrijk @NVvWiskunde bestuurslid werkzaam op het FI. Jo Boaler heeft een immer groter wordende invloed op de wereld van didactici die al twintig jaar bepaalt wat er in het reken- en wiskundeonderwijs gebeurt. Ze komt ook nu weer voor in de referentielijst van het ontwikkelteam.

Wat goed duidelijk wordt in de mail die ik hieronder copy/paste is het geloof dat wiskunde vervangen moet worden door iets dat voor iedereen is. In de opdracht aan het ontwikkelteam is dat ook al terug te lezen. De vaktaal is niet alleen voor wiskundigen, maar voor iedereen. De reactie op aperte fouten in het stuk van het ontwikkelteam kan in dat streven gezien worden.

Inmiddels is dit jarenlang bepalende bestuurslid van de @NVvWiskunde niet langer welkom op het FI, net als de TAL-projectleider die u kent van het artikel “Forty Years of Working on Better Mathematics Education thrown on the Scrapheap? No Way!”. Het artikel staat nog wel op de site van het FI. Op de site van @curriculum_nu lezen we van 1 van de experts:

Ik studeerde wiskunde en promoveerde in 2003 aan de VU op een proefschrift rond het leren van breuken. Ik ben sinds oktober 2009 lector rekenen-wiskunde en didactiek aan de Hogeschool iPabo. Ik ben één van de auteurs van de TAL-boeken voor de bovenbouw van de basisschool, was projectleider van de Grote Rekendag en van het TRaP-project over taal in de reken-wiskundeles. Ik ben hoofdredacteur van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek en geef leiding aan de onderzoeksgroep van ELWIeR. Ik heb meegewerkt aan de Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo’s, die in 2009 is opgesteld in opdracht van de HBO-raad en ik gaf leiding aan het actualiseren van de kennisbasis in 2017. Ik zat in het redactieteam van de Kennisbasistoets rekenen-wiskunde voor de pabo.

Even zoeken geeft dr. Ronald Keijzer – Social and Behavioural Sciences – Utrecht University en https://www.uu.nl/medewerkers/RKeijzer. TAL blijft bepalen bij rekenen en wiskunde. Nu weer bij @curriculum_nu. Ik schreef daar al eerder over:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2019/05/curriculum-nu-trekt-tal-door-het-vo-in/

Het is niet anders. Voor wie het nog beter wil begrijpen, in dit schrijven over Jo Boaler wordt het streven duidelijk: de strijd tegen de armoede van alleen maar puur formeel reken/wiskundeonderwijs waar (bijna) niemand gelukkiger van wordt als het gaat om het inrichten van een fatsoenlijk leven in een complexe wereld. Met @curriculum_nu is er wat dit betreft helaas niets nieuws onder de zon.

Copy/paste, over Jo Boaler:

Beste Joost (en zeker ook Ben en alle geadresserde geloofsgenoten, maar cc toch ook de oorspronkelijke groep geadresseerden),

Om te beginnen: ik snap niet goed waarom je dit bericht aan deze groep(en) stuurt. Ik ken (de situatie van) Jo Boaler heel goed. Maar ik denk dat jij en Ben en de meeste geadresseerden absoluut niet op de hoogte zijn van dingen die buiten Nederland spelen. Jullie zijn naar mijn idee nogal ‘provinciaal’ bezig en denken van daaruit iets te kunnen zeggen over de ‘wereld’. Een slechte invulling (naar mijn mening) van het lokaal denken. ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ lijkt mij hier geen slecht advies. Dat Jeremy Kilpatrick math educators ‘all over the wordl’ oproept om de petitie te ondertekenen heeft uiteraard betrekking op de personen die al meer dan twee jaar weten dat er smerige spelletjes worden gespeeld in het door sommigen onder ons nog steeds hooggeachte Amerika.

