de email zoals verstuurd aan AOB, Abvakabo en CNV

Ik vind het prettig een cirkel sluitend te maken. Ik ben begonnen bij de vakbonden en ik eindig er. Als er weer alleen geklets of geen enkele reactie op komt, weet iedereen zeker dat je het helemaal alleen uit mag zoeken.

 

 

L.S.

 
 
Naar aanleiding van het antwoord van de SP fractie op mijn suggestie de Nederlandse docent bewust te maken van de inhoud van de overhandigde normjaartaak, leg ik de suggestie bij jullie neer.
 
Het meest gehoorde excuus is dat docenten niet begrijpen wat er op hun normjaartaak staat en al helemaal niet wat het voor henzelf te betekenen heeft.
 
Het idee is simpel: moedig elke docent aan zijn/haar normjaartaak naar diens bond in te sturen of naar hun politieke partij, met het verzoek die verstrekte gegevens te vergelijken met de, door SCOL in haar rechtszaak gehanteerde verdediging: aan de landelijk geaccepteerde normen.
 
Hoewel er verschillen zitten in de buitengewone taken en de gegeven hoeveelheid tijd niet voor elk van die taken als toereikend wordt ervaren, ontbreekt de normering waarmee de opslagfactor nagerekend kan worden.
 
Het aandeel van de opslagfactor in een standaard aanstelling is 40%. Het lijkt me niet de bedoeling dat een dermate groot aandeel van de aanstelling van 120 000 medewerkers niet onderbouwd wordt. SCOL blijft ook herhalen dat er landelijk geaccepteerde normen zijn, ze wenst ze alleen niet te overhandigen. Noch wil 1 van de andere 325 aangeschreven schoolbesturen dat.
 
De SP geeft aan dat zij het een kwestie van de vakbonden vindt.
Bij dezen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Denise Hupkens