http://nl.cbe-group.com/blog-het-kwade-spoor/

nl.cbe-group.com/blog-het-kwade-spoor/

Tja, het kwade spoor, associaties te over voor wie hier binnenkomt van PP's laatste inmiddels teruggetrokken blogs. Het onderwerp komt op 4 oktober vast ook aan de orde op het Make Shift Happen evenement (495 pp ex BTW, zie www.beteronderwijsnederland.nl/forum/make-shift-happen). 

PP is Pim Pollen van de CBEgroup. Zijn blog is in de google cash terug te vinden door te zoeken op: opgeschrikt CBEgroup (echt doen hoor, ook vanwege de tweede hit). Mij voert PP's kwade spoor vijf jaar terug naar:

www.cbe.nl/staffing/downloads/CBETimes.pdf  

Deze glossy staat er nog. Zien we daar op de voorpagina CBEgroup CEO Margareth de Wit de taart aansnijden? In de linker kolom wordt Beter Onderwijs Nederland genoemd, en op pagina 3 wordt BON (door PP himself?) al van repliek gediend:

"Wanneer echter docenten hun vak weer terugkrijgen, zich als een slak in hun huis terugtrekken, is door niemand te zien of zij al hun capaciteiten inzetten om alles uit de leerlingen te halen."

Spel uit dit blaadje van de feestvierders, die nu zo graag het lerarenregister in hun handen zouden krijgen en zich zelf naar eigen zeggen net op (weer) een nieuw pandje (in Hengelo) hebben getrakteerd. Dan wordt wel duidelijk waar CBEgroup de gevaren en de opportunities ziet. Pal naast het stuk over BON orakelt Sjoerd Slagter vanuit de Board Room en daarboven schatert Amarantis CvB voorzitter Bert Molenkamp ons toe. De CBEgroup biedt hem wat hij nodig heeft:

CBE group ondersteunt megalomane ROC-bestuurders

Amarantis bestaat sinds deze week niet meer. Niemand was aansprakelijk. Ja, CBEgroup adviseert ook over risico management. Vijf feestjaren later gaat het nu in PP's kwade spoor blog over BON, Blonde Greet en Noorse schutters. The morning after broedt PP in die blog al op zijn bruinhemden column nl.cbe-group.com/blog-pim-pollen-beter-onderwijs-in-nederland/

Zo gaat het met de CBEgroup richting BON weer een stapje verder dan wat we in de rekendiscussie tot nu toe over ons heen kregen (zie de reactie onder www.beteronderwijsnederland.nl/column/mieke-de-gecijferde). Bij PP en zijn club zijn de bedragen dan ook wat hoger vermoed ik, gezien de bijdrage hieronder van jl.  Als de cijfers in jl's bronnen kloppen gaat het ook om fors persoonlijk gewin. Dat laatste hebben we onze vrienden op het FI nooit echt hoeven verwijten.

De maatschappelijk aangerichte schade is in beide gevallen niet meer te overzien, terwijl de noodkreten bepaald niet van gisteren zijn: www.beteronderwijsnederland.nl/node/767 (klik ook door naar www.beteronderwijsnederland.nl/node/720).  

Kom op OC&W, doe hier wat mee. Lees eens wat Couzijn hieronder schrijft, en wat wiskundejuf elders op het BON forum heeft aangekaart over APS (zie ook www.beteronderwijsnederland.nl/forum/slim-bezig-aps-exact-en-fi en www.beteronderwijsnederland.nl/forum/make-shift-happen) en de pedagogische centra. Waar zijn alle extra gelden gebleven? En wat had CBEgroup te zoeken bij de startbijeenkomst van de onderwijscooperatie in het mediapark vorig jaar?