Ik ken Jo Boaler en Jeremy Kilpatrick persoonlijk. Beiden zijn in de internationale wiskundeonderwijswereld hoog gewaardeerd. Ik heb het dan over de wereldwijde organisatie van ‘math educators’ die zoeken naar optimale opleiding van alle leerlingen waar ook ter wereld in het (vak)gebied dat ‘wiskunde’ heet. Die organisatie is ICMI. Ik heb nog nooit jou of willekeurig iemand anders van jouw Nederlandse ‘geloofsgenoten’ bij enige ICME conferentie gezien. Dat zou je in ieder geval wat voorzichtig kunnen/moeten make over het vormne van een mening over een situatie die je absoluut niet kent. Vanuit onbekendheid een oordeel vellen is wat mij betrteft een doodzonde.

Jo wordt in haar werk tegengewerkt (met name door het activeren van ouders; iets wat in Nederland gelukkig nog niet is doorgedrongen) door een paar ‘math war’ personen binnen haar eigen universiteit. Dat speelt al enkele jaren en ik was vanaf het begin op de hoogte daarvan. Ik heb dan ook direct de petitie die door Jeremy werd aangekondigd ondertekend. Vreemd genoeg noem je mij niet als ondertekenaar; alleen jouw persoonlijke vijanden in Nederland worden genoemd. Ik denk dat ik vanaf nu ook graag de titel van ‘persoonlijke vijand van Joost’ wil gaan dragen. Mag dat?

Ik vind de activiteiten van de ‘math war’ people in Amerika (VS) in veel opzichten vergelijkbaar met de manier waarop jij, Jan van de Craats, Ben Wilbrink (als ‘onafhankelijk denker’) en wellicht nog vier andere personen menen een land/de wereld te kunnen inrichten volgens het model van een zeer agressief werkende, selecte, absolute minderheid van achterhoedevechters.

Ontken de vooruitgang binnen deze snel ontwikkelende wereld van technologische hoogstandjes, ga terug naar de rustige jaren 50 waarin we nog gewoon met potlood (pen, of mag het ook een ballpoint zijn in plaats van een kroontjespen?) en papier braaf leerden onze rekenalgoritmen te etaleren. Dat is wat the ‘math war’ people in de VS voorstaan en ik zie heel duidelijke parallellen hier in Nederland bij personen zoals jij, Jan, Ben, Henk Pfaltzgraff en nog een of twee personen. Wanneer gaan jullie eens beseffen dat je daarmee de overgrote meerderheid van (naar ik hoop door jullie ook geaccepteerde?) volwaardige burgers van Nederland en de rest van de wereld niet dient? Of ligt de waarheid bij de kleine elite van andersdenkenden die het lef hebben om de grote massa voor te schrijven hoe de ideale wereld er moet uitzien?

Probeer dan alsjeblieft maar eerst het systeem van democratie om te buigen naar een dictatoriaal systeem zoals dat van Hitler en andere ‘grootheden’ in de geschiedenis. En schiet iedereen af (wat naar mijn mening al door jullie wordt beoogd) die niet in jullie ‘narrow-minded’ wereldje past. ‘The Wall’ van Pink Floyd beschrijft op een indringende manier waar dat toe kan leiden. Een waar schrikbeeld.
Dood aan de terroristen!!!
Willen jullie dat?
Nee toch?

Buiten de VS en nederland zijn dergelijke conflicten niet aan de orde. Ik vind dat het tijd wordt om deze onzinnige welles-nietes conflicten te stoppen.

Als daartoe geen bereidheid bestaat (luisteren naar argumenten van een zeer grote groep anders-dan-jij-denkende mensen), dan is welke discussie dan ook gedoemd te mislukken.

Het zou goed zijn als jij (Joost) of Jan of Ben eens een ICME-conferentie gaan bijwonen om de sfeer te proeven van wat er internationaal speelt op het gebied van betekenisvol (daar komt die besmette term, in jouw ogen, weer) wiskundeonderwijs voor alle leerlingen. Wellicht krijg je dan eindelijk begrip voor de strijd tegen de armoede van alleen maar puur formeel reken/wiskundeonderwijs waar (bijna) niemand gelukkiger van wordt als het gaat om het inrichten van een fatsoenlijk leven in een complexe wereld.

