Commissie Onderwijs Platform Wiskunde Nederland

Misschien wordt het morgen beter en ooit nog eens goed.

Het oprichtingsbestuur van Platform Wiskunde Nederland heeft het Nederlandse wiskundeonderwijs opgezadeld met een Commissie Onderwijs waarin de realistische rekenkerk tot op de dag vandaag haar invloed kan handhaven:

www.platformwiskunde.nl/onderwijs.htm

Deze PWN-commissie adviseert middelbare scholen om rekencoordinatoren aan te stellen: 

www.beteronderwijsnederland.nl/content/rekencoordinatoren-voor-het-realistisch-rekenonderwijs

Verder op het pad naar gecijferdheid voor iedereen en realistisch rekenen bij alle vakken. Geen breuken maar verhoudingstabellen in de scheikundeles:

Rekenbewust vakonderwijs op de studiedag van de NVvW

Gecijferdheid heeft niets met rekenen, wiskunde of wat dan ook te maken:

Hoogland en gecijferdheid

Gecijferdheid wordt echter gepresenteerd als een wetenschap waarin de getallentheorie een belangrijk deelgebied is, net als getaltheorie in de wiskunde:

Weer een podium voor APS, gecijferdheid en pseudowetenschap

Gecijferdheid?

Kwakzalverij:

Met dit dedain voor de leraar wordt de rode loper uitgelegd voor kwakzalvers

 

Gaat het nieuwe PWN-bestuur orde op zaken stellen? Ter overweging:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/transfer-en-transitie

Wie zaten er bijvoorbeeld in de NVvW commissie die negatief adviseerde over het rapport van de Commissie Van de Craats en de voorkeur geeft aan de rekenmachinetoetswijzer die Henk van der Kooij’s commissie onder voorzitterschap van Victor Schmidt in elkaar draaide? APS en de andere pedagogische centra staan klaar om dit alles te gelde te maken. De wiskunde e-brief staat wekelijks vol met protesten tegen deze waanzin. Wat heet, op 28 april zelfs een oproep tot bombardementen.

Bedankt PWN-commissie Onderwijs en APS!
Bedankt bestuur van de NVvW en FI!

www.beteronderwijsnederland.nl/content/verplichte-rekenmachinetoetsen

2 Reacties

  1. Maar op de website van deze

    Maar op de website van deze commissie kun je wel hun "Concrete plannen voor 2011/2012" lezen. De andere commissies van PWN hebben overigens ook concrete plannen voor het verleden.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.