Kiezers, op 12 september is het woord aan u:

De partijen (wie volgt na PvdA en PVV?) en de 10 punten van BON

Meer over cgo en CBE hier: www.beteronderwijsnederland.nl/node/7786 

Zoals gezegd, op de site van de CBEgroup zijn de blogs waarin BON wordt neergezet als de nieuwe nazi's weg. Of las ik dat verkeerd? Wie heeft ze nog in de cache? PP bakt ze nog steeds bruin: 

nl.cbe-group.com/geen-bruinhemden-bij-bon/

En die is ook al weer weg. En weer terug, de webbeheerder volgt kennelijk een cursus verandermanagement bij PP.  Welke onderwijsprofessionals bedoelt PP eigenlijk? CBE: connecting, developing, accelerating. De redactie van BON heeft het over een gevaarlijke club. Dat is bepaald niet vanwege PP's uitbarsting, integendeel:

CBE-group over BON: Bruinhemden

Oja, PP heeft inmiddels, al of niet namens zijn CBEgroep, ook per e-mail gereageerd, een beetje wild:

www.trendmatcher.nl/p/pimpollen.html

Meldpunt klachten over lonesomejoe

Indirect kwam PP's groepje ook aan de orde op

www.skepsis.nl/congres2012.html

Bekijk de presentatie van Huub Philippens en wees gewaarschuwd:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/huub-philippens-en-joost-hulshof-op-skepsis-congres

 

 

20 Reacties

 1. Zorgelijk

  Zorgelijk dat iemand als Pim Pollen, die onder het mom van het eigen verheven fatsoen BON in het rijtje Nazi's,  Anders Breivik en Geert Wilders plaatst, uberhaupt bij het onderwijs betrokken mag zijn. Hoeveel onderwijsgeld gaat er eigenlijk naar zijn club?

  • Wat er allemaal uit de OCW

   Wat er allemaal uit de OCW-portemonnee langs welke weg dan ook op de CBE-rekening courant terechtkomt, weet ik niet. Maar de 19 miljard die de Nederlandse belastingbetaler sinds 1997 *extra* uitgeeft aan onderwijs, moeten toch ergens terechtkomen. Een instelling als het CBE pikt vast een graantje mee.

   Zo mag een schoolleider of middenmanager er voor 2500 euro drie dagen vrijblijvend komen workshoppen over 'presteren in havo/vwo'. De koopjesjagers kunnen een dagje komen luisteren op het 'Internationaal Onderwijscongres' in de Berlagebeurs voor 500 euro. Wie meer te besteden heeft, neemt twee dagen deel aan de "Executive Room VO" of de 'Board Room PO', waarvoor het CBE de prijsstelling liever niet publiek maakt.

   Niet lang geleden moest ik als leraar van een 170 euro kostende tweedaagse conferentie de helft uit eigen zak betalen, want 'investeren in mezelf'. 

   Publieke verantwoording van scholingsgeld is ook prima geregeld. Op www.schoolvo.nl kan een schoolleider aangeven welk bedrag er in een jaar in totaal is uitgegeven aan 'scholing'. Bijvoorbeeld 20.000 euro. Dat deelt men dan door het aantal fte aan 'fulltime medewerkers' en voilá: de 'gemiddelde medewerker' staat dan voor bv. 800 euro op de rol. In welke mate dat geld naar leraren gaat of naar management, is niet te zien. Handig.

   Ook de lumpsum die schoolbesturen ontvangen, is ruimschoots verdubbeld tussen 1997 en 2010. Daardoor ook de kosten per leerling. Zie: 

   statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80393ned&D1=3,52&D2=a&D3=a&HDR=G2&STB=T,G1&VW=T

   Waar blijft al dat geld toch? Het werd nauwelijks besteed aan klassenverkleining, en ook niet aan lerarensalarissen. Het gaat om een *extra* bedrag – dus bovenop het geld dat we in 1997 voor onderwijs uittrokken – ter grootte van de *volledige* bezuinigingen van het kabinet Rutte. Op wiens bankrekeningen belandt al dat geld dan? En wat doen ze daarvoor, behalve zich onmatig bemoeien met de 'echte professionals' bij wie dat geld niet terechtkomt?

