trekkingsrecht

Graag zou ik van collega’s uit het voorgezet onderwijs willen horen wat zij vinden van het trekkingsrecht en hoe een en ander op hun school geregeld wordt.

– Heeft uw schoolleiding bij u geinformeerd of u gebruik wilt maken van het trekkingsrecht ? Het schijnt zo te zijn dat de VO-raad aan alle scholen formulieren heeft toegezonden die personeelsleden kunnen invullen. Daarop kunnen zij hun wensen kenbaar maken.

– Volgens de vakbonden moet u, indien uw schoolleiding niets laat weten, zelf voor 15 maart bij uw schoolleiding kenbaar maken dat u er gebruik van zou willen maken. U hoeft dan nog niet te vermelden op welke wijze. Indien u het niet voor deze datum kenbaar maakt, schijnt u er geen gebruik meer van te mogen maken.

Aangezien ik zelf slecht op de hoogte was van het bovenstaande en ik door een attente collega wakker geschud ben, zet ik dit op de site van BON. Het zou zo kunnen zijn dat uw schoolleiding niet zo’n zin heeft in deze klus, maar er zijn mensen gaan staken om iets te veranderen aan de werkdruk. Misschien is het een klein begin.

24 Reacties

 1. Graag uitleg!
  Beste Voltaire,

  Voor mij, en ik verslind onderwijsberichten, is de term trekkingsrecht in deze context totaal onbekend.
  Zou u wat uitleg kunnen geven?

 2. trekkingsrecht
  – wij zijn inderdaad geïnformeerd door onze werkgever
  – met wel iets om over na te denken: realiseer je de consequenties als docenten massaal gebruik maken van de mogelijkheid de uren te laten uitbetalen. Waar blijf je dan nog met het gemopper over werkdruk/te weinig voorbereidingstijd etc.? (let wel: ik geef hier geen oordeel; iedereen is vrij om te doen wat hij/zij wil. Maar er gaat wel degelijk een ‘signaalwerking’ van uit …)
  – via m’n vakbond heb ik ook de datum van 15 maart als deadline doorgekregen. Mijn werkgever wil ‘eind maart’ e.e.a. rond hebben. Ik weet niet of ik er nu op moet vertrouwen dat ‘t goed komt? Nou ja, de personeelsraad was ruim vertegenwoordigd tijdens de vergadering ….

 3. Trekkingsrechten
  In de nieuwe CAO VO zijn twee trekkingsrechten beschreven.
  Het eerste en meest bekende is een trekkingsrecht van 24 uur om de werkdruk te verminderen. Elke docent kan zelf beslissen wat hij er mee doet.
  Bij ons op school krijgt iedereen een overzicht van taken en het aantal uren dat daarvoor staat. Een volledige baan komt op 1659 uur. Op het overzicht van volgend jaar komt een post trekkingsrecht werkdruk van 24 uur. Die kun je opnemen en dan vervallen er automatisch 24 uur aan andere taken. Ook kun je het niet opnemen. Dan wordt het uitbetaald, maar dan geef je impliciet aan dat het met de werkdruk wel mee valt. Verder is er nog de mogelijkheid om helemaal afstand van je trekkingsrecht te doen en de uren te geven aan de schoolleiding, zodat die daar een goede bestemming aan kan geven (staat er echt). Let wel even op dat andere posten niet stiekem verminderd worden met 24 uur of meer.
  Het tweede trekkingsrecht gaat over scholing. Elke docent kan naar eigen inzicht een budget van € 250,- inzetten voor scholing (los van scholing in opdracht van/ op verzoek van de schoolleiding). Dit bedrag geldt voor 2008/2009. Volgend jaar wordt het bedrag € 500,-. Als je het dit jaar niet gebruikt kun je het volgend jaar erbij optellen.
  De brieven van de VO-raad beschrijven dit ook wel, maar als je niet goed leest, lijkt het of de schoolleiding kan beslissen wat je met je trekkingsrechten gaat doen.
  Klaas Wilms

  • Taken
   Maar uhhhh welke taken vervallen dan? En wie gaat die taken dan uitvoeren?

   Het lijkt mij een compleet onzinnig iets….

