Leer de Stelling van Pythagoras met het Handelingsmodel van Mieke

 

Leer de Stelling van Pythagoras met het Handelingsmodel van Mieke

Stap 1: Volg het handelingsmodel van Mieke van Groenestijn, www.cps.nl/nl/Documenten/Documenten-Publicaties/Grijp_de_rekenkansen/Filmpjes_ter_inspiratie.pdf .

Stap 2: Klik op ‘De Stelling van Pythagoras’,  spoel door naar 7m. 55 s. of klik op www.youtube.com/watch?v=JRTQZ_GUQMo#t=7m55s

 

“Bij Breedbeeldtelevisie is de verhouding 9 : 16.

Door Pythagoras weet je dat 9 in het kwadraat plus 16 in het kwadraat 25 in het kwadraat is."

"Door met drie te vermenigvuldigen ontstaan de èchte maten van de breedbeeld TV”

We zien nu een rechthoekige driehoek getekend met rechthoekszijden 27 cm en 48 cm en schuine zijde 75 cm.

 

(zie ook www.beteronderwijsnederland.nl/forum/met-dit-dedain-voor-de-leraar-wordt-de-rode-loper-uitgelegd-voor-kwakzalvers

Wilt U meer weten over Mieke en haar ideeën?  Ctrl-F naar Mieke van Groenestijn, www.beteronderwijsnederland.nl/content/uitspraken-rekenen

Ria Brandt, de rekenspecialist van het CPS, verschijnt ook in de tenenkrommende video 'Handelend rekenen' op leraar24, www.leraar24.nl/video/3957 )

 

24 Reacties

 1. Dankzij Pythagoras weten we

  Dankzij Pythagoras weten we dat 9 kwadraat plus 16 kwadraat gelijk is aan 25 kwadraat. Tsja …

 2. We gaan toch zeker niet een

  We gaan toch zeker niet een beetje zitten worteltrekken hé? Dat lijkt me irrationaal!

  één – één – wortel twee; danwel één – twee – wortel drie.

 3.  

   

  "De Stelling van Pythagoras" is een tenenkrommend langzaam filmpje. Dit is geen dedain jegens  de leraar, maar dedain  jegens het kind. Ik viel echt in slaap. Ware het niet dat er veel onzin in wordt verteld.

   

  Op 3:54 zou een 3:4:5 driehoek gebruikt worden. Ik zie het niet. Jullie wel?

   

  Op 4:59 wordt in de sfeer  van de Da Vinci Code  gesuggereerd dat de verhoudingen van de hoogte en de breedte van een piramide werden bepaald door een knopentouw tegen een projectie van de  piramide te houden.

   

  Ik zie Cleopatra lachen. Of huilen?

   

  wiskundejuf

   

   

   

 4. Ook het filmpje over inhoud

  Ook het filmpje over inhoud en oppervlakte gaat overal mis. Niet alleen wiskundig onzin, maar een bewering dat de schil van de aardappel niet eetbaar zou zijn is ook culinair niet houdbaar.

  Opmerkelijke onzin: "op de fiets is 1x rondtrappen met de trappers ook voor het wiel 1x rond" op 6:00 min (filmpje van twee moeder en kind, beide met een fiets met kettingoverbrenging). De lengte van een spaak past ruim 6z op de omtrek van een wiel (bij een spaak die overduidelijk een s-vorm heeft).

  En dan laat ik de morele bezwaren om kinderen bloot te stellen aan filmpjes met frites en gerogeerde wielrenners maar even buiten beschouwing 😉

   

 5.  

   

  Tijdens het nakijken toch nog maar een filmpje van het CPS bekeken: "vergroten en verkleinen".

   

  Op 8:00: "Het gaat niet goed in ons land met de tuinkabouter. Kabouterfamilies houden zich verborgen in de hele grote holle boom. Met wiskunde kun je het kabouteroverschot oplossen".

   

  Dit is onzin en het is slecht voor de beeldvorming rond wiskunde. Leerlingen zijn niet gek en ze zijn niet dom. Het enige meisje dat nog techniek wilde studeren is na het kijken van dit filmpje nu ook afgehaakt. Toepassingen van de wiskunde? Kom met wat beters.

   

  Kijk, ik heb niks tegen filmpjes in de les.  Ik heb wel wat tegen duurbetaalde beunhazerij in het onderwijs.

   

  Het is mijn streven om regelmatig leerlingen te inspireren met nieuwe media. Maar dan wil ik ECHTE wiskunde en ECHTE toepassingen en ECHTE wetenschappers zien.

   

  Het liefst met een beetje tempo en spektakel.

