De zoveelste: ruïneer een school en maak promotie

450x200_991665_92687783.jpg

Op het forum werden we opmerkzaam gemaakt op het artikel blinde vernieuwingsdrift op de website van de AOB

Steeds dezelfde ingredienten: een schoolbestuur, nu met meerdere openbare scholen in de regio Utrecht, gooit alle vernieuwingsremmen los onder aanvoering van een voor sommigen kennelijk inspirerend leider. Niets ontbreekt: een marketingbureau dat een kekke naam verzint (Wereldkidz), toezichthouders die slapen danwel meegesleept worden in de maalstroom en natuurlijk een goeroe die net voordat de ellende de riolen uit komt borrelen een promotie maakt tot voorzitter van het CvB van de openbare VO scholen van de stad Utrecht.

BON blijft vechten voor beter onderwijs, maar op de dag van ons symposium wordt opnieuw duidelijk dat de onderwijsproblemen in Nederland veel en veel dieper zitten dan een verkeerde didactiek of wat mislukte experimenten. Een deel van het onderwijs is in handen gekomen van al dan niet goedbedoelende idioten die dankzij een cultuur van snelle jongens en meisjes en bestuurlijke inteelt in staat zijn hun verwoestende werk voort te zetten. Het past ook in het dedain van een staatssecretaris die leraren verwijt hun lesjes af te draaien en de onthutsende vergelijkingen van de duurbetaalde consultants van de cbe-groep die leraren indeelt in de categorieën: fundamentalisten, gelovigen, beginners en overlevers. Nu ik dit artikel schrijf blijkt dat de cbe, kennelijk onder de kritiek onder andere op twitter, hun pamflet te hebben aangepast. Zij begrijpen nu dat hun dedain beter verborgen kan blijven. Dat zal dus niet lukken: internet vergeet niets.

 

Nu naar IVA Driebergen voor ons symposium.

De cbe groep heeft ook alles te maken met wereldkizs. Toevallig?

3 Reacties

 1. Gelukkig begint het zelfs de

  Gelukkig begint het zelfs de onderwijsinspectie op te vallen; 1/3e van de schoolleiders functioneert niet naar behoren. www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3625605/2014/03/31/Eenderde-schoolleiders-scoort-onvoldoende.dhtml

  Waar een ander met gezond verstand zou zeggen 'voor goed onderwijs heb je goede schoolleiders nodig' had de inspectie daar een compleet onderzoek voor nodig, maar nu staat het tenminste zwart op wit:

  www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/voor-beter-onderwijs-zijn-nog-betere-schoolleiders-nodig.html

   

  Wie de moeite neemt om dit document helemaal te lezen, zal ook tegenkomen dat de vooropleiding van schoolleiders zeer divers is en toch een substantieel aantal heeft geen lesbevoegdheid. Immers een koekjesfabriek besturen is hetzelfde als een leerfabriek met leerlingen. Sturen op input en output, een kind kan de was doen toch? 

 2. In de NRC een artikel over

  In de NRC een artikel over het faillisement van de Leonardo Stichting (onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen). Directeur Natasja Vranken gaat vrolijk verder met het bedrijf Educate2XL dat de merknaam Leonardo overgenomen heeft van de Leonardo Stichting (maar niet de schulden van de Leonardo Stichting).

 3. Het zijn “al dan niet

  Het zijn “al dan niet goedbedoelende idioten” is één manier om tegen het reilen en zeilen van de actoren in het onderwijs aan te kijken. Professor Heertje keek er anders tegen aan, hij sprak van een organisatie met maffiose kenmerken” en dat was misschien wel een voorzichtige manier om te zeggen dat de hoofdactoren van onderwijsland een maffiose organisatie runnen. En een maffiose organisatie wordt niet gerunt door goedbedoelende idioten maar door geslepen bedriegers. Als “goedbedoelende idioten” van het onderwijs zo’n puinhoop kunnen maken dan moeten er ook mensen zijn die dat laten gebeuren. Zou dat ook uit domheid zijn? Sommige “idioten” weten goed in het onderwijs rijk te worden en dat kon doordat de politici het onderwijs op afstand gezet hebben en financieel voeden met lompe sommen gelds. Waren die politici en kamerleden ook naïvelingen die dat lieten gebeuren omdat ze dachten dat gebrek aan toezicht alleen maar idealisten zou aanlokken die daarin vrijheid en een kans zouden zien om onbaatzuchtig ingrijpende verbeteringen tot stand te brengen?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.