   • Liever modus of mediaan

    Ik geraakte in een discussie met een schoolleider over de manier waarop de besturen op Schoolvo.nl verantwoording afleggen over het bestede nascholingsgeld. Pardon, professionaliseringsgeld. Ik stelde dat de huidige manier tot op zekere hoogte misleidend is, omdat die geen inzicht biedt in de – wellicht grote – verschillen in bestedingen tussen personen en tussen onderwijs- en niet-onderwijsfuncties. Daarom stelde ik voor in plaats van (of naast) het gemiddelde de modus of mediaan te vermelden. Bij grote en systematische verschillen tussen personen zijn dat betere centrummaten dan het gemiddelde. 

     

    De reactie was dat 'de mensen dat niet begrijpen'. Een gemiddelde, dat snapt iedereen – ook al is er geen mens op school die met dat gemiddelde overeenkomt. Maar de modus, oftewel 'meest voorkomende', dat zou voor mensen onbegrijpelijk zijn – in weerwil van het algemene 'modale salaris'.

     

    Wat denkt u er van?

     

    • Statistiek voor schoolleiders

     Statistiek voor schoolleiders is een duidelijke casus voor professionaliseringsgeld.

     Ik verbaas me ook over de bombarie die er nu bij het doorrekenen van de verkiezingsprogramma's door het CPB (gecorrigeerd naar aanleiding van Mark's opmerking hieronder.) wordt gemaakt. Zonder blikken en blozen maar liefst tot 2040. En schaamteloos hangen de partijen daar hun eigen voortreffelijkheid aan op. Ook onze politici hebben kennelijk geen benul van statistiek.

     Ik vind dat alle "gemiddelden", ook die van het CBS, nietszeggend zijn zonder een maat voor de spreiding. Het is onbegrijpelijk dat iemand een economische voorspelling over een periode van 30 jaar serieus neemt als de ceteris paribus conditie in die periode met grote zekerheid onjuist is.  

     Het onderwijs draagt hier een belangrijk deel van de schuld.

      

     • Het is het CPB (Centraal

      Het is het CPB (Centraal PlanBureau) en niet het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) dat het doorrekenen van de verkiezingsprogramma's doet. Pek en veren voor het Bureau dat het verdient…..

       

      Het zijn niet alleen de politieke partijen die veel te veel aandacht besteden aan de CPB cijfers, het is ook het CPB zelf dat dit veel te serieus neemt. Daarmee is het CPB zelf niet serieus te nemen. Het CPB lijkt niet te (willen) beseffen dat de uitgerekende verschillen tussen de partijen in het niet vallen bij de onzekerheden in hun model.

  • Zoveel: € 5.574.642,– tussen 2001 en 2003

   Bron: www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGsQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.lofnet.nl%2Fdownload%2FWie%2520heeft%2520hier%2520de%2520leiding.doc&ei=hEsdULnpKaGa1AWtyIGICw&usg=AFQjCNGo40uAPOvZ_zPAKS9adUnbkbpBfw

    

   Tussen juni 2001 en december 2003 incasseerde CBE-consultants  € 5.574.642,– voor advieswerk.

   Pollen hierover: "Ik bestrijd dat ik duur ben".

    

   Bron: www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/archief/article/detail/849720/2007/11/24/Daar-gaat-ons-geld.dhtml

    

   In de jaren tussen 2001 en 2003 verdiende Pollen € 5,5 miljoen voor zijn werk als adviseur op het departement van OC&W. Hij had de secretaris generaal Buins Slot aan een touwtje en hij werd smalend de schaduw-secretaris generaal genoemd. 

   • Gemiddeld werd voor een

    Gemiddeld werd voor een advies 173 euro per uur gevraagd.

    Ook hier is sprake van een graaicultuur.

    En dan maar de morele joker blijven spelen; het is triest.

 2. De club is helemaal van “het

  De club is helemaal van "het ontwikkelen van een voorzieningengeheel waarin leerlingen ruimte en mogelijkheden krijgen hun (leer) loopbaan te realiseren vanuit zelforientatie en persoonlijkheidsvorming."

  Het nieuwe leren dus.

  En, incasseren maar, zoals blijkt uit de reactie hierboven van jl.

  De gewone onderwijzer die zijn best doet de leerlingen echte kennis bij te brengen ontvangt veel minder.

  Wie holpraat weet te produceren in de vorm van 'adviezen', zit er van overheidswege kennelijk zeer warmpjes bij. Deugt dat wel?

  Waarom wil zo'n club besturen verdedigen tegen BON? Omdat die besturen hen zo royaal betalen?

 3. De Sprinkhanenplaag

  Ik herinner mij een schooldirecteur die dingen tegen mij zei die ik niet begreep op een wijze dat je je beschaamd zou voelen  als je hem zou vragen om zijn beweringen te verduidelijken. Ik denk nu dat hij bewust of onbewust bezig was om mij en anderen een gevoel van onzekerheid te geven waardoor wij ons niet tegen hem zouden durven te keren. Verfijnde intimidatie dus. Wat Pim Pollen schrijft brengt deze man in mijn herinnering terug maar Pollen gaat eerder met grof onnauwkeurig geschut te werk dan met chirurchische verfijning. Misschien lijkt hij meer op een andere mij bekende schooldirecteur die een beeldspraak over de basisvorming en de voortreffelijkheid ervan zo ver doorvoerde dat ik niet meer wist hoe ik kritiek op zijn opvattingen zou kunnen uiten. Om kritiek te kunnen uiten moet je weten wat wat is. En dat is ook bij Pollen het geval. Hij is een sprinkhaan die van de hak op de tak springt en zoals uit dit BLOG blijkt een echte leegvraat zoals het een sprinkhaan betaamt.

  Seger Weehuizen

 4. Umwertung aller Wörter

  Ik heb er zelf lang over gedaan om tot de overtuiging te komen dat veel mensen zich voor onderwijshervormingen hebben ingezet om daar financieel van te kunnen profiteren of om macht te kunnen uitoefenen. Die botte omdraaiing van de waarheid die Pollen uitvoert ontneemt mij geheel de lust om sommigen onderwijshervormers het voordeel van de twijfel te gunnen. En wat een schaamteloze vergelijkingen! Ik zou het eerder een scheldpartij willen noemen. Brr!

  Dat managers en bestuurders al snel  gecriminaliseerd en publiekelijk verdacht worden gemaakt, komt omdat ze er niets van gebakken hebben en er toch een leuk spaar”centje” aan over gehouden hebben. En ook omdat we weten dat als ze zeggen de professionaliteit van de leraar te willen vergroten ze dociliteit bedoelen. De docenten moeten leerlingen het gebruik en de kracht van taal leren en zelf leggen zij zich er op toe om door de inhoud van de woorden te veranderen de taal haar kracht te ontnemen. Leraren zijn deze kat- en muis-spelletje moe.

  Seger Weehuizen.

  • F-side

   Wat zei Knobel ook al weer over Ajax? Groetjes aan de F-side Seger.

   Haal deze bijdrage maar weg. Was bedoeld als grapje naar Seger. Niet voor een cursus Japans en Grieks.

   • 盧保zei dat Ἀιαξ te gronde ging

    盧保zei dat Ἀιαξ te gronde ging aan drank en vrouwen

    Als Pollen zou moeten erkennen dat je beter onderwijs krijgt als je teruggaat naar het verleden zal hij ook moeten erkennen dat hij en de zijnen de Arena-vak-F-holigans zijn die het onderwijs gedemoleerd hebben. Niet de Hooligans van de BON. Niet leuk voor eerstgenoemden om dat te erkennen. Maar de onderwijsverbeterhooligans zijn wel slimmer dan de voetbalhooligens want zij hebben ook nog  de Nederlandse OCW-kas half leeggeplunderd en ze zullen de buit wel mogen houden.  Zijn ze behalve inhaliger ook slimmer dan wij BONners en aanhang?

    We moeten nog een beetje wachten. Al loopt de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel. Ook zonder drank en vrouwen.

    ………………………………………………………………..

