Motie Pieter Omtzigt: Nederlands voertaal in bacheloropleidingen

Op 22 september heeft Pieter Omtzigt de volgende motie ingediend in de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering voor het eind van dit jaar met de universiteiten een plan overeen te komen waardoor Nederlands binnen vier jaar effectief de voertaal is bij bacheloropleidingen (behoudens een uitzondering van maximaal 20% van de opleidingen),

en gaat over tot de orde van de dag.
Omtzigt

Deze motie ging wat ons betreft niet ver genoeg (BON is voor een quotum van minimaal 60% Nederlandstalige vakken in iedere bacheloropleiding), maar het is goed dat er in de Tweede Kamer nu serieus gediscussieerd wordt over het aan banden leggen van volledig Engelstalige bacheloropleidingen.

Naast Omtzigt stemden SP, PVV, JA21, Groep Van Haga, SGP, FVD, BBB en Partij voor de Dieren voor deze motie. Samen goed voor 48 zetels, onvoldoende voor een meerderheid. Alle coalitiepartijen stemden tegen. Maar deze kwestie zal nog vaker aan de orde komen in de Tweede Kamer. De politiek is langzaam maar gestaag in de goede richting aan het bewegen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter