Geen afbeelding

Stellingen

19 maart 2006 redactie 28

1) Het spreken over Nederland als een kenniseconomie is een farce als je kijkt naar de ontwikkeling van ons onderwijs. Het niveau daarvan is in de laatste decennia namelijk schrikbarend achteruit gegaan. Het spreken over ‘andere competenties’ verhult alleen maar wat er aan de hand is.

2) Een tekort aan geld is zeker niet het belangrijkste probleem van ons onderwijs. De huidige malaise is vooral veroorzaakt door jarenlange vakinhoudelijke verschraling van het programma, onverantwoord geëxperimenteer met didactiek en onderwijsvormen, het naar beneden bijstellen van eisen om rendementen te halen en de stelselmatige onderwaardering van de bekwame vakdocent. Het niet stellen van duidelijke eisen aan kinderen is een vorm van verwaarlozing.

Geen afbeelding

Marchons, marchons!!

24 januari 2006 redactie 0

Het AOB en  onder haar leden zij die zich uiten in het Onderwijsblad worden opstandig. In nummer 08 van de huidige jaargang stond een unverfroren […]

Geen afbeelding

Manifest

24 januari 2006 redactie 7

Het is volkomen in strijd met een demokratische rechtsstaat dat een vereniging van scholenbezitters, bepaalt wat jeugdigen in Nederland op kosten van de Nederlandse samenleving […]

Geen afbeelding

Strategische beschouwingen

24 januari 2006 redactie 0

De oogst aan beter onderwijs die BON heeft binnengehaald sedert haar stichting is teleurstellend. Passend onderwijs gaat gewoon door en de filosofie die er achter […]