Waar ik op hoop in en met een gelukkig 2016 voor het onderwijs

Welke ridder bij de KNAW maakt een eind aan de kwakzalverij in het rekenonderwijs?

www.icme12.org/upload/UpFile2/TSG/1059.pdf

Ik hang wat voorbeelden aan. Het kan niet zo zijn dat de KNAW hierover zwijgt. Zo ver mag het beroepsonderwijs niet weg zijn. Betreft bijvoorbeeld:

www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/opleiding/

Bij die opleiding worden ook de documenten hieronder gebruikt. Let op het profiel van de rekenbewuste rekendocent. Drieslagen, vierslagen, handelingsmodellen. Het is allemaal niet nieuw:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/leer-de-stelling-van-pythagoras-met-het-handelingsmodel-van-mieke

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor succes in de toekomst.

 

6 Reacties

 1. Nu ook de Raad van State

  Nu ook de Raad van State geconstateerd heeft dat de constructie van die Rekentoets bijzonder gammel is, omdat OCW met plakwerk probeert te repareren wat door en door rot is, zou je mogen verwachten dat een Staatssecretaris en een Minister op korte termijn alles intrekken. Ze zullen anders als de zoveelste mislukkelingen te boek komen te staan.

 2. Eerst het rekenonderwijs

  Eerst het rekenonderwijs verzieken met context- en plaatjes- onderwijs. Daarmee het oefenen met tekst opgaven verwaarlozen. Dan een onderzoek om de welbekende methode te vergelijken met een weinig bekende methode.

  Et voilá! De Farizeeërs!!!

 3. Koeno Gravemeijer: Leerlingen

  Koeno Gravemeijer: Leerlingen willen niets van een leraar leren. Ze willen alles zelf ontdekken.

   

  Het is de vraag of meer leerlingen voor een exacte studie zullen kiezen wanneer het onderwijs voor een groter deel zal bestaan uit het leren van definities en het oefenen van procedures. Nog los van het feit dat ze dan om een verkeerde reden exact zouden kiezen, spreekt dit leerlingen niet aan. Adolescenten hechten veel waarde aan activiteiten die passen bij hun zelfbeeld. Het nadoen van wat anderen bedacht hebben hoort daar niet bij.

  Bron: www.beteronderwijsnederland.nl/sites/beteronderwijsnederland.nl/files/repliekopmeer.pdf .

 4. Ik realiseerde mij onlangs

  Ik realiseerde mij onlangs dat de grootste creativiteit te vinden valt in de wereld van de techniek. Daar wordt voortdurend 'andersom' gedacht en is plaats voor nieuwe gedachten teneinde de techniek efficienter en verfijnder te maken en nieuwe wonderen uit te vinden. En juist op dat terrein is grondige basiskennis de belangrijkste voorwaarde. Het traditionele reken- en wiskundeonderwijs blijkt de grootste creatieve uitbarstingen op te leveren.

  Wat een waanidee van alpha's dat je met vrijblijvend, zelfontdekkend gefroebel de creativiteit zou stimuleren. Maar deze waan wordt overal vertolkt.

 5. Ik heb jaren voor de klas

  Ik heb jaren voor de klas gestaan en gewerkt met een RR-methode, dus heb ik meer recht van spreken dan mevrouw V.d. Heuvel-Panhuizen die erg gemakkelijk het etiket  'didactisch onkundig' plakt op de critici van het realistisch rekenen. Tevens heb ik percentielscore 99 gehaald met mijn klas (zonder enige uitsluiting van leerlingen) op het CITO onderdeel 'Getallen, bewerkingen, breuken, procenten en verhoudingen'.

  Mevrouw schermt in haar essay met goede rekenresultaten. Wij gebruikten naast de RR methode oefenboekjes met kale oefenstof. Dit bleek nodig omdat de oefenstof van de methode onvoldoende was. Met verbijstering zag je hoe je moest opschakelen naar een nieuwe moeilijkheid waar de eerdere basisstof nog lang niet was ingeslepen. Zo stapelde je lacune op lacune, mankement op mankement. Later heeft de methode dit gebrek erkend; toen adverteerde men met  'nu meer oefenstof'.

  Ander probleem: Het met elkaar zoeken naar oplossingen, creatief en het wiel zelf uitvindend, vereist een voortdurende interactie tusse leerlingen en leerkracht. Zo'n werkvorm is niet mogelijk als een leerkracht tijdens 1 rekenuur 4 of meer niveaus moet bedienen.

  Scholen hebben zelf diverse aanpassingen bedacht om alles werkbaar te houden en alleen daarom lukt het nog een beetje. Enig succes is zeker niet te danken aan de RR-methode.

Laat een reactie achter