Nieuwe editie Vakwerk verschenen: o.a. mbo, verengelsing, Onderwijs2032

cropped-cropped-vakwerklogo-2-2.jpg
Deze week is de nieuwe papieren editie van ons ledenblad Vakwerk verschenen. Lees de nieuwe Vakwerk ook op:
 
 
In dit nummer passeert een breed scala aan onderwerpen de revue, van het Duitse beroepsonderwijs en de slechte staat van het schoolvak Nederlands tot de achteloze toename van het Engels op de universiteit en het hbo. Ook het recente advies van het Platform Onderwijs2032 komt uitgebreid aan bod.
 
Hieronder vindt u de inhoud van het nummer. Om het aantal lezers van Vakwerk te vergroten (en op termijn ook meer nieuwe leden te werven) hebben we uw hulp nodig. Als u een interessant Vakwerk-artikel leest, stuurt u het dan vooral door aan vrienden, kennissen en collega's, en verspreid het – indien van toepassing – ook via Facebook en Twitter om de bekendheid van Vakwerk te vergroten.
 
 1. Voorwoord: Taalrenaissance in het hoger onderwijs
  Er is reden tot enig optimisme over de ontwikkelingen in onderwijsland. Onze stem wordt gehoord en vindt de nodige weerklank. Gelijksoortige geluiden klinken steeds vaker. Op twijfelachtige ideeën over ons onderwijs kwam van vele kanten scherpe en zinnige kritiek.
   
 2. Mbo: neem een voorbeeld aan Duitsland
  Nederlandse beroepsopleidingen sluiten met hun brede aandacht voor adaptief vermogen en andere 21st century skills niet aan bij de arbeidsmarkt. Tijd om een kijkje te nemen bij onze oosterburen, waar op het ambacht gericht onderwijs uitstekende resultaten behaalt, betoogt Herman Blom.
   
 3. Naar een 10 voor Nederlands
  Het schoolvak Nederlands bevindt zich in een grote crisis. Leerlingen leren geen zaken waar ze iets aan hebben, en ze beleven evenmin enig genoegen aan het gebodene. Hoe het tij te keren? Taalwetenschapper Marc van Oostendorp heeft wel een paar ideeën.
   
 4. Het project Onderwijs2032: een dikke onvoldoende
  Het Platform Onderwijs2032 kwam met de voorspelbare riedel: meer aandacht voor ICT, burgerschap en vakoverstijgende projecten. Karin den Heijer sprak het commissielid uit het bedrijfsleven en ontdekte dat het Platform ook veel zinnige conclusies trok, die in het rapport echter ontbraken.
   
 5. Het groot manifest der Nederlandse taal
  Ad Verbrugge e.a., verenigd in het Taalcollectief, publiceerden in NRC Handelsblad dit manifest, dat veel weerklank vond. Hierdoor is het toenemende gebruik van het Engels in het hoger onderwijs ten koste van het Nederlands ook op de agenda van de politiek gekomen.
   
 6. De cirkel is gesloten
  Hoe is het mogelijk dat er, ruim zeven jaar nadat het veelgeprezen rapport van de commissie-Dijsselbloem verschenen is, zo weinig veranderd is? Volgens J.C. Traas komt dit doordat de schoolbesturen alles bepalen, en de regering werkeloos aan de kant staat.
   
 7. Laffe directeur laat leraar vallen
  Ton Bastings bespreekt ‘Een onschuldig meisje’, de laatste roman van Bernlef. Hierin moet een uitstekende docent het veld ruimen op last van een bange directeur. Nee, de leraar heeft het niet gemakkelijk in de Nederlandse onderwijsroman.

   
 8. Verval van het Nederlands in ons hoger onderwijs
  Onze universiteiten en hogescholen zijn massaal aan het verengelsen. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit, van de taalrijkdom van studenten, en van een meer diverse oriëntatie op taal en cultuur, kortom ten koste van algemene en persoonlijke vorming, betoogt Ad Verbrugge.
   
 9. Beperk de stortvloed aan ideetjes
  Het onderwijs zucht onder controledwang, vindt Pier Bergsma. Ouders zouden medewerking kunnen weigeren aan afvinklijstjes en observatieschema’s op weg naar het ideale en maakbare kind. Maar dit gebeurt niet; de Angelsaksische top-downstructuur viert hoogtij.
   
 10. Vernieuwers vallen in herhaling
  Iedereen mocht voorstellen doen voor Onderwijs2032. Je hoeft echt geen visionair te zijn om op voorhand te weten dat dit een uitnodiging is aan alle zweverige, jaloerse, en bezemberijdende types om hun waanzinnigheid tentoon te spreiden, meent columnist Jeronimoon.

4 Reacties

 1. Zo’n goed werkend duaal

  Zo'n goed werkend duaal onderwijssysteem met auszubildende jongeren die al vroeg aan aan bedrijf verbonden zijn aan gene zijde van onze oostgrens biedt BON een mogelijkheid om activistisch te strijden voor beter MBO-onderwijs.

  Al BON mbo-leerlingen er op wijst hoe voordelig het voor hen is om zich te kwalificeren via een Ausbildungsplatz aan een Duits bedrijf en voor hen Jobbörsen op haar internet plaatst kan zij een stroom van VMBO-ers richting Duitsland op gang brengen. Het is voor mavo-jongeren beslist interessant om op jeugdige leeftijd een inkomen van 600 EURO te hebben alsmede uitzicht op een vaste baan. De Nederlandse bedrijven zouden dan genoodzaakt zijn om de uitstroom van  de energiekste vmbo-ers te stoppen en in Nederland beter MBO-onderwijs moeten en kunnen afdwingen.

 2. Ik herinner mij heel weinig

  Ik herinner mij heel weinig over het onderwijs in Nederlands uit de tijd dat ik als leerling op het gymnasium zat. Bij de andere talen moest je woordjes leren en Mots et Tournures difficiles doorwerken, Daar leerde je iets. Ik was stomverbaasd dat op het eindexamen Nederlands als even zwaar gold als de drie moderne talen waarvoor je iets had moeten leren. Ik denk dat Nederlands door mij niet als echt leervak (en dus ook niet als ebengebürtig aan andere leervakken) ervaren werd omdat je je bij het vertalen in goed Nederlands ook al met Nederlands bezig hield. Wat me wel bij gebleven is is dat de lerares voorlas uit de roman Karakter van Bordewijk. Als ik zou mogen zeggen hoe het vak Nederlands gegeven zou moeten worden zou ik zeggen "De lessen Nederlands zouden hoofdzakelijk moeten bestaan uit het voorlezen door de leraar uit literair waardevolle boeken".

 3. Er is een vak dat de naam

  Er is een vak dat de naam Nederlands draagt omdat de leerlingen met behulp van de Nederlandse taal leert hoe je hoog bij meerkeuzentoetsen kunt scoren.De politici vinden dat zo belangrijk dat het cijfer voor dat vak op het het centraal schriftelijk deel van het eindexamen extreem meetelt voor het al dan niet slagen. Op het gebied van de wiskunde bestaat een vak dat je zou kunnen noemen voorbreiding op de wiskunde maar rekenen heet. Daarvoor onvoldoende op het eindexamen halen is een katastrophe. Rare lui die pokitici!
  De PvdA houdt net als veel schoolbesturen van fata-morgana´s. Zij hebben visies of missies. De SP staat stevig met beide benen op de grond, heeft geen ideologie en wil alleen maar opkomen voor (arme) verdrukten. Als zij het over passend onderwijs heeft bedoelt zij echt onderwijs dat qua inhoud, doceerwijze en niveau bij de capaciteiten en de belangstelling vande individuele leerling aansluit. De SP verdient een verzoek van BON om vriendin van BON te worden. Als het bestuur vreest dat sympathie voor een bepaalde partij leden zal kosten zou ze de SP 3 goed-onderwijs-sterren kunnen toekennen. Andere politieke partijen zouden ook in aanmerking kunnen komen voor één of meer van zulke sterren en de voorkeur van BON voor een bepaalde politieke partij zou daardoor minder ausgeprägt zijn. Bovendien matigt BON zich zo aan de vertegenwoordigster van goed onderwijs te zijn. (zich aanmatigen in de betekenis van zich toemeten,  opeisen echter zonder dat dat onterecht gebeurt)
  Dat Zwitserland met relatief weinig akademici zo welvarend is lijkt mij eerder het gevolg van de gunstige positie waarin dat land zich in de Tweede Wereldoorlog bevond en de winstgevendheid van het bankgeheim.
   

Reacties zijn gesloten.