    Een reden die het aanslaan van een grap kan verhinderen is het ontbreken van een referentie-omgeving.Als de aangesproken partij niet weet weet wie Knobel is en wat hij gedaan heeft en F-side niet koppelt aan een randaliergruppe maar aan de West-side story geeft de aansprekende partij eerder een raadsel op dan dat zij een grap vertelt.

    • Slim of niet

     Je snijdt een belangrijk punt aan Seger. Zijn de onderwijsvernieuwers slimmer dan BON omdat zij de OCW kas leegslurpen?

     Ik vrees dat de inhaligheid of de slimheid van de vernieuwers het probleem niet is. Inhaligen zijn overal en sommigen zijn ook slim en dan is er ook nog een groep die dat combineert met een beperkt ontwikkeld geweten. Denk aan piramidespelers, sommige bankdirecteuren en helaas ook aan sommige onderwijsbestuurders/vernieuwers. Het is zaak om de maatschappij zo te organiseren excessen en rampen worden voorkomen. Ik kan concluderen dat dat met betrekking tot de financiele wereld mislukt is. Helaas is dat voor het onderwijs niet veel anders. Door terugtrekking van de overheid zonder adequate randvoorwaarden te implementeren is de zaak ontspoord. 

     BON kan weinig anders dan de maatschappij en dus ook de politiek oproepen om het onderwijs bestuurlijk weer zo in te richten dat dergelijke excessen niet meer mogelijk zijn. Dat is dan, naast de inhoudelijke kritiek op het onderwijs, precies wat we doen.

 5. Overigens hoeft het verwijt

  Overigens hoeft het verwijt van 'bruinhemden' ons niet te verbazen. De progressieve beweging duidde altijd al alles wat riekte naar 'ijver', 'gezag', 'discipline' en 'prestatie', als "fascistisch". En met 'fascistisch' verwees men vooral naar WO2.

  Ik denk te mogen beweren dat de heren als Lenssen en Pollen zeker niet tot de rechtse vleugel gerekend hoeven te worden, maar dat zij zich beschouwen als progressief. Het progressivisme is ons altijd voorgesteld als moreel verhevener (hoewel men aan die kant veel geweld, onder het motto bevrijdingsbeweging, heeft gesteund en aanbevolen).

  Eigenlijk zien we hier een reflex die al minstens 40 jaar gangbaar is.

  Die WO2 is nog altijd betrokken bij ons denken anno 2012, ook bij mij. Zo heb ik een sterk verlangen niet de onwetende te zijn, als de onderdanen en ambtenaren onder de nazi's of het communisme, en wil daarom weten van welke beweging en welk gedachtengoed ik onderdeel dreig te worden, zeker in het onderwijs.

 6. Deze CBE-group pleit ook al

  Deze CBE-group pleit ook al voor onderwijs dat de kinderen voorbereidt op de eisen van de 21-ste eeuw. Wel jammer dat de concrete invullingen voor het leerplan achterwege blijven.

  Twintig jaar geleden kon niemand vermoeden welke enorme ontwikkelingen internet en de mobiele telefoons zouden doormaken. Dus kon ook niemand het onderwijs daar op voorbereiden. Intussen kennen we de ontwikkelingen, en wat blijkt? De niet-daartoe-opgeleide-mens blijkt vaardig met internet en de mobiele telefoon te kunnen omgaan. Oorzaak? Natuurlijk de enorme gebruiksvriendelijkheid die in de apparaten is ingebouwd. Zelfs de peuter heeft aangepaste computers tot zijn/haar beschikking en weet al raad met de knoppen en de draaibollen.

  Achteraf bezien was het dus weinig zinvol geweest het onderwijs voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Ik deed nog wel eens aan computerlessen, maar moest constateren dat deze lessen vooral tijdverspilling waren en al snel achterhaald waren door de makers van de software.

  Momenteel zitten we in precies dezelfde situatie: de toekomst kennen we niet. Als mensen pretenderen te weten wat de speciale eisen van de 21-ste eeuw zullen zijn, zullen zij zeer concreet moeten worden.

  Helaas worden zij dat niet.

