Geen afbeelding

Opnieuw Heertje over het HBO

20 november 2006 mark79 8

In het Parool van 18 November haalt Arnold Heertje weer uit naar de managers in het onderwijs.
__________________________________________________________

Management verrijkt zich ten koste van docenten en studenten ;
nieuw kabinet moet einde maken aan dubieuze praktijk

In het hoger beroepsonderwijs, dat wordt gefinancierd door de overheid, zijn de salarissen van de docenten in 2005 met 0,6 procent gestegen. De reeds excessief hoge inkomens van de topbestuurders stegen in hetzelfde jaar met 2,4 procent.

Deze cijfers zijn illustratief voor de toestand in het hbo. Het management slokt een steeds groter deel van het totale budget op. Het aantal managers neemt sterker toe dan het personeel op de werkvloer en hun inkomensgroei is sterker.

Geen afbeelding

“Onderwijs is meer dan ooit in handen van leraren”

18 november 2006 mark79 9

Het onderstaande stuk stond in de volkskrant van zaterdag 18 november 2006.
_________________________________________________________
Onderwijs is meer dan ooit in handen van leraren

De laatste tijd is er regelmatig discussie over de managers in het onderwijs. Tegenstanders beweren dat hoe meer managers er zijn, des te minder geld er is voor het primaire proces en daarmee wordt dan bedoeld dat docenten harder moeten werken onder zwaardere omstandigheden (onder anderen Mark Peletier in Forum, 26 oktober). Nu is het zeker zo, dat alles uit één pot betaald moet worden (de zogenoemde lump sum-financiering) en dat geld maar één keer uitgegeven kan worden. Maar de conclusie wordt wat al te snel getrokken.

Geen afbeelding

Leerrechtenstelsel is definitieve zege voor managersdictatuur

16 november 2006 mark79 1

Onderstaand stuk van Thomas von der Dunk stond in de Volkskrant van 14 November
____________________________________________________________
Leerrechtenstelsel is definitieve zege voor managersdictatuur

VVD-Kamerlid Arno Visser eist een parlementair onderzoek, omdat hogescholen en universiteiten de invoering van het nieuwe bekostigingsysteem van leerrechten per 1 september 2007 ‘na drie jaar overleg’ zouden traineren (de Volkskrant, 30 oktober). Mochten zij dat inderdaad doen, dan werd een dergelijke obstructie hoog tijd.

Het leerrechtensysteem is indertijd door staatssecretaris Rutte tegen het advies van alle direct betrokkenen doorgedrukt – wetenschappelijke instellingen, universitaire docenten en studenten wezen het eensgezind af. Zelfs de universiteitsbesturen, normaliter de echoput van het ministerie van Onderwijs ingeval van modieuze nieuwlichterij, keerden zich er nadrukkelijk tegen. Wie hier, zoals Visser, nog van ‘overleg’ durft te spreken, verwart overleg met een dictaat.

Geen afbeelding

Ziekenhuis

24 januari 2006 mark79 2

Onderstaand de column van Leo Prick uit de NRC van 14 april 2007.
==================================================
Dokter van Poppel, u bent nu ruim een maand werkzaam als de nieuwe directeur van ons streekziekenhuis en de vraag waar onze lezers graag antwoord op willen hebben luidt: hoe zijn uw ervaringen en wat zijn uw plannen?

Om misverstand te voorkomen, laat ik eerst iets rechtzetten: ik ben geen dokter, ik ben manager. Dat is ook wat het bestuur meende dat dit ziekenhuis nodig had.

Goed, mijnheer Van Poppel dus, wat zijn uw ervaringen en heeft u ook bepaalde plannen?

Geen afbeelding

Prick over het regeerakkoord

24 januari 2006 mark79 3

Leo Prick schrijft in zijn column van 10 maart 2007 in de NRC over de onderwijspragraaf in het regeerakkoord.
====================================
Breed samengesteld

Geen afbeelding

Prick over Dijksma

24 januari 2006 mark79 5

Onderstaand de column van Leo Prick uit de NRC van 31 maart 2007. Misschien dat we daarom zo weinig horen over dat parlementair onderzoek?
===================================================
Sharon Dijksma

Sharon Dijksma, de nieuwe staatssecretaris voor onderwijs, zocht onlangs de publiciteit met het plan om peuters een taaltoets af te nemen. Dit plan was al veel eerder gelanceerd en vervolgens opgeborgen in een la waar de nieuwe staatssecretaris, bij haar komst op het ministerie, het blijkbaar heeft aangetroffen.

Geen afbeelding

De trousers van Leo Prick

24 januari 2006 mark79 5

[Moderatoren: ik kreeg van henk Tijms bericht dat er opnieuw fiks gejaagd werd op copyright materiaal. Claims van duizend euro of meer. O.a. door ja… Leo Prick.
Omdat ik dat wil voorkomen heb ik deze (en een andere Prick post) even ontoegankelijk gemaakt. Misschien nmoet de publicatie vink weg, nu voorlopig alleen even de moderatievink aan. Ik weet niet precies wat het effect van een en ander is. Bij deze post heb ik de publicatie vink ook weggehaald.
GV]

De onderstaande column van Leo Prick verscheen in de NRC van 10 Februari 2007. Het artikel waar de column over gaat heb ik er ook maar achter geplakt.
=============================================
Trousers

Geen afbeelding

Prick over de onderwijsenquete

24 januari 2006 mark79 3

Leo Prick schreef in de NRC van 3 Februari 2007 het volgende stuk over het (mogelijke) parlementaire onderzoek (/de parlementaire enquete) over het onderwijs.
==============================================
Parlementaire Enquête

Geen afbeelding

Stemadvies van Leo Prick

24 januari 2006 mark79 5

[Moderatoren: ik kreeg van henk Tijms bericht dat er opnieuw fiks gejaagd werd op copyright materiaal. Claims van duizend euro of meer. O.a. door ja… Leo Prick.
Omdat ik dat wil voorkomen heb ik deze (en een andere Prick post) even ontoegankelijk gemaakt. Misschien nmoet de publicatie vink weg, nu voorlopig alleen even de moderatievink aan. Ik weet niet precies wat het effect avn een en ander is.
GV]

Onderstaand de column van Leo Prick in de NRC van zaterdag 18 November.
____________________________________________________________
Stemadvies

Geen afbeelding

test

24 januari 2006 mark79 0

“Give them credit: The Dutch have chosen one of the few sports that a country of the Netherlands’ size could dominate, since only about five […]