Pieter Hilhorst over BON

Pieter Hilhorst besteed in zijn column een zin aan BON:

De tirade van Beter Onderwijs Nederland tegen het competentiegerichte onderwijs slaat dan ook de plank mis.

Maar in de rest van zijn column blijkt hij het toch vooral eens te zijn met BON. Kwestie van de verkeerde boodschapper blijkbaar…

1 Reactie

  1. GVerhoef heeft deze kritiek
    GVerhoef heeft deze kritiek van meneer Hilhorst gepareerd in de reacties onder die column.

    “Hilhorst heeft geen idee wat competentiegericht onderwijs is en/of heeft zich niet verdiept in de standpunten van BON. Het probleem met competentiegericht onderwijs is juist het ontbreken van de structuur en leiding door vakbekwame leraren. Vakbekwame leraren die, zeker bij de jongeren waar het hier om gaat ook rolmodel zijn en daarmee een bijdrage leveren aan het opvoeden van deze jongeren. Bij CGO wordt kennis en vaardigheid op verschillende gebieden geintegreerd aangeboden en getoetst, veelal in de vorm van groepswerk. Voor deze leerlingen is dat niet één, maar zijn dat tig bruggen te ver. Dáár is BON dus tegen.
    Woensdag bij de demonstratie in den Haag zal ook BON spreken”.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.