Groet (maar zeker niet van harte),
Henk van der Kooij

 

1 Reactie

 1. Verschillende leraren zijn eind januari uitgenodigd in de tweede kamer om hun licht te laten schijnen over het nieuwe curriculum.

  Om hun bevindingen kracht bij te zetten stuurde ik onderstaande mail aan cie.ocw@tweedekamer.nl:

  Geachte heer/mevrouw,

  Graag wil ik mijn reactie mbt curriculum_nu aan u voorleggen.

  Het is een korte samenvatting welke is samengesteld uit de verschillende blogs, columns en diverse artikelen van zeer gerespecteerde collega’s van PO t/m WO, welke ik gelezen en bediscussieerd heb.
  Daarnaast heb ik ook zelf delen van de verschillende ontwikkelgebieden gelezen, echter is dit als leraar PO ondoenlijk, het is gewoonweg te veel!

  Afijn mijn korte reactie, die hopelijk zeer serieus genomen wordt en al de andere mails die jullie ontvangen mbt dit onderwerp zal onderschrijven en ondersteunen.

  Waarom dit curriculum.nu.niet:

  Geen duidelijk herleidbare bronvermelding, geen duidelijke onderbouwing voor gemaakte keuzes, onduidelijk welke feedback is gebruikt en waarom. Van de gebruikte bronnen is een minimaal percentage onderzoek.
  Er is aan begonnen zonder draagvlak vanuit het veld. Geschat percentage van lkr dat op de hoogte is, is <10%.
  De drieslag van Biesta is verwerkt, terwijl hij zijn visie zelf niet herkent in dit curr.
  Het zou overladenheid verminderen, maar globaal lezend zag ik alleen maar bijkomende onderwerpen en doelen. Nergens zie ik (behalve breuken in PO!!) wat er moet worden geschrapt.
  Verder wordt er naar vervolgonderwijs toegewerkt zonder dat men weet wat vervolgonderwijs aan basiskennis, vanuit de brede vorming (PO en VO), nodig heeft of vraagt.
  MVT is vooral voor het vak Engels geschreven.
  Verder zijn het vage zeer onleesbare stukken waarin naast het ‘wat’ (en dat is eigenlijk nog steeds onduidelijk) ook wordt verteld over het ‘hoe’. Dit is niet waar het curr over mag gaan.

  Voor lkr PO is en was het ondoenlijk om feedback te leveren. Zij geven tenslotte alle vakken…..Sommigen maakten een keuze om dan 1 vak uit te diepen:

  En elke lkr (die niet verbonden is aan curr.nu) die de voorstellen leest, is tegen, kwam niet door de wollige taal heen of heeft besloten zijn of haar weg te vervolgen zoals altijd en zodra curr alsnog ingevoerd wordt dit te blijven doen of te stoppen met werken in het onderwijs….

  Dit plan moet, na uitvoeren van de Dijsselbloemtoets, in de versnipperaar belanden. Zeker met het huidige lerarentekort is zo’n grote onderwijsvernieuwing schadelijker dan (voorlopig) blijven bij de ‘oude’ doelen.

  Wat wel?
  Kritisch naar huidige doelen kijken, koers bepalen (nadruk op rekenen, lezen, spelling, algemene kennis) en de huidige doelen daar waar nodig aanpassen of verscherpen. Per vakgebied doen zonder tijdsdruk waarbij gebruik wordt gemaakt van bewezen bronnen.

  Verder wil ik u nog wijzen op onderstaande site:

  www.teachwire.net/news/6-ideas-for-taking-a-curriculum-deep-dive-with-resources

  Ik hoop oprecht dat de cie en de kamer komen tot een wijze goed onderbouwde beslissing en dit proces accuut stopzetten.

  Met vriendelijke groet,

Laat een reactie achter