Geen afbeelding

record aantal “gekke” kinderen in Nederland

31 maart 2009 Gerard Verhoef 7

In Elsevier aandacht voor het enorme aantal kinderen dat in NL gediagnostiseerd wordt met een of andere psychische aandoening.

Als we nu in het onderwijs weer rust, reinheid en regelmaat gaan invoeren in plaats van poppen, reflecteren, zelfsturen, samenruziën en googelen, dan zou de helft van die kinderen plotseling weer gewoon zijn.

Als we dan ook nog rekening houden met de eigenschappen van “het jonge mannelijk kind”, dan verdwijnt opnieuw 50%. Uiteindelijk komen we op een percentage dat recht doet aan de werkelijkheid en kunnen al die diagnostische- en behandelingsinstituutjes weer worden opgeheven.

Geen afbeelding

47 Studeren in Frankrijk : La Journée de la Jupe

31 maart 2009 Wilmont 7

30 maart 2009
Bande-annonce (moeizaam te openen met Vista)
www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18863048&cfilm=142311.html
www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18863072&cfilm=142311.html
portret van de rector
www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18863075&cfilm=142311.html

Als bijlage opgenomen de magistrale critiek (= applaus) van het linkse blad Marianne, dat in Nederland ter wille van de vrede meteen onder het tapijt zou worden geveegd…

Na 1) ‘La Belle Journée’ (de pracht-esthetiek van het ongestild verlangen naar ‘La Princesse de Clèves’, getransposeerd in een chic Lycée), 2) ‘Entre les Murs’, nu het echte klapstuk 3) ‘La Journée de la Jupe’ (De dag van de rok) een ARTE-telefilm met Isabelle Adjani in de hoofdrol van de lerares Frans in een probleemschool. Dit is geen film voor mensen die alles in roze willen zien. Alles wat men bij BON kan lezen is hier aanwezig maar wel meer massaal, ruw, liederlijk, duister, hopeloos. Het is een moderne fabel van de machteloosheid van degenen die per sè kleurenblind willen zijn en er een dikke morele buil van over houden, ook omdat er geen ‘zachte’ oplossing in zicht is, het kan alleen maar erger worden als de huidige crisis doorbijt. Het negatieve effect wordt nog beklemtoond door de lamlendigheid van de autoriteiten. De rector die zich beklaagt dat hij de kop van jut is en dat van hem alleen verwacht wordt in zijn ‘garderie sociale’ (sociale jeugdhouderij) de rust te handhaven, meer niet. De leraar die met een bloedneus binnen strompelt: ‘Een agressie?’ vraagt de politie. ‘Nee, een uit de hand gelopen discussie met een leerling’. Een andere defaitistische leraar die aan zijn eigen wereld, onze wereld, geen inhoud meer weet te geven en daarom de Koran op zak heeft om zijn leerlingen laf te sussen. De kordate vrouwelijke Minister, die haar functie ziet als een ‘Bühne für gestalterische Politik’.

Geen afbeelding

Ambtenarenfonds ABP verhoogt pensioenpremie

31 maart 2009 mark79 8

Volgens de NRC moet het ministerie van onderwijs binnen de eigen begroting 165 miljoen vinden om het ABP te stutten. Minder geld voor onderwijs dus.

UPDATE: En volgens Ter Horst gaan er door het verhogen van de pensioenpremie ontslagen vallen. Weer te lezen in de NRC.

Geen afbeelding

Leren lezen op innovatieve wijze

30 maart 2009 Gerard Verhoef 6

Ik val maar met de deur in huis.
Om te leren lezen gingen leerlingen van Schaatsberg zelf met een digitale camera aan de slag, legden de foto’s van voorwerpen vast, plaatsten de spelling er letter voor letter onder en de foto’s werden uiteindelijk klassikaal via een powerpointpresentatie behandeld

Uit gratis krant de spits van vandaag, 30 maart 2008 (kijk op blz 3). Een artikel met de titel “het schoolkrijtje is uit” vertelt over een juf op een een driedaags congres over innovatie in het onderwijs in Wenen.

Ik dacht dat ik alle onzin nu wel gezien had.

Geen afbeelding

Met leraren kun je sollen…..

29 maart 2009 Voltaire 9

Beste lezer,
Er moet mij iets van het hart. Ik vrees dat de zoveelste merkwaardige maatregel over ons heen gestort gaat worden; werkdrukvermindering in het onderwijs door vakantie in te leveren. Kan dit zomaar? Laat onze beroepsgroep zo met zich sollen? En gelooft U werkelijk dat het onze regering om werkdrukverlichting te doen is?
Gaan onze bonden (A.O.B. en C.N.V.) ons dit keer uit de brand helpen? Wat kunnen wij zelf doen om ons te laten horen?
Op de site van L.I.A. (Leraren in Actie) spreken mensen zich ook uit over deze maatregel en ook op deze site. Maar hoe komt het toch dat we nooit een eenheid vormen ? Wat zouden we daar zelf aan kunnen doen? Iemand suggesties?

Geen afbeelding

Stop kindermanipulatie

29 maart 2009 mark79 15

Stop kindermanipulatie: de titel van een column van Maarten Keulemans in de Volkskrant over een ‘lespakket’ voor het basisonderwijs. Lees de column hier.

Geen afbeelding

Zo werken die dingen

28 maart 2009 hendrikush 0

Directeuren van scholen in het P.O. hebben volgens het convenant Leerkracht van Nederland recht op een toelage van € 250,- bovenop hun salaris.
Een schoolleider met twee scholen dus op € 500,- ; met 4 scholen dus op € 1000,- ????

Misschien zijn er bovenschoolse managers die dit alleen maar doen met goede bedoelingen.
Het zou immers scheve ogen geven als na jezelf de ene onderdirecteur wel een toelage krijgt en de andere niet.
Dit is echter uitdrukkelijk verboden en de OCNV roepen GMR’en op om hier goed op toe te zien.

Geen afbeelding

Scholen moeten weer gewoon onderwijs gaan geven

28 maart 2009 geschiedenisleraar 2

Weer iets wat scholen “moeten” – maar in dit geval ben ik het er van harte mee eens.

De Hongaars-Britse socioloog Frank Furedi ziet een crisis in het onderwijs: “Een school, stelt hij, is steeds minder een instituut waar de normen en waarden van de samenleving worden overgedragen. Het onderwijsdoel is ook allang niet meer om leerlingen intellectueel te prikkelen. „Het onderwijs is steeds meer anti-kennisoverdracht geworden. De focus ligt veel meer op het aanleren van emotionele vaardigheden: een gevaarlijke trend.”

Lees het artikel in Trouw (klik)

Geen afbeelding

un contract sociaal

28 maart 2009 redactie 7

In TROUW van 28-03-09 wordt door Harriët Salm de hilarische zoektocht van de socioloog Frank Furedi naar een goede basisschool voor zijn zoon beschreven. Op zoek naar een school waar het vak rekenen serieus genomen wordt kregen zij van hoofden der school propaganda te horen die inhoudelijk neerkwam op b.v. “Dit is een veilige school” en “Deze school heeft een dyslexieprogramma en veel jongens zijn dyslectisch en dan zit u hier goed”. Ik ben het bijna helemaal eens met Furedi’s opvattingen maar zijn kritiek op de Rotterdamse wethouder Geluk begrijp ik niet. Een school moet kennis overbrengen en inzicht geven in normen en waarden.