   

  Voorbeelden:

   

  Hoe werkt een regenboog, www.youtube.com/watch?v=7UK1M-Nut_4&feature=plcp

   

  Powers of Ten,  www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0

   

  Verjongen door tijdreizen, wetenschap101.nl/andre-kuipers-reist-door-de-tijd/

   

  De oerknal,  dewerelddraaitdoor.vara.nl/DWDD-University.2772.0.html

   

  Werking van een windturbine,  www.youtube.com/watch?v=hL0NrL9J1UU&feature=related

   

  CSI, www.youtube.com/watch?v=s6c05PmNT34

   

  Ok, die laatste was niet echt.

  Maar wel leuk.

   

  wiskundejuf

   

   

 6. Waar zit nu de inspiratie

  Waar zit nu de inspiratie voor (zuivere) wiskunde?

  Dit is toch gewoon natuurkunde, toegepaste natuurkunde en techniek. 

  Wiskunde speelt zich af in een ideeënwereld die hoogstens benaderd wordt in de praktijk. Wel eens een punt gezien? Een lijn? een vlak? een getal? Wiskunde gaat over de competentie "abstractie" en die is tegengesteld aan de competentie "toepassing".

 7. Leer de Stelling van

  Leer de Stelling van Pythagoras met de methode Mitra

  Het beroemde voorbeeld waar Mitra en aanhang steeds mee op de proppen komen is op video vastgelegd,

  www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=khloQiBCb20 ,

  spoel door naar 3 m 10 sec.

  Italiaanse kinderen krijgen de opdracht:  'Who was Pythagoras and what did he do".

  De kinderen gaan achter de computer en na 20 minuten verschijnen er driehoeken met de juiste hoeken (dus rechthoekige driehoeken) op het scherm. 

  Mitra hierover: 'This send shivers to my spine. These are only 10-year olds".  Uitzinnige reacties en oorverdovend applaus van het publiek.

  Laat dit tot je door dringen:  kinderen typen Pythagoras in op het toetsenbord en al na 20 minuten verschijnen er rechthoekige driehoeken op  het scherm.

 8. Dat mag inderdaad zeker niet

  Dat mag inderdaad zeker niet ontbreken Hendrikush. Net als inspiratie  opdoen met potlood en papier. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

   

  Filmpjes in deze categorie vind ik moeilijker te vinden. Misschien vind je deze leuk:

  Onmogeljke driehoek, www.youtube.com/watch?v=rdK68ZwewPI&feature=fvsr

  Falsificatie, vimeo.com/16762872

  Algoritme (onderaan) ,  www.wiskundemeisjes.nl/category/filmpjes/page/4/

  Driehoek in Sesamstraat, www.youtube.com/watch?v=dcyoIDDFh6A&feature=youtube_gdata_player

  De kunst van het hoofrekenen, www.youtube.com/watch?v=sOdQZWBW-40

   

  Ik houd me van harte aanbevolen voor tips,

  wiskundejuf

   

 9.  

   

  Nog even over het het handelingsmodel van Mieke. 

   

  Ik heb hier elders op het forum meer over geschreven. Het betreft hier naar mijn mening schadelijke pseudowetenschap, die kennelijk door velen als  “waar”  wordt  overgenomen.

   

  Het  “handelingsmodel van Van Groenestijn"  is terug te vinden in “Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en DyscalculieHet geeft weer hoe een leerling van informeel handelen naar formeel handelen gaat. Dit  “protocol”  is volgens mij geen protocol, maar een verzameling van beweringen.

  Graag zou ik de ruwe gegevens willen inzien van het onderzoek waarop Mieke baseert dat leerlingen zelf  “van informeel handelen naar formeel handelen gaan”. Want een leerling die zelf tot een algoritme komt? In de vijftien jaar dat ik lesgeef ik had er slechts één (1).

  Ik heb dus ernstige twijfels bij het wetenschappelijke gehalte van dit “protocol” en “handelingsmodel”. Het massaal klakkeloos overnemen ervan lijkt mij – om het voorzichtig uit te drukken – niet geheel zonder risico.

  wiskundejuf

 10. Geachte wiskundejuf,

  Geachte wiskundejuf,

  Het is al vaker gebleken dat mevr. Groenestijn niet erg zuiver weet te redeneren. Want wat bedoelt zij eigenlijk als zij zegt dat kinderen 'vanzelf' tot een algoritme komen? Dat het komen tot een algoritme toch kennelijk een belangrijk doel is. Dat wist het traditionele onderwijs dus ook heel goed!

  Maar nu dat 'vanzelf'. Dat betekent precies wat het onder volwassenen ook betekent: na eindeloze tijdrovende bezigheden zoekt de volwassene naar een eenvoudiger schema. Zo ook het kind: het blijkt voortdurend hevig te verlangen naar een eenvoudiger manier van werken! Het lijkt wel een echt mens.

