Newspeak

Regelmatig hoor ik van mensen over hun eerste ervaring met bijspijkeronderwijs aan scholieren van nu. Dan komen er nieuwe en oude woorden langs. De uitleg hieronder blijft nuttig.

Newspeak is een propagandatechniek waarbij woorden voor ongewenste begrippen systematisch in een andere betekenis gebruikt worden teneinde de oude betekenis niet alleen af te schaffen maar ook het praten daarover onmogelijk te maken. In 1984 was het bewerkstelligen van goodthink het uiteindelijke doel.

Onderwijshervormers blinken uit in Newspeak:

Wat de FI-ers hoofdrekenen noemen is rekenen met pen en papier. De oude betekenis van hoofdrekenen is zo afgeschaft.

Wat de FI-ers kolomrekenen noemen is rekenen van links naar rechts. Het traditionele rekenen zoals de melkboer dat deed is nu niet meer benoembaar. Dat was immers ook kolomrekenen, maar dan van rechts naar links.

Wat Kees Hoogland wiskunde noemt is wiskunde bedreven zonder wiskundige kennis. Onvermogen om een scala aan denkactiviteiten te onderscheiden is iets dat hij wel vaker ziet bij beroepswiskundigen.

Traditionele methoden worden mechanistisch genoemd.

Niet-traditionele methoden worden realistisch genoemd.

Realistisch rekenen moet volgens Koeno Gravemeijer worden opgevat als rekenen waarbij je je realiseert wat je doet.

Functioneel rekenen is bij Mieke van Groenestijn en APS de nieuwe naam voor realistisch rekenen.

De term gecijferdheid is ingevoerd en het cijferend rekenen is afgeschaft omdat dat cijferend rekenen de getallen niet in hun waarde laat.

Competentiegericht onderwijs (CGO) heeft weinig tot niets met competenties of onderwijs te maken: www.beteronderwijsnederland.nl/node/7786

SMART: zie www.beteronderwijsnederland.nl/forum/make-shift-happen

Enzovoort. Meer weten? Maak de rekenkwis: www.beteronderwijsnederland.nl/node/8103

Klachten: www.beteronderwijsnederland.nl/forum/meldpunt-klachten-over-lonesomejoe

9 Reacties

 1. Ik kreeg weer eens een
  Ik kreeg weer eens een vriendelijk mailtje van Henk van der Kooij. Beste Henk, lees dit nog eens na. Het gaat om de inhoud.

 2. Ik zit intussen op

  Ik zit intussen op behoorlijke afstand van de dagelijkse praktijk (gelukkig wel) maar krijg de indruk dat het werken in rekengroepjes intussen een soort standaardgebeuren is geworden op de basisschool. Ieder z'n eigen niveaugroepje waarbij men elkaar vooral helpt als dat nodig is. Juf en meester komen handen te kort om zo'n clubgebeuren optimaal van uitleg te voorzien en vandaar dat iets als tutor-leren werd aangeroepen. Oudere leerlingen gaan de jongere 'helpen'. Intussen leveren die oudere leerlingen natuurlijk wel weer leertijd in, maar dat schijnt niemand te deren, want samenwerken en helpen vindt men anno 2013 veel belangrijker dan werkelijk qua kennis vooruit komen.

   

  Alle nadruk ligt op de fijne helpende en scociaal bezigzijnde mesnch. Als het aanleren van kennis daaronder moet lijden, dan moet dat maar. Voor het toneel blijft de overheid wel steeds maar roepen dat we naar excellentie moeten streven, echter, hun voortstellen voor de dagelijkse onderwijspraktijk blijken dit mondeling beleden doel volledig te dwarsbomen. Want diep in hun vinden 'vooruitstrevende' overheden dat we vooral aan een 'nieuwe mensch' moeten werken. Daarom is therapeutisch onderwijs zo belangrijk geworden.

  Die 'nieuwe mensch' heeft bijna onmenselijke vaardigheden toegedicht gekregen: hij is creatief, zelfdenkend en zelfsturend, boordevol begrip voor van alles en nog wat, zit zich voortdurend te ontplooien, is duurzaam (wat dat ook mag zijn), helpt het milieu, is zowel gehoorzaam als opstandig, is zowel volledig burger als dwarsligger, heeft voor alle opvattingen begrip maar heeft ook een eigen opvatting, stuurt gaarne mee met de diverse overheden, is kritisch consument, doet niet aan vooroordelen maar weegt alles af, is ruimdenkend en tolerant, vindt alle religie 'wel wat hebben', oordeelt alleen na zorgvuldige afweging van alle gegevens, is zowel wereldburger als actief lidmaat van de kleine gemeenschap, is buurtbetrokken, maar voor alles natuurlijk weer een creatief denker die dwarspaden niet schuwt en steeds weer denkt vanuit een helicopterview.

   

  DAT zijn de liefste wensen van onze onderwijsvernieuwers. En als kennis daaronder moet lijden, dan moet dat maar. 'Kennis' is sowieso al niet creatief en dus niet de moeite waard, aldus de 'progressieve' elite die ons onderwijs heeft 'omgeturnd', want in dienst staan van de prestatiemaatschappij werd en wordt nog steeds als iets afkeurenswaardig beschouwd.

  Dat zijn de diepere motieven van het omverwerpen van ons onderwijs dat zich qua prestaties zich volledig bewezen had.

 3. Ik ben nog steeds van mening

  Ik ben nog steeds van mening dat George Carlin het bij het rechte eind had:

  www.youtube.com/watch?v=ILQepXUhJ98

  Weliswaar is dat helemaal op de amerikaanse situatie toegesneden, maar de diepere motivatie achter alle afbraak is toch overal hetzelfde: om de mensen dom, arm en afhankelijk te maken en dat zo te houden. Daarachter zit dan weer de angst om overtroffen te worden door anderen die intelligenter zijn dan jij. Aan die intelligentie op zich kan je niet zo veel doen, maar je kunt wel alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het buiten jouw eigen club geen kans krijgt. Dat is wat wij hier zien.

  Wat George ook aanstipte is dat het voor velen niet voldoende is om méér te hebben dan anderen, die anderen moeten ook daadwerkelijk steeds minder krijgen. Die ontwikkeling is in Amerika op dit moment wel heel duidelijk waar te nemen.

  Al met al getuigen de afbrekers ervan met een sterk verziekte geestelijke gesteldheid behebt te zijn. De geschiedenis zal in de toekomst hard en vernietigend over hen oordelen. De fundamenten voor dat vonnis leggen wij in het hier en nu.

   

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.