Geen afbeelding

Managers

23 mei 2006 redactie 5

Vanavond stafvergadering gehad met allemaal wollige taal dat het beter moet. Uitgesproken door een iets te dikke blozende heer in keurig pak die als interim even op onze afdeling komt langswaaien om ons strategieplan te schrijven. Hij komt als gast vertellen wat wij zelf gaan willen in de toekomst. Hij heeft van ons vak geen kaas gegeten en ook nooit aan den lijve ondervonden wat het betekent. Hij heeft waarschijnlijk lang achter zijn computertje gezeten om deze voordracht in elkaar te draaien terwijl ik stond te zweten op de werkvloer en geen tijd (en energie) overhield om zelf te bedenken wat ik wil.

Geen afbeelding

punt drie

18 mei 2006 redactie 0

ik moet haast maken, als reizend leraar in de traditie van van apollonios van tyana (ja echt van tyana), ben ik vandaag hier, morgen daar en overmorgen overal.Ik verblijf hier tijdelijk als gast. Als ik naar buiten kijk dan zie ik bloesem van appel, peer, kweepeer, kers,enz. naast de meer dan 10 rassen vijgenbomen. De regen van afgelopen nacht heeft de tuin goed gedaan. Hopelijk dat na de langdurige kou, de veelvuldige bloesem gelijktijdig bestoven wordt en vrucht draagt. Laten we hopen dat dat ook opgaat voor het onderwijs.
Klachten, noodkreten, verhalen over vervormingen, we kennen ze in veelvoud.

Geen afbeelding

Aim for the highest

16 mei 2006 redactie 0

Lieve mensen onder wie Ad Verbrugge,

hier een paar vriendelijke woorden van een koppige mede zeeuw.
We leven in een periode waarin veel veranderd, veel komt en gaat,wereldbeelden fragmentariseren, waardoor de onderstroom van Waarden die er zijn en blijven in het leven moeilijk bereikbaar zijn, en zelfs voor veel jonge mensen,die in de waan van de dag leven onbekend blijven. Hoe nu tot restauratie, tot herstel te komen, hoe nu tot een volgende stap te komen, die een upgrading inhoudt?
1. we zullen tot een kritische massa moeten komen van vooraanstaande mensen, wijzen, die zelf het voorbeeld geven, die zelf het voorbeeld zijn.

Geen afbeelding

slechte kwaliteit van het onderwijs is onbewezen

15 mei 2006 redactie 3

Ad Verbrugge levert 9 gepeperde stellingen op deze
site. Ik ga in op stelling 1: de kwaliteit van het
onderwijs is sterk dalend. Een bewering die niet wordt onderbouwd. En dat kan ook moeilijk, want er is geen onderzoek dat de kwaliteit van het onderwijs(of onderwijs-typen) over een lange tijdsperiode analyseert. Sinds plm. 15 jaar zijn er wel allerlei kwaliteitsmetingen, die resulteren in testscores in een aantal vakken. In internationale grootschalige onderzoeken sinds 1995 doen Nederlandse scholieren het goed: zij scoren steevast duidelijk boven het gemiddelde en schommelen tussen plaats 2 en 9.

Geen afbeelding

Weg met artikel 23

24 april 2006 redactie 0

Graag een nieuw discussie-ondewerp: de verwerpelijkheid van artikel 23 van de Grondwet. Vaak wordt dit artikel verdedigd met de misleidende term ‘vrijheid van onderwijs’ Wat een onzin! Ik bestrijd als ongelovige niemands vrijheid om zijn kinderen religieus te (laten) onderwijzen, maar ik vind het onverteerbaar dat dit (mede) met mijn belastingcenten gebeurt.
Gelovig zijn? Best, als democraat gun ik iedereen zijn eigen dwaling, op grond van het recht op gewetensvrijheid. Maar eigenlijk zou de godsdienst weg moeten blijven uit het door de staat betaalde onderwijs, dat ik beschouw als het publieke domein.

Geen afbeelding

Stellingen

19 maart 2006 redactie 28

1) Het spreken over Nederland als een kenniseconomie is een farce als je kijkt naar de ontwikkeling van ons onderwijs. Het niveau daarvan is in de laatste decennia namelijk schrikbarend achteruit gegaan. Het spreken over ‘andere competenties’ verhult alleen maar wat er aan de hand is.

2) Een tekort aan geld is zeker niet het belangrijkste probleem van ons onderwijs. De huidige malaise is vooral veroorzaakt door jarenlange vakinhoudelijke verschraling van het programma, onverantwoord geëxperimenteer met didactiek en onderwijsvormen, het naar beneden bijstellen van eisen om rendementen te halen en de stelselmatige onderwaardering van de bekwame vakdocent. Het niet stellen van duidelijke eisen aan kinderen is een vorm van verwaarlozing.

Geen afbeelding

Marchons, marchons!!

24 januari 2006 redactie 0

Het AOB en  onder haar leden zij die zich uiten in het Onderwijsblad worden opstandig. In nummer 08 van de huidige jaargang stond een unverfroren […]

Geen afbeelding

Manifest

24 januari 2006 redactie 7

Het is volkomen in strijd met een demokratische rechtsstaat dat een vereniging van scholenbezitters, bepaalt wat jeugdigen in Nederland op kosten van de Nederlandse samenleving […]