  De talloze logaritmen zijn ontstaan vanuit de behoefte tot vereenvoudiging en het traditionele onderwijs leerde die vereenvoudigingen zonder al te veel omwegen aan. Maar het zijn de vernieuwers die veel liever weer de complexe en gecompliceerde weg van 'trial and error' willen hanteren waarmee zij bewust al die handigheidjes die in de loop der geschiedenis ontdekt zijn, helemaal willen vergeten.

  Vernieuwers als deze mevrouw willen eigenlijk dat kinderen de hele geschiedenis weer helemaal zelf gaan doormaken. Dat zij dus helemaal vanuit zichzelf opnieuw het wiel gaan uitvinden. Ik vind dat een belachelijke en zeer tijdrovende wensgedachte. Ik werd daarin bevestigd als ik zag hoe gelukkig kinderen werden als je hen een simpele formule aanbood die altijd bleek te werken en die hun moeizame arbeid zeer bleek te vereenvoudigen.

 11.  

   

  Geachte moby,

  Ik weet niet helemaal zeker of er in het genoemde "handelingsmodel"  vanuit wordt gegaan dat  kinderen "vanzelf" tot een algoritme komen.  Ik denk verder wel dat je analyse juist is.

  Kern van de zaak is  dit: ontwikkelaars en beleidsmakers horen verstand van zaken te hebben.  Vakdidactiek hoort thuis bij diegenen die geschoold zijn in het vak. 

  Ter vergelijking. In de chemische industrie hebben managers – in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht – een technische vakopleiding.  Hierdoor hebben ze verstand van zaken en kunnen ze overzien wanneer er fouten worden gemaakt.  De kans dat er ergens een nulletje teveel of te weinig staat, wordt hiermee  zo klein mogelijk gehouden. 

  De kans dat een wiskundige in een filmpje zegt dat 9 kwadraat plus 16 kwadraat gelijk is aan 25 kwadraat, ofwel dat de stelling van Pythagoras is: a + b = c, lijkt mij nul.

  Groet, wiskundejuf

   

   

 12. Zojuist op school

  Zojuist op school binnengekregen:

  Een folder van het CPS, getiteld:

  "Grijp de rekenkansen, volg de training Rekendocent in Rotterdam"

   

  De training van 6 dagen biedt o.a.:

  "Update van didcatische uiotgangspunten rekenen/wiskunde"

  "Vaardigheden om rekenen en wiskunde in betekenisvolle kaders te plaatsen"

  Kosten: 1995 euro.-

  Een ding staat vast: CPS grijpt de rekenkansen!

 13.  

   

  Sorry moderator, vorige post is te snel verstuurd,  hierbij de verbeterde tekst, na  spellingchecker:

   

  Zojuist op school binnengekregen:

  Een folder van het CPS, getiteld:

  "Grijp de rekenkansen, volg de training Rekendocent in Rotterdam"

  De training van 6 dagen biedt o.a.:

  "Update van didactische uitgangspunten  rekenen/wiskunde"

  "Vaardigheden om rekenen en wiskunde in betekenisvolle kaders te plaatsen"

  Kosten: 1995 euro.-

  Een ding staat vast: CPS grijpt de rekenkansen!

   

 14. En had meester of juf goed

  En had meester of juf goed rekenen geleerd op de PABO, was zo'n hele dure cursus helemaal niet nodig geweest. Maar ik zie dat de nadruk ligt op didactiek? Alweer? Al die cursussen leggen nadruk op didactische grapjes. Didactiek zonder kennis is een lege huls. Eerst komt de kennis, dan pas de didactiek.  Waarbij we er tevens van mogen uitgaan dat iemand die kiest voor het onderwijs de 'gave' heeft iets aan jongeren uit te leggen.

 15. Mensen,

  Mensen,

  Ik kan deze discussie alleen maar via een zoekopdracht vinden. Hebben jullie dit probleem ook?

   

   

 16. Vandaag een advertentie in de

  Vandaag een advertentie in de Volkskrant: IPABO zoekt gepromoveerde docenten. Wat krijgen we nou? Da's niet meer of minder dan een revolutie.

 17. Wie stopt deze vervuiling

  Wie stopt deze vervuiling door de pedagogische centra? De onderwijsbonden zouden het goede voorbeeld kunnen geven. Als de AOB nou eens APS aanpakt en CNVo KPC en CPS. In het bestuur van de onderwijscooperatie zou dit door BON aan de orde kunnen worden gesteld.

 18. De vraag hierboven van mijn

  De vraag hierboven van mijn alter ego is nog steeds actueel. Als de 0nderwijscooperatie de pedagogische centra niet aan weet te pakken wat voor bestaansrecht heeft de cooperatie dan nog?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.