SER advies Toekomstgericht beroepsonderwijs

Het SER advies Toekomstgericht beroepsonderwijs omvat niet veel meer dan een lofzang op het door het vorige kabinet ingezette koers voor het middelbaar beroepsonderwijs. Inzetten op het “praktijkleren”, wendbaarheid en weerbaarheid wordt essentieel verklaard voor jongeren en de school moet in “het bedrijf” en “het bedrijf” moet in de school.  Het lijkt er op dat we straks ook niet meer van “de” school, maar van “het” school net als van “het” fabriek (vrij naar Wim Daniëls).  Dit SER advies is slecht voor het middelbaar beroepsonderwijs omdat er geen toekomstgerichte visie voor het middelbaar beroepsonderwijs uit opstijgt, maar dat het blijft steken in de retoriek die we afgelopen decennia maar al te vaak over het mbo werd uitgestort en weinig goeds heeft opgeleverd.

Het complete rapport is hieronder te downloaden:

SER advies_Toekomstgericht_beroepsonderwijs_Deel_2_Voorstellen_ve_sterk_en_i…

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie