Of Reynaert the Fox

28 januari 2018 redactie 1

Beter Onderwijs Nederland voert al jaren actie tegen de niet te stuiten verengelsing van het hoger onderwijs. De laatste tijd lijkt het er op dat […]

Onze brief aan de informateur

9 september 2017 redactie 6

Nu de formatie van het nieuwe kabinet in een vergevorderd stadium lijkt te verkeren, wil ik namens de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) nog graag enkele aanbevelingen doen met betrekking tot het onderwijsbeleid van het nieuwe kabinet.