Desinformatie over internationalisering in de Volkskrant

Op 15 september 2022 stond er een opiniestuk in de Volkskrant. Helaas baseerden de auteurs, prof. dr. Tom van der Meer en dr. Armèn Hakhverdian, het op een feitelijke onjuistheid. 

Kamerleden zouden een ‘valse tegenstelling’ hebben opgeworpen tijdens het Vragenuurtje, namelijk tussen ongebreidelde internationalisering óf het afschaffen van Engelstalig onderwijs. Aanwezig waren Hatte van der Woude (VVD), Peter Kwint (SP), Harm Beertema (PVV) en Harry van der Molen (CDA).

Geen van hen wekte een dergelijke absurde suggestie. Dat kan iedereen zelf nagaan in het verslag van het Vragenuur. Niemand pleitte voor het geheel afschaffen van Engelstalig onderwijs of voor ongebreidelde internationalisering. Daarmee geven de auteurs een misleidende voorstelling van het debat, om hun eigen positie als enig redelijk alternatief af te schilderen.

Niemand bepleit afschaffing van al het Engelstalig onderwijs; wel dat universiteiten ophouden met het aanbieden van grootschalige volledig Engelstalige bacheloropleidingen.

Echt tweetalige bacheloropleidingen, waarbij alle studenten zowel het Nederlands als het Engels op academisch niveau leren beheersen, zijn de sleutel tot duurzame internationalisering. In de masterfase is nog meer dan voldoende gelegenheid voor eentalig Engelse opleidingen.

Ook lieten de auteurs na te melden dat universiteiten met de huidige praktijk de taalwetgeving massaal overtreden, volgens dé expert op het gebied van de Wet op het hoger onderwijs, mr. Peter Kwikkers.

Op dezelfde dag stond er een ander stuk over de internationalisering van het hoger onderwijs op uw pagina (‘Een stop op buitenlandse studenten is een bedenkelijke vorm van nationalisme’), van de vijf Limburgse burgemeesters Annemarie Penn-te Strake (Maastricht), Roel Wever (Heerlen), Hans Verheijen (Sittard-Geleen), Rianne Donders (Roermond) en Antoin Scholten (Venlo).

Ook dit stuk bevatte een grote feitelijke onjuistheid:

Een numerus fixus of, nog erger, een stop voor buitenlandse studenten is geen echte oplossing.

De auteurs schrijven echter nergens wie een dergelijke oplossing voorstelt. Niemand heeft dan ook, voor zover wij kunnen nagaan, zoiets voorgesteld. Het voorstel waar wel sprake van was, van bestuursvoorzitter Geert ten Dam van de UvA, en uit het (ingetrokken) wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid, komt erop neer dat opleidingen een aparte numerus fixus zouden mogen instellen op Engelstalige tracks.

Die beperking zou dan evenzeer gelden voor Nederlandse én buitenlandse studenten, en bovendien zouden Nederlandse én buitenlandse studenten in dat geval nog steeds van harte welkom zijn in de Nederlandstalige track van dezelfde opleiding. Dit voorstel maakt dus helemaal geen onderscheid tussen Nederlandse en internationale studenten (wat in het geval van Europese studenten dan ook helemaal niet mogelijk is, juridisch gezien).

Ook deze auteurs baseren hun stuk dus voor een belangrijk deel op een feitelijke onjuistheid en geven daarmee een misleidende voorstelling van het debat.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter