Bijna 4 jaar denkactiviteiten alweer

Update: aangehangen is de presentatie uit de Google leergang. Benieuwd of de organisatie van www.imo2011.nl deze al gezien heeft.

7-11-2014. Morgen gaat het op de studiedag van de NVvW weer over de wiskundige denkactiviteiten (WDA). De Google gelden die dankzij de inspanningen van www.imo2011.nl bij dat www.platformbetatechniek.nl/home terecht kwamen werden besteed aan www.leergangwiskunde.nl/home.html. Wie de filmpjes nog niet gezien heeft, morgen laat Anne van Streun er nog wat van zien. Meer over WDA hier:

www.fi.uu.nl/ctwo/WDA/

"Natuurlijk moet die kern van wat leerlingen paraat moeten hebben per schooltype verschillen en beperkt blijven, wil er nog ruimte overblijven voor de andere leerdoelen."

Van Streun sprak. Om nader te overwegen. Klik eens door en lees de stukken. Denkactiviteiten losgekoppeld van kennis? De eerste cursussen komen er al aan:

www.betasteunpunt-utrecht.nl/index.php?pid=304&ct=1

Op het gezag van cTWO:

Zoals blijkt uit het rapport ‘Denken en doen’ (cTWO, 2013, zie www.ctwo.nl) vormen Wiskundige Denkactiviteiten (WDA) een belangrijk onderdeel van nieuwe examenprogramma’s wiskunde voor havo en vwo die per 2015 ingaan.

cTWO was de door het FI en Anne van Streun gecontroleerde commissie voor de toekomst van het wiskundeonderwijs. Meer weten? Hier staat een overzicht:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/denken-en-doen-siersma-en-de-rekenmachinelobby

Interessant is ook om te zien hoe cTWO en APS naar elkaar toetrekken wat betreft de denkactiviteiten. Plenair was dat al te zien bij de studiedag van de NVvW:

www.leergangwiskunde.nl/docs/denkactiviteiten/Denkactiviteitenplenairhoezodenkactiviteitenpdf.pdf

APS en Kees Hoogland zijn al langer bezig met denkactviteiten en gecijferdheid. Meer lezen?

Newspeak

Weer een podium voor APS, gecijferdheid en pseudowetenschap

NB. Niemand is natuurlijk tegen WDA. Maar met WDA onder begeleiding van de usual suspects die nu wel vaak genoeg aangetoond hebben weinig van wiskunde of toepassingen van wiskunde gezien te hebben schiet niemand iets op. Dat NWO er elke keer weer intrapt mag een nationale ramp genoemd worden. De kwakzalvers hebben het nog steeds voor het zeggen:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/nwo-nro

 

 

 

 

 

 

 

4 Reacties

  1. “Denkactiviteiten

    “Denkactiviteiten losgekoppeld van kennis” is weer een voorbeeld van een poging om verkeerde overheidsbeslissingen te redresseren in plaats van te herroepen. Bij de Euklidische Meetkunde liep ging het leren van meetkunde immers parallel aan het helder leren denken. Bij eerdere pogingen om wiskunde weer te koppelen aan (abstract) denken zou er een wiskunde D komen waarin aandacht besteed zou worden aan bewijzen. Een late erkenning van een wezenskenmerk van wiskunde. Wat bij dit gehannes duidelijk is is dat men het adequaat behandelen van moeilijke onderwerpen in de tijd zo veel mogelijk naar achteren schuift, dus opleidingen probeert te vereenvoudigen of te banaliseren. Euklidische Meetkunde werd vroeger in de eerste klas VWO gegeven. Voor veel mensen is juist dat redresserenen en ook het banaliseren een aantrekkelijke bron van inkomsten geworden. De demokratisering van het onderwijs kost veel geld en intellectuele charme.

Geef een reactie