  Intussen is wel duidelijk dat de spellingsprogramma's van de computer niets begrijpen van de werkwoordspelling. Hieruit concludeer ik dat het aanleren van de werkwoordspelling nog steeds van groot belang is. Uit dit grote belang, volgen andere belangen:

  – kinderen moeten weten wat werkwoorden zijn.

  – kinderen moeten de persoonsvorm (als bepalend voor de verbuiging) kunnen herkennen.

  – kinderen moeten heel goed de regels voor de open en gesloten lettergrepen kennen; die bestaan immers ook binnen de werkwoordspelling.

  – kinderen moeten de d-of-t-regel goed beheersen, want ook die is belangrijk binnen de werkwoordspelling.

  – kinderen moeten de regels kennen van de harde en zachte medeklinkers (s/z, v/f).

  – kinderen moeten de regel over de stomme 'e' kennen.

  – kinderen moeten in staat zijn woorden in de juiste lettergrepen te verdelen, want ook dat is bij de werkwoordspelling belangrijk.

   

  Zo zien we dus hoe vereiste leerstof gaat ontstaan vanuit het simpele beginsel dat leerlingen de werkwoorden correct moeten kunnen schrijven.

  Als het om zaakvakken gaat: idem Willen we dat kinderen weten wie Napoleon was, volgen daaruit direct allerlei andere feiten die de kinderen moeten weten, willen zij begrijpen wie Napoleon was.

  .Hetzelfde geldt ook voor vakken als schrijven en rekenen. Uit een simpele eis volgen vanzelf de andere eisen.

   

  Goupen alsdat CBE horen we zelden overgaan tot zulke concrete invullingen.

   

   

   

  • Wijze woorden Moby

   Als de wereld snel verandert dan kun je proberen naast de adhd leerlingen ook adhd onderwijs voor elkaar te krijgen, zelfs op hoger onderwijsniveau, waar de studenten in tijd dicht tegen hun beroepspraktijk aanzitten, is iedere poging die adhd praktijk voor iedere student en voor elke studierichting te volgen op voorhand verloren. Het lijkt dan een zinvolle keuze om je bij het onderwijs te richten op die zaken die niet zo snel veranderen. Talen, rekenen, natuur- en scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, gym ….kunstonderwijs eventueel en/of muziek. Dat lijkt toch verrassend veel op het gebruikelijke lijstje schoolvakken, allemaal "duurzaam" en bijna allemaal duurzaam gekoppeld aan een duurzaam academisch domein.  

   • Inderdaad, een pleidooi voor

    Inderdaad, een pleidooi voor duurzame kennis. Er is kennis die gewoon overeind blijft, ondanks talloze technische veranderingen. Zo heeft men een geschiedeniscanon samen kunnen stellen: kennis die onveranderd als nuttig voor het begrijpen van de hoofdzaken van de geschiedenis moet worden beschouwd.

    Maar ook vaardigheden als lezen, schrijven, taal en rekenen blijken duurzaam: ze zijn nog steeds van belang als basisvaardigheden.

    BON pleit voor duurzaam onderwijs.

    Als vernieuwlers pleiten voor duurzaam onderwijs, schijnen zij echter iets heel anders te bedoelen. Maar wat??

 7. Bepaald geen komkommertijd

  Bepaald geen komkommertijd hier. Schrijft u door, BON'ers. Ík lees het in ieder geval.

 8. Nu ik van vakantie

  Nu ik van vakantie teruggekeerd ben, vond ik de tijd om de discussies hierboven te volgen.

  Wat bleef haken was de opmerking van PP dat BON de "onderwijsprofessionals" zou aanpakken. Lonesomejoe citeerde die frase.

  Onderwijsprofessionals? Het is wel aanmatigend om zich zo te noemen. De enige onderwijsprofessionals die ik ken zijn leraren die les geven. Maar ik heb natuurlijk maar een beperkt netwerk. 

  In elk geval weten we nu met welke arrogantie de adviseurs, de veranderingsmanagers proberen door te dringen in het onderwijs.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.