   • Welke taken vervallen?
    De taken die vervallen kunnen alle mogelijke les-, lesgebonden en niet lesgebonden taken zijn. Er worden nieuwe mensen aangesteld, die die taken gaan uitvoeren.
    De PMR moet er op toezien dat dat inderdaad gebeurt, want het geld voor werkdrukvermindering mag niet aan iets anders besteed worden.

    Zo onzinnig is het niet. Nog een keer 24 uur erbij en je hebt 1 les per week minder.
    Klaas Wilms

    • Maar hoe doe je dat???
     Het onderwijs heeft al last van mini-banen (0.21345663552 FTE frans iemand?), hoe ga je in godsnaam mensen vinden om de overgebleven taken die ontstaan door dit trekkingsrecht over te nemen: iemand aannemen voor een lesje Duits op maandag, een lesje wiskunde de dinsdag de week daarop, de planten watergeven de volgende woensdag en een toets kopieren op donderdag?

     • @mark79 – Maar hoe doe je dat?
      Als iedereen gekozen heeft, is duidelijk hoeveel extra formatie er moet komen. Ga dan taken clusteren. Er moet voor bv 36 lessen extra formatie komen. Bijna altijd kun je zo schuiven met de lessen dat de vacature bij een beperkt aantal vakken komt. Daar adverteer je mee. Is er toch een klein restje, dan draait iemand wel overuren. Voor andere taken hetzelfde.
      Klaas Wilms

     • Ik zie het niet
      Sorry, maar ik zie nog steeds niet dat dit kan werken. Werkdrukverlaging zou zijn: een klas minder lesgeven (dus als je nu 3 uur wiskunde geeft aan de klassen HAVO 1-5 en VWO 1-3 bijvoorbeeld VWO 3 aan iemand anders overdragen). Maar dat kost heel veel meer dan 24 uur per jaar. Iets anders is een organisatorische nachtmerrie en daar zal dus niets van terecht komen.

     • @mark79 – Ik zie het niet
      3 lesuren per week minder komt neer op ca 130 – 160 uur per jaar minder. Heel wat meer dan 24 uur. Daar is echt geen ruimte voor.
      Organisatorisch is het relatief eenvoudig te regelen. Bij ons zijn er zo goed als geen klachten over de uitvoering van het taakbeleid. Voor iedereen duidelijk. Dat die 24 uur er volgend jaar afgaan is voor iedereen herkenbaar.
      Een heel andere vraag is of je als docent wel zoveel andere dan lestaken moet hebben, dat er een heel beleid op moet worden gezet. Door de lumpsum is er een wildgroei aan taken gekomen. Veel taken die goed en nuttig zijn en een flink aantal die niet zo nuttig zijn. Tussen al het goede en nuttige zitten ook veel taken die thuishoren bij politie en jeugdzorg en andere instanties. De lumpsum maakte het mogelijk om geld aan de onderwijstaak te onttrekken en over te hevelen naar goede en nuttige taken. Dat werden zoveel taken dat je er wel een duidelijk beleid op moet zetten.
      Terug naar de kerntaak van een school. Lesgeven door goed opgeleide docenten die voldoende tijd hebben om hun lessen voor te bereiden. Dan is er nauwelijks taakbeleid nodig.
      Klaas Wilms

  • maximale lessentaak
   Bij ons woedt momenteel, naar aanleiding van de voorstellen van de directie aangaande het trekkingsrecht, een discussie over de maximale lessentaak van 750 klokuren. Naar ons idee zaten we daar tot nu toe boven en is het zinvol dat eerst recht te trekken (ha!) alvorens met het trekkingsrecht aan de slag te gaan.

   Twee vragen:
   – valt een ingeroosterd invaluur onder ‘lestaak’, ook als dat hooguit 50% van de keren wordt ingevuld?
   – waar valt surveillance in toetsweken onder? (je zou denken: “niet onder lestaken”, maar de ‘begeleid studeren’-uren in die toetsweken vallen voor de leerlingen/1040-norm wel onder onderwijstijd, vandaar dat wij twijfelen)

   • @classica – maximale lessentaak
    Een grijs gebied.
    Een invaluur waar je alleen toezicht hoeft te houden (ophokuur), valt niet onder de lessentaak. Invaluren waarin je kennis overdraagt vallen er wel onder, dus dan met opslagfactor.
    Surveillance in toetsweken kun je over twisten. Als het niet onder lessentaak valt, moet de opslagfactor voor de lessen wel omhoog. Immers je moet die toetsen wel opstellen en nakijken. Een repetitie onder een gewone les valt ook onder lessentaak. Het is dan logisch om ook deze surveillance daar onder te laten vallen.
    Los van je twee vragen, ben ik het niet met je eens dat eerst de maximale lessentaak recht getrokken moet worden, voordat je met het trekkingsrecht kunt beginnen. Of je bovengenoemde zaken nu al of niet onder lessentaak laat vallen, maakt voor het trekkingsrecht niet uit. Als je ze wel onder de lessentaak laat vallen, krijg je wat minder lessen en wat meer andere taken. Anders wat meer lessen en wat minder andere taken. In totaal kom je in beide gevallen uit op 1659 uur.
    Het trekkingsrecht van 24 uur vermindert het totaal aan taken: les- en niet lestaken.
    Klaas Wilms

    • eerst rechttrekken
     ‘Eerst rechttrekken’ willen we graag omdat de schoolleiding nu als optie geeft 24,5 uur les te geven, terwijl wij liever 24 uur zouden zien.

     Het trekkingsrecht toepassen op de niet-lestaken is over het algemeen zinloos, omdat de taakuren een eindeloos oprek- en inkrimpbaar iets zijn gebleken. Wil je dus werkelijk werkdrukverlaging, dan zal die in de lestaak moeten zitten. Lukt ook dat niet, dan rest slechts uitbetalen.

  • trekkingsrecht
   Hallo,Tot vandaag (7 maart) nog niets gehoord van mijn directie m.b.t. het trekkingsrecht. Zijn er meerdere docenten die officieel nog van niets weten? Ik werk op een OMO school, heeft dat er iets mee te maken? Er komt namelijk nog een aparte OMO cao. Ik zal maandag even aan de directie vragen hoe het zit. Doet u dat ook? Wie kan nu al iets zinnigs zeggen? Wat zijn de gevolgen als er niets gebeurt voor 15 maart? Wat is de taak van de MR in dit geval? Graag reacties!!

 4. uitbetalen
  Bij ons gaat massaal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van uitbetalen. Niet omdat de werkdruk niet als hoog wordt ervaren, maar omdat men die 24 uur ervaart als veel te weinig om een verschil te kunnen maken, en omdat men vreest dat je er in de praktijk, door allerlei geschuif met posten, toch niets van terugziet. Van een bedragje op je bankrekening zie je in elk geval nog wel iets terug.

  Ik ben het er niet mee eens dat een keuze voor uitbetalen inhoudt dat je ‘dus’ het signaal afgeeft dat het met de werkdruk wel meevalt. Bepaalde partijen zullen het graag zo willen uitleggen, maar dat is onterecht.

  • @ classica – uitbetalen
   Schuiven met posten kan de schoolleiding ook – en net zo goed – doen als je het bedrag laat uitbetalen. Laat de PMR daar goed op letten. Niet toestaan. De tweederde bepaling geldt nog.
   Ik ben het met je eens dat een keuze voor uitbetalen niet betekent dat het met de werkdruk wel meevalt. De VO-raad zal het wel zo uitleggen en ik verwacht dat de media die uitleg zullen overnemen.
   Klaas Wilms

  • Tja….
   Trekkingsrecht niet verzilveren
   Het is van groot belang dat verlaging van de werkdruk en lessentaak ook voor de komende cao’s hoge prioriteit krijgt. Dat kan alleen als in aanloop naar het onderzoek van 2010 leraren het trekkingsrecht massaal inzetten om de lessentaak te verminderen en deze uren toe te voegen aan de opslagfactor. De AOb adviseert dringend om het trekkingsrecht niet te verzilveren. Als dit op grote schaal gaat gebeuren dan is er weinig kans op verder werkdrukverlaging in volgende cao’s.

   *Lees verder…* (Trekkingsrecht)

   Tja, wat moet je dan nog zeggen ?

   • Toch maar verzilveren…
    Bij iedere taak die je inlevert, komen er meestal twee nieuwe voor terug.

