Curriculum.nu trekt TAL door het VO in

2-6-2019. Onderstaande is geschreven voordat ik deze pagina las:

curriculum.nu/ontwikkelteamleden/ronald-keijzer/

Inmiddels ben ik ook naar zo’n zogenaamde consultatie-happening geweest:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2019/05/curriculum-nu-in-het-gooiland-hotel-29-mei-2019/

De figuur hierboven is uit een artikel van een van de senior rekenexperts bij @SLO_nl en dateert nog van voor het www.few.vu.nl/~jhulshof/TAL.pdf project. Later opgenomen in de kennisbasis rekenen voor de pabo’s, waarin de TAL-doctrine de norm werd die nu ook leidend lijkt voor @Curriculum_nu. Bijvoorbeeld gezien de indeling van rekenen- en wiskunde zoals ook de emeritus uit Groningen die hanteerde in de referentiekaders voor het (dwingend realistisch ingevulde) rekenen. Zie Besluit 265 van 17 juni 2010 in zake de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Daarin wel Nordic walking, gevulde koeken en spreadsheets, maar geen breuken met noemer 3. Dit is wat het nu weer geworden is, de Van Streun-FI-doctrine versie 3.0:

curriculum.nu/wp-content/uploads/2019/05/Conceptvoorstellen-Rekenen-en-Wiskunde.pdf

De facto wordt de TAL-doctrine voor de pabo’s doorgetrokken naar PO en VO, en vervangt het realistisch rekenen grote delen van wiskunde in het VO. Van wiskunde blijft weinig over. Wederom is de Freudenthalgroep (deels het FI nog) de spin in het web. Deze figuur van Henk Pfaltzgraff geeft goed aan hoe dat de afgelopen decennia was.

Twee hoofdrolspelers achter de schermen nu zijn:

Meer context bij dit citaat in: www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf.

De enige naam die het @curriculum_nu ontwikkelteam rekenen en wiskunde bij monde van twitter.com/Maarten_Mueller wilde of kon noemen toen ik vroeg om namen van wiskundigen met wie wel gesproken was:

Voor rekenen en wiskunde werd de eerste aanzet mbt @curriculum_nu gegeven door haar promotor, TAL-professor Gravemeijer:

didactiefonline.nl/blog/blonz/reken-en-wiskundeonderwijs-voor-2032

Voor het proces dat tot de samenstelling van het ontwikkelteam rekenenwiskunde voor @curriculum_nu heeft geleid verwijs ik u naar @JFKoopmans, toen nog van @lakstweets, nu van @kennisnet, die daar eerder op @twitter over berichtte. Een “onafhankelijk” niet verder bij naam genoemd burootje heeft de ontwikkelteams geselecteerd. In het team ook het oud @NVvWiskunde bestuurslid bekend van het richtingegevende stuk van SBL en de Freudenthalgroep voor wat later de Onderwijscooperatie werd. Lees dit stuk om te begrijpen op welk gedachtengoed @curriculum_nu is gebaseerd:

Wiva0804

Dit wiskunde vakbekwaam (geen grap) stuk werd geschreven 9 jaar na de bekering van het bestuur op 16-8-1999. De hogere doelen van 1999, Wiskunde Vakbekwaam 2008, Onderwijs2032, @curriculum_nu. We komen van ver op weg naar het niets.

Het buiten de deur houden van inhoudelijke experts is ook nu weer goed gelukt. Vraag het maar aan Jaap de Jonge van de UvA. Op de eenvoudigste zaken ontbreekt het nu aan perspectief. Ik denk dat Anne van Streun de groep coacht maar dat wordt ontkend. Wat je leest is recht in zijn leer. De laatste figuur hierboven staat in dit artikel van zijn hand:

www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2002-03-4-294.pdf

De woordvoerder van @curriculum_nu is op twitter vrij expliciet over de rol van 1/3. Die wordt niet opgeteld bij een andere breuk. Gelijknamig maken komt past in het VO.

Niet alleen dus het rekenonderwijs maar het hele wiskundecurriculum is de laatste decennia onder handen genomen door de Freudenthalgroep. Over de rol van de Freudenthalgroep in het beta-brede onderwijs valt ook nog wel wat te zeggen, maar niet hier. Met betrekking tot het parlementair onderzoek dat vroeg of laat gaat komen heb ik wel een enkele suggestie. Nu de #rekentoets en rekenramp voortduurt moet de vraag over goed en fout in de rekenoorlog maar eens gesteld worden:

www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf.

De suggestie uit die groep in de Volkskrant van 11 december om rekenen en wiskunde als 1 onderwerp te zien is enerzijds een hernieuwde poging om meer zeggenschap over de curricula te krijgen, en past anderzijds helemaal in de visie van @curriculum_nu. De vakinhoud verdwijnt daarbij steeds meer, hetgeen samenhangt met een ideologisch bepaalde fixatie op didactiek en een volstrekt gebrek aan inzicht in de wiskunde en haar toepassingen. Bij dit proces zit de Freudenthalgroep aan beide kanten van de @curriculum_nu tafel gezien de namen van experts die nu de feedback doen. De facto is het:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2018/12/comments-disabled/  !!!!!

Tenslotte: een alternatief voor wat @curriculum_nu (de facto de Freudenthalgroep) biedt kan wellicht beginnen met

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/07/cursus-analyse-voorjaar-2019/

Zie ook: www.beteronderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2019/01/hetBelangVanBreuken-curriculumNuV2.pdf

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter