Bussemaker: mbo’s met meer dan 5000 leerlingen verplicht opsplitsen

Diverse media maken melding van de plannen van minister Bussemaker voor het verplicht opsplitsen van mbo's met meer dan 5000 leerlingen. De opgesplitste eenheden, mbo-colleges of vakcolleges, mogen een eigen naam gaan voeren en krijgen een eigen directeur die over onderwijs gaat en zijn domeinspecifiek. Wel blijven zij onder bestuur staan van de colleges van bestuur van de roc's. Bussemaker wil niet terug naar de tijd van voor de fusies toen de mts en de meao nog bestonden. "Ik wil juist naar een nieuw mbo-model waarbij ook uitwisseling tussen opleidingen mogelijk moet zijn" aldus de minister.

BON pleit al sinds haar oprichting voor kleinschaligheid en het ontmantelen van de mega ROC's en hbo's. Vanuit dat standpunt zou BON dus blij moeten zijn met het beleidsvoornemen van de minister. BON vreest echter dat het een grotendeels cosmetische ingreep is omdat de verdeling van de middelen nog steeds door de colleges van bestuur van de ROC's geschiedt en geld leidend is en blijft voor bestuurlijke keuzes. Waarom kiest de minister niet gewoon voor de terugkeer naar mts en meao? Die hebben in het verleden uitstekend gefunctioneerd en beroepsbeoefenaren opgeleverd die Nederland welvarend hebben gemaakt. De genoemde reden: uitwisseling tussen opleidingen, is er met de haren bijgesleept. Welke meerwaarde heeft het uitwisselen tussen opleidingen verpleegkunde en ICT? Wellicht zijn er in beperkte mate dezelfde vakken, maar de doelgroep verschilt flink. Al die uitwisseling kost bovendien overlegtijd en energie en uitwisseling tussen gelijksoortige colleges lijkt inhoudelijk meer voor de hand te liggen; die vallen niet onder hetzelfde ROC-bestuur. Er is geen werkelijk voordeel van een ROC-bestuur boven een aantal zogenaamd verder onafhankelijke vakcolleges. Het lijkt wel of de minister per se wil voorkomen terug te keren naar een uitstekend werkend systeem. Aangezien we de minister niet willen beschuldigen van irrationele sentimenten vermoeden we dat zij een andere reden heeft: ze wil de financiële verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen laten en de lumpsum in stand houden. Dar vereist een schaalgrootte die de 5000 leerlingen te boven gaat. 

Het voorstel klinkt sympathiek, maar biedt geen oplossing voor geconstateerde problemen. Als je het geld bij de mega-besturen laat, worden derivatenproblemen en megalomane bouwprojecten op geen enkele manier voorkomen. Ook blijven problemen als wisselende instroom en klassengrootte gewoon bestaan, want aan de verdeling van de gelden verandert niets. 

Wij pleiten voor werkelijke kleinschaligheid, voor afschaffen van de lumpsum en voor het sterk terugdringen, zo niet opheffen van de sectorraden.

Update 11u05: inmiddels heeft de MBO-Raad boos gereageerd. Die is onaangenaam verrast. Er zou volgens Van Zijl (vz) geen verschil in kwaliteit ontstaan als de ROC's kleiner worden. Tja, men zou zich dan de vraag kunnen stellen over welke kwaliteit de voorzitter van de MBO-Raad het eigenlijk heeft.

 

 

5 Reacties

 1. Pro memorie, het ROC debacle

  Pro memorie, het ROC debacle in Leiden was volgens Jet een probleempje met de uitvoering. Idee was verder prima.

 2. Nu hoorde ik twee dagen

  Nu hoorde ik twee dagen geleden een ouder over een leerling die ontgoocheld uiteindelijk van zijn MBO verlost was. In zijn woorden waren er op zijn duizenden -leerlingen MBO nauwelijks leraren die wat voorstelden. Vooral de zij-instromers uit het bedrijfsleven voor zijn vakgebied economie stelden niets voor. Er was één leraar "waar hij wat aan had". Naar aanleiding van een brief van een leerplichtambtenaar hadden ze een gesprek over zijn verzuim bij Nederlands. Maar dat vak werd niet gegeven, wel moesten leerlingen handtekening voor aanwezigheid zetten. Dat had hij twee keer over het hoofd gezien.Bij het gesprek gaf de ambtenaar toe dat het inderdaad bar en boos was met het onderwijs.
  Dat spoort met het bericht over competentieonderwijs verderop op dit forum. En dat spoort ook met het heftige verzet van Van Zijl tegen de vermeende opsplitsing die mevrouw Bussemaker van plan zou zijn waarbij tot zijn vreugde de falende hoge bestuurders toch blijven zitten.

  Dus zo erg hoeft Van Zijl zo'n verbetering toch niet te  vinden. Kop op, alles blijft toch bij het oude, jongen.

 3. Na zes jaar op een mini-VSO
  Na zes jaar op een mini-VSO (80 leerlingen,in combinatie met SO-school misschien in totaal 250 leerlingen) gezeten te hebben zit onze zoon sinds dit schooljaar op ROC Mondriaan, afdeling Mechatronica. Het voelt daar helemaal niet als een onderwijsfabriek: het is een qua omvang redelijk bescheiden lokatie waar de docenten en leerlingen elkaar weldegelijk leren kennen. En wat een verademing t.o.v. het VSO! Er zijn nuchtere docenten die ook daadwerkelijk komen opdraven, er is een planning, er worden doelen gesteld, er is instructie, er zijn toetsen, er zijn compleet ingevulde rapporten, er zijn heldere regels (bijv. als je je boeken niet bij je hebt kun je ze thuis gaan halen, kom je te laat kun je een briefje halen) en men doet daadwerkelijk zijn best vacatures die onverhoopt tijdens de schoolvakantie zijn ontstaan zo snel mogelijk in te vullen. Mijn zoon heeft zich in tijden niet zo gezien en thuis gevoeld EN HIJ LEERT IETS! Ga alsjeblieft niet alleen maar veranderen om het veranderen. Chapeau ROC Mondriaan, afdeling Mechatronica!

Reacties zijn gesloten.