   • voltaire
    Hallo allemaal,
    Het trekkingsrecht houdt iedereen nogal bezig. Ik ben lid van van de A.O.B. en ik ben gaan staken toen daar toe opgeroepen werden. Het was toen tijd om een vuist te maken en we waren zoals altijd niet goed vertegenwoordigd.
    De Vo-raad was niet onder de indruk van de stakingsbereidheid. Ik zag op tv allerlei docenten aan het woord, met allerlei nobele argumenten waarom ze niet in de Veemarkthallen waren. Ik was er niet van onder de indruk; ik ga ook niet voor mijn plezier in een niet zo welriekende veermarkthal staan, toch? Kortom, zullen we volgende keer wel met z’n allen gaan?
    Nu vraagt de A.O.B. het trekkingsrecht niet te verzilveren. Ik begrijp dit principe, maar ik ben niet onder de indruk van een werkdrukverlaging van 24 uur op jaarbasis.
    Het taakbeleid van individuele scholen verschilt enorm; 24 uur is dus een relatief begrip. Mijn school geeft nauwelijks uren voor taken. Hoe krijg je een eerlijk taakbeleid voor alle scholen?
    En Adios, meent u, dat we dit keer wel massaal het trekkingsrecht in zullen zetten zoals de A.O.B. dat zou willen zien. Voltaire is een beetje sceptisch geworden en is toch doorgaans een optimistisch mens…….

     • de druppel
      Ola Adios,

      Beveelt u ons dit boek aan? Wellicht kunnen wij het tweede hands exemplaar à 12, 50 bij Bol.com van ons trekkingsrecht kopen! Misschien houden we dan zelfs nog iets over van ons geld. Goed idee?
      Ik vind het jammer dat Donald Duck nog geen antwoord op zijn vraag heeft gekregen. (zie enkele berichten hierboven) Ik kan Donald het antwoord niet geven…….Ik zou het niet weten? Zijn Omo personeelsleden zo slecht vertegenwoordigd bij de BON-discussies? Omo-personeelsleden, laat eens van u horen…..
      Weet iemand of Omo-scholen ook voor 15 maart moeten reageren indien zij gebruik wensen te maken van het trekkingsrecht? Zijn andere Omo-scholen dan die van “Donald Duck” benaderd door hun werkgever? Waarom zouden voor OMO andere regels gelden dan voor de rest van het land? Klaas Wilms, u lijkt mij op de hoogte van rechtspositionele zaken; weet u meer? Weet iemand anders meer?
      Laten we Donald steunen in deze. Misschien heeft hij geen Katrien die veel verdient……..
      Vriendelijke groet, Voltaire

     • OMO en donald duck
      Omo heeft een aparte CAO gehad (2006 2007). Nu denk ik niet meer. Ook Omo hoort bij de VO-raad. Ben niet 100% zeker. Omo-leden weten wel of ze in 2007 2008 een aparte Omo-CAO hadden.
      Het is niet altijd handig om aan 15 maart vast te houden. Beter iets later en goed dan op tijd en slecht.
      Verzilveren heeft mogelijk nog een nadeel. Je kiest bewust niet voor werkdrukverlaging. Een eventueel verzuim/ziekte die met werkdruk te maken heeft, zal dan op eigen rekening worden geschoven. Verwijtbaar handelen of eigen schuld dikke bult of zoiets.
      De VO-raad en dus veel schoolleidingen hebben een suggestief woordgebruik. Het lijkt of je een andere taak moet doen in plaats van de afgestoten 24 uur. Geen andere taak doen, maar een andere taak verlichten is afgesproken.
      Klaas Wilms

 5. trekkingsrecht
  Soms lijkt het wel of de collega’s zelf ook niet genoeg moeite nemen om zich te verdiepen in de afspraken van de bonden. Alhoewel een bondslid te kennen gaf dat dit ook een zeer lastig onderwerp is. Neemt niet weg dat er collega’s zijn geweest die zich hebben ingespannen, door mee te doen aan de staking o.a., om voor iedereen de mogelijkheid te schapen gebruik te maken van werkdrukverlichting.
  Ik ben lid van het CNV en op hun site staat een zeer duidelijke uitleg over de mogelijkheden, voor hen die zich alsnog erin willen verdiepen.
  Voltaire, bedankt voor het aankaarten!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.